24 Eylül 2013 Salı

(4) Huseyin Sasmaz

(4) Huseyin Sasmaz
işte o tarihten beri yahudiler, Islama ve müslümanlara karşı
oyunlarını devam ettirmişlerdir. Râşit halife Hz. O s m a n *ın öldürülmesi ile zuhur eden ve sonra İslâm cemiyetinin her tarafına sirayet eden o büyük fitnenin icadında en başta gelen unsur vazifesini
görmüşlerdir... Hz. Ali ve Muaviye arasındaki olaylarda
da fitnenin başı olmuşlar ve kirli ellerini hadise, siyere ve tefsir rivayetlerine kadar uzatmışlardır. Hatta İslam hilafetinin yıkılması
ve B a ğ d a d 'a yapılan Tatar saldırısının başlıca hazırlayıcısı olmuşlardır. ..

Modern tarihe gelince; yeryüzünün her bölgesinde müslümanların başına gelen felâketlerin arkasında yine onlar görünmektedir. İslâm dinini mahvetmek için yapılan her hamlenin arkasında onlar...
İslâm âleminin her yerinde bu hamleleri devam ettirip yaşatan her
kuruluşun arkasında yine onlar faaliyet göstermektedirler...
Yahudilerin durumu, bu... Ehl-i Kitabın diğer kolu olan hıristiyanların durumuna gelince; onlar da düşmanlık hususunda yahudilerden aşağı kalmazlar.

Bizans ile İran arasında, asırlarca süren bir düşmanlık mevcuttu... Fakat ne zaman ki İslâm, Arap Yanmadasına hâkim oldu ve
kilise; eski putperestliklerin artıklarıyla, Hz. İsa'nın sözlerini ve tarihini karıştırarak icad ettiği ve "Mesihilik" ismini verdiği bu dine karsı o Hak dinin arzettiği tehlikeyi gördü.
o zaman İran ve Bizans
aralarında asırlardır devam eden tarihî husumetlerini
unuttular ve bu yeni dine karşı müştereken cephe aldılar.
İRAN'IN BU GÜNÜMÜZDE DE, SURİYE DEVLETİNDE İSLAM DEVLETİ İSTİYORUZ DİYEN MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE HİZBULLAH'I GÖNDERMELERİNDEN BELLİDİR.
HATTA ÇOĞU ALİMLERİN BU GÜNE KADAR HİZBULLAH ÖRGÜTÜNÜN KAMUFLE OLDUĞUNU ÇÖZEMEMİŞ İDİLER VE BU OLAYDA ÇÖZDÜLER.
http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1037345-kardavi-onlar-hizbullah-degil-hizbusseytandir
http://www.haksozhaber.net/mobi/news_detail.php?id=38167
http://tr.euronews.com/2013/06/02/hizbullah-a-karsi-cihat-cagrisi/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder