6 Mayıs 2014 Salı

Ey iman edenler! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir.

21 — Ey iman edenler! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir.
Resulullah, titreten korkuya, son derece sıkıntıya rağmen müslümanlar için bir emniyet kalesi, güvenin, ümidin, huzurun bir kaynağı idi. Bu büyük hadise de durumun çok kritik olmasına rağmen
bulunduğu yerden topluluğun ve İslâm ordusunun hareket hattını
çiziyor. Sevk ve idare ediyor. Orada Allah'ı ve ahiret gününü ümid
edenler için en güzel örnekler mevcut idi. Nefsi de kendisine en güzel şekilde uyulmasını istiyordu. Daima Allah'ı anmakta ve O'nu
unutmamaktaydı..
Bu hadisede durumu bir misal vermek suretiyle daha iyi anlayabiliriz. Zira daha fazla tafsilâta girememekteyiz.
Resulullah Hendek'in kazılmasında müslümanlar île birlikte çalışıyor, kazma sallıyor, kürekle toprak atıyor, küfelerle toprak çekiyor, hep bir ağızdan yüksek sesle bazı şiirlerin tekrarlanmasına
katılıyordu. İş esnasında recez  bahrinden yüksek sesle şiirler söylüyorlardı. Tekrarlanan kısımlarına Resulullah ta iştirak ediyordu.
Bilhassa cereyan eden hadiselerden ilham alınarak tertiplenen basit
şiirler de söylüyorlardı. Aralarında ismi, Cuayl olan bir kimse vardı
ki, Resulullah isminden hoşlanmadığı için Ömer demişti. Hendekte
çalışanlar bu hadiseye konu alarak Recezden topluca şu şiire başlamışlardı:
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder