27 Nisan 2014 Pazar

KURANDA GÜZELLİK MEFHUMU

"Kİ yarattığı her şeyi güzel yaratan..." Allah'ım... Bu insan fıtratının gördüğü, gözünün seyrettiği, kafasından geçirdiği, akliyle
muhakeme ettiği son hakikatin kendisi. Eşyanın şeklinde ortaya çıkan saf gerçek. Eşsiz yapısında ve toplu düzeninde hüküm ferma
olan asıl hakikat. Biçim ve durumunda, hareket ve enerjisinde göze
çarpan sonsuz hakikat Yakından ve uzaktan güzellik vasfıyle ve güzellikle ilgili her şeyde kendisini gösteren köklü hakikat
Subhanallah... İste onun her şeydeki san'atı. Bütün mahluka t ta
göze çarpan eseri. O'nun yarattığı her şeyde bir güzellik, bir dikkat
ve itina çarpıyor göze. Eksiklik veya fazlalık yok. Güzelliği zedeleyici çıkıntı veya girinti mevcut değil. Hacim, sekil, vazife ve yapı bakımından hiç bir pürüz, ifrat veya tefrit mevcut değil. Her şey ölçü
ile yapılmış, ince bir güzelliğin hâkim olduğu eksiksiz bir ahenk var.
Sırası Öne alınmadığı gibi geciktirilmez. Süresi uzatılmadığı gibi
uzamaz da... Küçücük zerreden en büyük cisimlere kadar her şeyde en basit hücreden, en girift organlara kadar bütün uzuvlarda her
şeyde, her şeyde dikkat ve güzellik çarpıyor göze. İşler, hareketler
tavırlar ve hadiseler de böyle. Hepsi Allah'ın yaratması ve hepsi de
ince bir plâna göre ölçülmüş yeri ve şekli tanzim edilmiş. Allah'ın
idaresi altında ezelden ebede giden varlık çizgisi içerisinde âlemşümul projeye uygun olarak gerçekleştirilmiş.
Her şey ve her mahluk kâinatta kendisine ayrılan yeri almaktadır. Kâinattaki vazifeleri ayrıntılarına kadar hazırlanmıştır. Vazifelerini tam bir yetki ile yapmaları için gerekli olan özellik ve istidatla donatılmış... Şu bir tek hücre bilinmez vazifeler görüyor. Şu yüzen kurtçuk ayakları var, kılçıkları var. En güzel şekilde yolunu
yarıp gitmesi için gücü var. İçine çekilebılıyor veya açılabiliyor... Şu balık, şu kuş, şu yırtıcı hayvan, şu dört ayaklı yaratık ve şu insan...
Şu koşup giden yıldız, şu çakılıp kalan gök cismi... Şu felekler, şu âlemler... Şu mazbut fevkalâde düzenli ince nizama dayalı sürekli dönüşler . Her şey ve her şey gözün ulaşabildiği her yerde usta bir
sanatkârın dikkati hâkim, fevkalâde bir yaratılış var. Ve hepsinde
bir güzellik, bir itina göze çarpıyor.
Gören bir köz. duyan bir his ve muhakeme eden bir zihin.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder