23 Mart 2016 Çarşamba

BEYNİN RECENT VE FORMAT OLMASI ŞART.

Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.

Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak. Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.(insanlığı) O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi ,Kullanma klavuzu vermesi lazım Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş. o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız.
(Sonuncusu geçerlidir kaidesinden) Sonuncusu Muhammed olduğuna göre onun getirdiği kontratda insanlığa bir rest çekiş meydan okuma var. Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38 Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok .
Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.? Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır. Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var. o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye. örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye. (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)
Dolayısı ile..
Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor) Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden)
(Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez)
olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır.
Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur. Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım. Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi) (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 O tarifde budur.) Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kafir kişinin Allah tarifini onaylattırarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor.
*****************************************************************
"Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
"Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."
(Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18)
Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Allah tarifini sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.
Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5


KAFİRLERİN AKİDESİ--(Sınırlıdır)


Bu kainatta gördüğün her bir şey bu kainattan bir parçamı Sen, ben, o, ağaçlar, arabalar. topraklar. hava. su yani herşey ?
Diye soruyor.
Sende evet diyorsun.evet demek meçburiyetindesin yoksa eşyadaki özelliği inkar etmiş olursun dolayısı ile evet diyorsun.
O zaman bende Allah'dan bir parçayım diyor.(sınırlı)
Eğer sen Müslüman isen biraz bir şeylerin sende verdiği tepkiye nazaran olmaz öyle şey diye kişinin fikrini kabul etmiyorsun.
o zama sana Kurandan delil getireyim deyip bir iki ayet söylüyor.
“Biz Âdeme ruhumuzdan üfledik” (Hicr, 15:29)
 Biz ona sah damarindan daha yakiniz.Haf*16   
Müslümanında fazla bilgisi olmadığından mantığınada yatgın geliyor ve onaylıyor.
işte Müslümanın Kafir olduğu an.ebedi cehennemlik.
Halbuki Müslüman bilmeliydi ki ruh hakkında Allah ne demiş.De ki; «Ruh Rabbimin tekelinde olan bir olgudur. Size bilginin çok az bir bölümü verilmiştir. (Tercih edilen görüşe göre bu soruyu kitap ehli sormuştu. Bu ayet ve ondan sonraki yedi ayet yine bu görüşe göre Medine'de inmişlerdi.) İSRA-85
Müslüman olmayan kişide konuşulan sözü Kaideye vurmalıydı.
İnşatları sağlam olsun diye nasıl temellere yerleştiriyorsak hamuru iyi gelsin diye maya ile yoğuruyorsak Fikirleride kaidelere oturturuz ki sağlama. muhasebe doğru çıksın.
Bu konuşmada ki, O zaman bende Allah'dan bir parçayım diyor.sözü sınırlıdır.
(Sınırlı olan bir şey sınırsız olan bir şeyi kapsamaz)Kaide.
Gördüğümüz her şey sınırlıdır dolayısı ile AKILda sınırlıdır.
O halde Muhammedin yaptığı Allah tanımı sınırsız olduğuna göre kafirlerin Allah tanımı sınırlı olduğundan Kaideye uymuyor deyip kafirin akidesini onaylamaması gerekir kişinin.
Dolayısı ile Hz.Muhammedin Allah tanımında kaldığın zaman cennete gireceğin kesinleşmiş oluyor.Diğer şartlarıda uyguladığın zaman kademelerin yükseliyor.uygulamadığın zamanda cezasını çekiyorsun.

Diğer şartlarıda iyi algılamak için

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder