6 Eylül 2014 Cumartesi

DUYURU...!!!

Mevki makam,şan şöhret sahibi olduğunu sanan güç sahipleri ve Alim olduğunu sanan zalim mahluklara...
Sizler peygamberlerle,dava adamlarıyla,müminlerle savaştığınızı zannederek Allah'la savaşıyorsunuz.iyi düşünün öyle fiillerinizi gerçekleştirin.
Peygamber ve varisleri sadece tebliğ etmekle memur.Başına gelenlerlede imtihan oluyor.
Bazı mahlukların duygularına, Kuran ve sünneti hakim kılamayanları kullandığınızı zannederek Allah'ı yendiğinizi zannetmek şeytanın vesveselerindendir.
Halbuki sizler şeytanın vesveselerine uyarak ebedi hayatınızı kaybediyorsunuz.
Yok ben kaybetmek istemiyorum fakat yolu da bilmiyorum dersen eğer..
İSLÂM AKİDESİ Akideler ancak, kesinlik ifade eden delilden alınır. Akidenin delilinin kesin olması lazımdır. Çünkü Allahu Teâla zannî olana itikat edenleri zemmederek şöyle buyurmuştur : "Onlar zandan başkasına tabi olmazlar. Halbuki, zan haktan bir şey ifade etmez." [5] Bu hitapla akide hakkında konuşurken zanna tabî olanları teşhir edip azarlamıştır.
Allahu Teâlâ zanna bir delalet (sap
ıklık) olarak itibar etmiştir. Nitekim Allahu Teâlâ; "Eğer sen yeryüzündekilerin çoğunluğ
u
na itaat edersen seni Allah'
ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar." [6] buyurmuştur. Allah zanna hiç bir zaman ilim (kesin delil) olarak itibar etmemiştir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyurdu : "Onunla (inandıklarıyla) ilgili kendilerinde ilim (kesin delil) yoktur. Ancak, zanna uyarlar. Halbuki zan, haktan bir ş
eyi ifade etmez." [7]
[5] Necm : 28
[6] En'am : 117
[7] Nisa : 157
http://islamdevleti.info/sohbet/Islam_Akidesinin_Ozelligi.htm

"Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi size hayat verene davet edince onlara icabet edin. Bilin ki Allah ki
şi ile kalbi arasına girer ve siz kesinlikle O’nun huzurunda toplanacaksınız.” (Enfal: 24)

SAHİH BİR İSLÂMÎ KİTLE İLE ÇALIŞMANIN FARZİYETİ
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/08/sahih-bir-islami-kitle-ile-calismanin_33.html?spref=fb
************************************ Buna göre bugün İslâm davasını taşıma görevini ifa ettiğini iddia eden Müslümanlar şu hususu çok iyi bilmelidirler. Şu anda Müslümanların üzerine düşen farz, ne Müslüman olmayanların Müslüman olmalarını sağlamak, ne fakir öğrencilere yardım toplayıp onlara yurtlar, dershaneler açmak veya Kur’an kursları açıp oralarda hafız öğrenciler yetiştirmek, ne de özel okullar veya üniversiteler açmaktır. Bugün Müslümanlar arasında cari olan bu ve benzeri faaliyetlerin hiçbiri Müslümanların üzerlerine düşen farzlardan değildir. Herhangi bir Müslüman veya cemaat bunlardan herhangi birisini yaparsa Allahu Teala katında sevap kazanır. Ancak kesinlikle Allahu Teala'nın üzerine farz kılmış olduğu İslâm’i hayatı yeniden başlatma farziyetini yani Raşidi Hilâfet Devleti'ni kurma farzını eda etmiş sayılmayacağı için Allah'ın huzuruna günahkar olarak çıkacaktır. Çünkü bu türden çalışmaların hiçbiri Hilâfet Devleti'ni kurma farziyetini yerine getirme çalışmasından sayılmaz. Nasıl Ramazan ayının dışında nafile bir oruç tutan kimse farz olan Ramazan orucunu tutmuş sayılmıyorsa, geceleyin gece namazı kılan veya kuşluk namazını kılan bir kimse kıldığı bu namazlardan sevap kazanmış olsa bile üzerine farz olan beş vakit farz namazlarını kılmadığı sürece bunların sorumluluğundan kurtulamıyorsa, yukarıda saydığımız birtakım hayır amellerini yapan bir kimse de Hilâfet Devleti'ni kurma farzını yerine getirmiş sayılmaz. Çünkü bunların her biri hakkında İslâm'ın hükmü ve edasında İslâm'ın ortaya koyduğu metod farklıdır. Namaz kılmanın şekli farklı olduğu gibi oruç tutmanın veya hac etmenin şeklide birbirinden farklıdır. Aynı şekilde Hilâfet Devleti'ni kurmanın metodu da bunların hepsinden farklıdır.

http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/08/dogru-sahih-bir-islami-kitlede.html?spref=fb
Fikirlerden Bir Demet (Sohbet)
http://islamdevleti.info/yazilar/yazilar/sohbet.html

Tüm Müslümanları Yeniden Râşidî Hilâfet'i Kurmaya Dâvet Eder

https://www.facebook.com/video.php?v=783668431653970
Bu yolu takip edeceksin.inşallah.

1 yorum:

 1. SAHİH BİR İSLÂMÎ KİTLE İLE ÇALIŞMANIN FARZİYETİ  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/08/sahih-bir-islami-kitle-ile-calismanin_33.html?spref=fb
  Buna göre bugün İslâm davasını taşıma görevini ifa ettiğini iddia eden Müslümanlar şu hususu çok iyi bilmelidirler. Şu anda Müslümanların üzerine düşen farz, ne Müslüman olmayanların Müslüman olmalarını sağlamak, ne fakir öğrencilere yardım toplayıp onlara yurtlar, dershaneler açmak veya Kur’an kursları açıp oralarda hafız öğrenciler yetiştirmek, ne de özel okullar veya üniversiteler açmaktır. Bugün Müslümanlar arasında cari olan bu ve benzeri faaliyetlerin hiçbiri Müslümanların üzerlerine düşen farzlardan değildir. Herhangi bir Müslüman veya cemaat bunlardan herhangi birisini yaparsa Allahu Teala katında sevap kazanır. Ancak kesinlikle Allahu Teala'nın üzerine farz kılmış olduğu İslâm’i hayatı yeniden başlatma farziyetini yani Raşidi Hilâfet Devleti'ni kurma farzını eda etmiş sayılmayacağı için Allah'ın huzuruna günahkar olarak çıkacaktır. Çünkü bu türden çalışmaların hiçbiri Hilâfet Devleti'ni kurma farziyetini yerine getirme çalışmasından sayılmaz. Nasıl Ramazan ayının dışında nafile bir oruç tutan kimse farz olan Ramazan orucunu tutmuş sayılmıyorsa, geceleyin gece namazı kılan veya kuşluk namazını kılan bir kimse kıldığı bu namazlardan sevap kazanmış olsa bile üzerine farz olan beş vakit farz namazlarını kılmadığı sürece bunların sorumluluğundan kurtulamıyorsa, yukarıda saydığımız birtakım hayır amellerini yapan bir kimse de Hilâfet Devleti'ni kurma farzını yerine getirmiş sayılmaz. Çünkü bunların her biri hakkında İslâm'ın hükmü ve edasında İslâm'ın ortaya koyduğu metod farklıdır. Namaz kılmanın şekli farklı olduğu gibi oruç tutmanın veya hac etmenin şeklide birbirinden farklıdır. Aynı şekilde Hilâfet Devleti'ni kurmanın metodu da bunların hepsinden farklıdır.


  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/08/dogru-sahih-bir-islami-kitlede.html?spref=fb

  Fikirlerden Bir Demet (Sohbet)
  http://islamdevleti.info/yazilar/yazilar/sohbet.html

  Tüm Müslümanları Yeniden Râşidî Hilâfet'i Kurmaya Dâvet Eder


  https://www.facebook.com/video.php?v=783668431653970

  Bu yolu takip edeceksin.inşallah.

  YanıtlaSil