8 Ekim 2014 Çarşamba

CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?

Kişi müslümanım diyorsa HZ.Muhammedin getirmiş olduğu Allah tanımını,tarifini alması lazımdır.Yoksa her ne kadar Müslüman olduğunu iddia ediyorsada Müslümanlıkta kalmayabilir..
HZ.Muhammedin getirdiği tarif şudur.
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
1-De ki; O Allah bir tektir.
2-Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir
3-Doğurmadı ve doğurulmadı
4-O 'na bir denk de olmadı.


(Sadece ihlas suresi yetersizdir.Zuhruf*82.Tamamlıyor.)
---------------------
"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."
Anlamı : "Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. "
-----------------------------------
Müslümanların kafasını karıştırdıkları konulardan
Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.
Zuhruf-82(SINIRSIZDIR)
(Sadece ihlas suresi yetersizdir.Sübhan ve Zuhruf*82.Tamamlıyor.)
"Şubhesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren ALLAH'tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan ALLAH budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?" 
(Yunus 3) 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Biz Âdeme ruhumuzdan üfledik”
 (Hicr, 15:29) 

Burada arş ve istiva sözünü acmaya gerek yok bak Allah ne diyor

Sana bu Kitab'ı indiren O'dur. Bu Kitab'ın bir kısım ayetleri kesin anlamlı (muhkem)dir, bunlar onun özünü oluştururlar. Diğer kısmı da birden çok anlamlı (müteşabih)dir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve keyfi yorumlar yapmak amacı ile bu kitabın birden çok anlamlı ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onların yorumunu sadece Allah bilir. Köklü bilgiye sahip olanlar ise «Bu Kitab 'a inandık, O bütünü ile Allah katından gelmiştir» derler. Bunu ancak aklı başında olanlar düşünebilirler.
Aliimran-7
****************************************
Bu tarifin dışıda kalan kişi LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULALLAH Demiş olmuyor.
sadece LA İLAHE İLLALLAH DEMİŞ OLUYOR.Bu sözü kafirlerde söylüyor.
Not.Ahirette Amelde cahillik Mazeret olarak gecer ama itikatta cahillik mazeret olarak gecmez.)

KAİNAT BİR BÜTÜNDÜR VE ONDAKİ BÜTÜN HERŞEY ALLAH'DAN BİR PARCADIR.
FAZLA BİLGİLİ OLANLAR ALLAH BANA HULUL ETTİ DİYEREK KİŞİLERİ KENDİ OTARİTELERİNDE YÖNETMEK İSTERLER.
O ZAMAN BENDE ALLAH'DAN BİR PARÇAYIM DERLER .
PEKİ SANA SORUYORUM  EY MÜSLÜMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİPTE KAFİRLERİN AKİDESİNİ SAVUNANLAR.
SEN NASIL MÜSLÜMAN OLABİLİYORSUN.?
OLMAZ ÖYLE ŞEY .
YA MUHAMMEDİN GETİRMİŞ OLDUĞU AKİDEYİ SAVUNACAKSIN YADA  KAFİR OLACAKSIN.
AYETLEREDE BAKMASINI DA BİLMİYORSUN.
SENDEKİ SINIRLI AKILINAN SINIRSIZ OLAN ALLAH'I ÖLÇMEYE KALKIŞIYOR ABESLE İŞTİGAL ETTİĞİNİN VARKINDA DEĞİLSİN.Bazı alimlerden örnekler vereyim


-----------------------------------------------------

Mevlana Müslüman Değil Mecusi'dir...(Geçekler Çok Sarsıcı) 

--------------------------------------------------------------------------------------


SİZİN ALİM DEDİĞİNİZ KİŞİ KİMİ ÖVÜYOR BAK BAK ONA GÖRE İBRET AL EY MÜSLÜMAN OLDUĞUNU İDDİA EDEN ÇOĞUNLUK..

****************************************************
İSLAM BELDELERİNDE VE TÜM DÜNYA LİDER VE MAKAM SAHİPLERİNE İŞLENMİŞ VİRÜS TÜRÜ.Kabalanın İfşası -- Ders 8 -- Ondan Başkası Yok 2. BölümİSLAM BELDELERİNDE VE TÜM DÜNYA LİDER VE MAKAM SAHİPLERİNE İŞLENMİŞ VİRÜS TÜRÜ.Kabalanın İfşası -- Ders 8 -- Ondan Başkası Yok 2. Bölüm
İNSANLIĞA İŞLENMİŞ FİKİR MİKROBU.!

**********************
Not;İnançta ve hakimiyettte Şirk koşmayacaksın Cennetinin garanti olabilmesi için.
DEMOKRASİ ŞİRKTİR--ŞEYH İMRAN HÜSEYİN ANLATIYOR
******************************

Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.

******************
Biz Müslümanlar, zor ve kor günler yaşıyoruz. Çünkü biz sadece kâfirlerin değil, Müslümanların da İslâm’a davet edilmelerinin zarurete dönüştüğü bir çağın sakinleriyiz.
************************
Bu gün insanların çoğu niye yaşadığını bilmiyor.
Müslümanların çoğuda, Müslüman mı değil mi onuda bilmiyor.

32 yorum:

 1. Andolsun, insanlar içinde, müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudiler ve müşrikleri bulursun.
  Maide-82

  YanıtlaSil
 2. Andolsun, insanlar içinde, müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudiler ve müşrikleri bulursun.
  Maide-82
  Açalım biraz.Bu müşrik denenler Müslüman olduğunu söyleyenlerin içinde olanlardır.yoksa bunlar ay'dan gelmiş ayrı bir yaratık cinsi filan değildir.
  Yahudiler belli zaten çibilliyetsizlikleri dışına vurmuş kişiler.Bu müşrikler gizli şirk gibi..(Aslında mümine değiller.onlar Allah'ın vermiş olduğu ferasetle bakarlar olaylara)

  YanıtlaSil
 3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 4. Andolsun, insanlar içinde, müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudiler ve müşrikleri bulursun.
  Maide-82
  Açalım biraz.Bu müşrik denenler Müslüman olduğunu söyleyenlerin içinde olanlardır.yoksa bunlar ay'dan gelmiş ayrı bir yaratık cinsi filan değildir.
  Yahudiler belli zaten çibilliyetsizlikleri dışına vurmuş kişiler.Bu müşrikler gizli şirk gibi..(Aslında mümine değiller.onlar Allah'ın vermiş olduğu ferasetle bakarlar olaylara)

  YanıtlaSil
 5. ***************ÖNEMLİ**************MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN ŞARTLARDAN İLKİ.*******************ŞİRK,********************
  «O, pak ve münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa O’nündür. Hepsi de O’na itaat ederler.
  ********************************
  Allah göklerin ve yerin yaratanıdır. Bir şeyi murad edince ona sadece «Ol!» der de oluverir.»
  *************************************
  İşte burada, İslâm’ın tam ve mükemmel olan Allah akidesine ve yaratanla yaratılanlar arasındaki alâkalar mevzuuna ulaşıyoruz. İslâm’ın koyduğu tasavvurlar bu hususlarda en yüce ve en vazıh hükümlerdir... Bütün kâinat: «Ol der de oluverir.» O emrinde kendisini bulan mutlak ve kâdir bir iradenin teveccühü ile Hâlık-ı Zülcelâlden sudur etmiştir. İlâhî irâdenin herhangi bir varlığın yaratılması için teveccühü, o varlığın hiçbir vasıta, madde ve kuvvet bulunmadan takdir edilen surette mevcut olması için kâfidir... Ancak bizim mahiyetini bilmediğimiz bu İlâhî irâde suduru istenilen o varlığa nasıl ulaşabilmektedir. İşte insan idrâkinin keşfedemiyeceği İlâhî sır buradadır. Zira beşerin takati o sırrı \ idrâk etmeye muktedir değildir. Beşer idrâki onu anlayamaz. ***************Çünkü onun esas vazifesi bu değildir. Beşerin yaratılmasına sebep olan en mühim vazife yeryüzünün hilâfetidir. *********İnsan kendi vazifesini ifa edebilmesi için kâinat kanunlarını keşfetmek mevzuunda Allah’ın verdiği kudret miktarında onlardan istifade edebilir. İnsanın en büyük hilâfet vazifesi dışında diğer sırları çözebileceği miktarda kâinat kuvvetlerinden faydalanma kudreti verilmiştir...
  ********************************************************
  İslâmî düşünceye göre; yaratan ayrı yaratılanlar apayrıdır. Ve Yaratanın hiç bir benzeri yoktur. İşte burada «vahdet- I v ü c u d » felsefesi tamamen İslâmî tasavvurun dışında kalır. Ve İslâm gayri müslimlerin vahdeti vücud anlayışını tamamen reddeder. Yabancılar vahdeti vücudu mevcudat ile yaratıcının bir ol duğunu ve bu kâinatın haddi zatında Allah’tan koptuğunu veya bu mevcûdatın Allah’ın bir görünen sureti olduğunu kabul etmektedirler. Müslümanın nazarında ***********Bismillahirrahmanirrahim

  Kul hüvallâhü ehad.

  Allâhüssamed.

  Lem yelid ve lem yûled.

  Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

  Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.)

  1. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: Mutlak varlık olan Allah tektir.

  2. Kendisine herşeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır).

  3. O, ne doğurdu, ne de doğuruldu.

  4. (Vasıflarına) hiçbir ortağı da yoktur.
  Bu ayet vardır.
  «Doğrusu gökte ve yerde ne varsa O’nundur. Hepsi de emrine İtaat ederler...»
  ***********************************
  İlâhî irâdenin teveccühü beşer idrâkinin anlayamıyacağı ve kavrıyamıyacağı bir keyfiyetle yerini bulur. Çünkü bu mevzular insan idrâkinin tâkâtı dışındadır. O halde bu sırrın künhüne vakıf olmak için, hiçbir kılavuz olmadan bataklığa dalmanın, enerjiyi boş yere sarfetmenin yeri yoktur.
  *******************************************
  Bizdeki akıl sınırlıdır.sınırlı bir şeyin sınırsız bir şeyi kavraması algılaması imkansızdır.
  ************************************************************
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986176751403136&set=ms.c.eJw9y8ENgFAIBNGODAvLAv03pvGLx5fMTCcdIBtuYdd8bjBD8Rus1tR6jn3db5~%3BzWChVghYIraNN08Y1j~_NzkxWibH1~_1w0mPyCN.bps.a.976908858996592.1073741903.100000324607185&type=1&theater

  YanıtlaSil
 6. ***************ÖNEMLİ**************MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN ŞARTLARDAN İLKİ.*******************ŞİRK,********************
  «O, pak ve münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa O’nündür. Hepsi de O’na itaat ederler.
  ********************************
  Allah göklerin ve yerin yaratanıdır. Bir şeyi murad edince ona sadece «Ol!» der de oluverir.»
  *************************************
  İşte burada, İslâm’ın tam ve mükemmel olan Allah akidesine ve yaratanla yaratılanlar arasındaki alâkalar mevzuuna ulaşıyoruz. İslâm’ın koyduğu tasavvurlar bu hususlarda en yüce ve en vazıh hükümlerdir... Bütün kâinat: «Ol der de oluverir.» O emrinde kendisini bulan mutlak ve kâdir bir iradenin teveccühü ile Hâlık-ı Zülcelâlden sudur etmiştir. İlâhî irâdenin herhangi bir varlığın yaratılması için teveccühü, o varlığın hiçbir vasıta, madde ve kuvvet bulunmadan takdir edilen surette mevcut olması için kâfidir... Ancak bizim mahiyetini bilmediğimiz bu İlâhî irâde suduru istenilen o varlığa nasıl ulaşabilmektedir. İşte insan idrâkinin keşfedemiyeceği İlâhî sır buradadır. Zira beşerin takati o sırrı \ idrâk etmeye muktedir değildir. Beşer idrâki onu anlayamaz. ***************Çünkü onun esas vazifesi bu değildir. Beşerin yaratılmasına sebep olan en mühim vazife yeryüzünün hilâfetidir. *********İnsan kendi vazifesini ifa edebilmesi için kâinat kanunlarını keşfetmek mevzuunda Allah’ın verdiği kudret miktarında onlardan istifade edebilir. İnsanın en büyük hilâfet vazifesi dışında diğer sırları çözebileceği miktarda kâinat kuvvetlerinden faydalanma kudreti verilmiştir...
  ********************************************************
  İslâmî düşünceye göre; yaratan ayrı yaratılanlar apayrıdır. Ve Yaratanın hiç bir benzeri yoktur. İşte burada «vahdet- I v ü c u d » felsefesi tamamen İslâmî tasavvurun dışında kalır. Ve İslâm gayri müslimlerin vahdeti vücud anlayışını tamamen reddeder. Yabancılar vahdeti vücudu mevcudat ile yaratıcının bir ol duğunu ve bu kâinatın haddi zatında Allah’tan koptuğunu veya bu mevcûdatın Allah’ın bir görünen sureti olduğunu kabul etmektedirler. Müslümanın nazarında ***********Bismillahirrahmanirrahim

  Kul hüvallâhü ehad.

  Allâhüssamed.

  Lem yelid ve lem yûled.

  Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

  Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.)

  1. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: Mutlak varlık olan Allah tektir.

  2. Kendisine herşeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır).

  3. O, ne doğurdu, ne de doğuruldu.

  4. (Vasıflarına) hiçbir ortağı da yoktur.
  Bu ayet vardır.
  «Doğrusu gökte ve yerde ne varsa O’nundur. Hepsi de emrine İtaat ederler...»
  ***********************************
  İlâhî irâdenin teveccühü beşer idrâkinin anlayamıyacağı ve kavrıyamıyacağı bir keyfiyetle yerini bulur. Çünkü bu mevzular insan idrâkinin tâkâtı dışındadır. O halde bu sırrın künhüne vakıf olmak için, hiçbir kılavuz olmadan bataklığa dalmanın, enerjiyi boş yere sarfetmenin yeri yoktur.
  *******************************************
  Bizdeki akıl sınırlıdır.sınırlı bir şeyin sınırsız bir şeyi kavraması algılaması imkansızdır.
  ************************************************************
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986176751403136&set=ms.c.eJw9y8ENgFAIBNGODAvLAv03pvGLx5fMTCcdIBtuYdd8bjBD8Rus1tR6jn3db5~%3BzWChVghYIraNN08Y1j~_NzkxWibH1~_1w0mPyCN.bps.a.976908858996592.1073741903.100000324607185&type=1&theater

  YanıtlaSil
 7. KAFİRLERİN SÜSGECİ BU SANAL ALEM .! AMA BUNLARIN BİR FAYDASINI GÖREMEYECEK VE İSTEMESELERDE ZAFER İSLAMIN OLACAK.
  **********************
  Vine Politik Fetullah Gülen Full Paket ;
  Video Kimliği: gqrgRi3-4ZQ
  Kure Yayincilik tarafından 25 Eyl 2015 tarihinde hak talebinde bulunuldu
  *****************************************
  Video yayından kaldırıldı
  1 telif hakkı ihtarınız var.
  Bu durum neden oluştu?
  Bir telif hakkı sahibi videonuzun, kendi telif hakkını ihlal eden ses veya görsel içerik barındırdığını düşündüğünden videonuzu yayından kaldırmamızı istedi.

  Başlık: Vine Politik Fetullah Gülen Full Paket ;
  Video kimliği: gqrgRi3-4ZQ
  Telif hakkı ihtarı nedir?
  Videonuz bir telif hakkı şikayeti nedeniyle yayından kaldırıldığında hesabınıza "telif hakkı ihtarı" adı verilen geçici bir ceza verilir. 6 ay içinde 3 ihtar alırsanız hesabınıza erişiminiz engellenebilir.
  Şimdi ne yapmalıyım?
  Telif Hakkı Okulu'nu bitirip ihtar süresinin dolması için 6 ay bekleyerek bu ihtarı kaldırabilirsiniz. Bu süre zarfında YouTube'u kullanmaya devam edebilirsiniz ancak belirli özelliklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi
  Bunun bir hata olduğunu mu düşünüyorsunuz?
  Bir karşı bildirim düzenleyebilir veya telif hakkı sahibinden hak talebini geri çekmesini isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi

  YanıtlaSil
 8. Kaideye ters düşen fikir alınmaz.
  Kafirlerin Allah tarifi sınırlıdır.
  Muhammedin Allah tarifi sınırsızdır.
  Kaide:Sınırlı bir şey sınırsız olan bir şeyi kapsamaz ama sınırsız olan şey sınırlı olanı kapsar.
  Yukarıdaki tarifleri kaideye vurduğun zaman,Muhammedin Allah tarifi kaideye uyuyor kafirlerin Allah tarifi uymuyor.
  O Zaman kişi kaideye uyanı alır ve Müslüman olup cenneti garantiler.
  Ölçü:Muhammed.30

  YanıtlaSil
 9. MÜSLÜMANIM DEMEKLE MÜSLÜMAN OLUNMUYOR...
  Yeni gelen mahkum eski mahkumlara sorar.
  Burada hangi inançta olana daha güzel yemek veriliyor?
  Eskiler sorar niye diye.
  Çünkü kime iyi yemek veriliyorsa ben o dinden olduğumu söyleyeceğim gelen gardiyana der.
  İşte bu mahkum gibi bu günün müslümanlarının çoğu.
  Onun için sen kendini bir sağlama yap.
  https://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2013/11/acaba-ben-allahin-dininden-baska-bir.html?showComment=1492252213021#c6940947124118892891

  YanıtlaSil
 10. CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346947389090002&set=a.147226759062067.1073741828.100013242319421&type=3

  YanıtlaSil
 11. Bütün bunlarla Kur’an, bizlere, aslında tarihsel sürecin tevhid ve şirk mücadelesine sahne olan bir süreç olduğunu ve kıyamete kadar da bunun bu şekilde devam edeceğini anlatır. Bu gerçeği dikkate alarak, insanın içinde yaşadığı zaman diliminde kendisini ve çevresini doğru değerlendirmesi istenir.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://www.venharhaber.com/dusunce-platformu/sinasi-gunduz-cahiliyyenin-kulturel-kodlari-1-h18722.html

  YanıtlaSil
 12. Sınırlı olan bir varlığın sınırsız olanı algılamaya çalışması onu sınırlaması demektir. “Siz Allah’ın zatını bilemezsiniz, aklınıza ne gelirse gelsin Allah onun dışındadır; bu sebeple sizler zatını düşünmeyiniz, mahlûkatında tefekkür ederek onu tanımaya çalışınız.”(H.Ş) Bu sebeple insan tanrının zatına değil, sıfatlarının yansıdığı kâinata yoğunlaşmalı ki, haddini aşmayacak bir ilişki kurabilsin. Yaratıcı ile kurulacak ilişkinin şeklini ve çerçevesini tanrının belirlemediği bir ilişki, bireyi ve toplumu bunalıma sürükler. Rab kendini tanıtırken zatına değil, varlığa ve varlık üzerindeki yetkisine ve koymuş olduğu intizama dikkat çeker.
  ***
  Kaidelere uymak sorunların çözümü demektir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  ***
  Allah’ın varlık üzerindeki sıfatlarının ilk yansıdığı yer akıl/kalptir.. Ayna misali net bir yansıma için, pürüzsüz ve temiz bir yüzeyin önemi neyse, imanın kalbe yansıması içinde net ve pürüzsüz bir ilişkinin önemi odur.
  *
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  ***
  Din, seküler mantıkla revizyona tabi tutularak, insanların istek ve arzularına uygun, yeri geldiğinde ruhi tatmin hizmetleri de sağlayan, her duruma uyarlanabilen, sistemlere meşruiyet kazandıran kuruma dönüştürüldü.
  ****Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  **
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Müslüman, yaşadığı çağı vahyin penceresinden bakarak değerlendirir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  ***
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  *
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.kuranyolu.net/index.php/makaleler/makaleler/155-tevhid

  YanıtlaSil
 13. İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
  Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353401948444546&id=100013242319421&pnref=story

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bakış açımızı düzeltmemiz lazım.
   http://www.hilalhaber.com/zeki-bayraktar-dan-cubbeli-ye-cok-cesursun-allah-tan-korkmuyorsun_d62195.html
   İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
   Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353401948444546&id=100013242319421&pnref=story
   Ey mü’minler! Allah için hakkı ayakta tutan hâkimler ve adaletle şâhidlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adâletsizliğe götürmesin. Adâlet yapın ki, o takvaya en çok yakın olandır. Allah’dan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdârdır.)
   5/MÂİDE-8:
   Galaya alınacak bir zat değildir.--Cübbeli Ahmet'in Kafir olduğu an!!
   https://www.youtube.com/watch?v=K7p4gP7Qwxs&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=10
   GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
   http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
   DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
   http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

   Sil
 14. KELİME-İ TEVHİD DAVASI
  Âdem (a.s.)’ dan RasuluUah (s.a.s.)’e kadar sayısı Allah tarafından bilinen bütün Peygamberlerin ortak me­sajıdır, Lâ ilahe illallah…

  Allah’dan başka hiç bir ilâh yoktur. Yeryüzündeki kullar sadece ve sadece O’na ibadet etmelidirler. Yalnızca O’na kul olmalıdırlar. Tüm insan kulların hayatına yalnız Allah müdahele etmeli ve emrine uyulacak sadece Allah olmalıdır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/09/dunyadaki-tum-insanligin-dikkatine.html
  http://abdullahdai.com/kitaplar/kelime-i-tevhid-davasi/kelime-i-tevhid-davasi-1/
  http://abdullahdai.com/kitaplar/kelime-i-tevhid-davasi/

  YanıtlaSil
 15. “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği kimse için bağışlayabilir. Kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.” (Nisa, 4: 48). Ayetten anlaşıldığı kadarıyla ilahî vahye bağlı olduğunu iddia edenler, şirkten uzak kalma garantisi elde etmiş olmazlar. Nitekim “Üzeyr Allah’ın oğludur.” diyen Yahudiler ile “İsa Allah’ın oğludur.” (Tevbe, 9: 30) diyen Hristiyanlar, bu sözleri nedeniyle kâfir olmuşlardır. Onlarda şirke dair bu gevşeklik, onları tüm peygamberlere inanan Müslümanlara karşı müşriklerle işbirliği yapmaya götürmüştür. Ne yazık ki benzer bir sapma İslam toplumunda da görünmüş, kimisi “Ben Hak’ım!” kimisi “Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.”[1] derken kimi de “Muhammed eşittir Allah” diyerek şirk içerikli sözler sarf etmiştir. Kaynak: Kur’an’da “Kim Allah’a Ortak Koşarsa” İfadesi - MURAT KAYACAN
  ***
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html

  Not; KİŞİ MUHAMMED SAS IN ALLAH TARİFİNİ VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİNİ BİLMESİ LAZIM Kİ ŞİRKE DÜŞMESİN.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/kafirlerin-akidesi-snrldr.html?spref=fb
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=rpd.100013242319421&type=3&theater
  http://www.haksozhaber.net/kuranda-kim-allaha-ortak-kosarsa-ifadesi-32363yy.htm

  YanıtlaSil
 16. Onların vasfettikleri şeylerden münezzehtir.
  https://www.google.nl/search?q=Onlar%C4%B1n+vasfettikleri+%C5%9Feylerden+m%C3%BCnezzehtir.&oq=Onlar%C4%B1n+vasfettikleri+%C5%9Feylerden+m%C3%BCnezzehtir.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  YanıtlaSil
 17. Maalesef kendisine "Ben Müslümanım" diyenlerin büyük bir bölümü, mensup olduğu dinin böyle düsturları olduğundan bile habersizdir. Dünya üzerinde yaşayan bir çok Müslüman, kendisini sahte ilah ve rablerin ihdas ettiği sistemlere teslim etmiş bir vaziyette , daha kötüsü o sistemlerden bırakın rahatsızlık duymayı , celladına aşık köleler misali o sistemlerden memnun bir vaziyette hayatını sürdürmektedir.

  Müslümanların kendileri başta olmak üzere , mensup oldukları dinin yaşanan hayata ve dünyanın bozuk gidişatına dair bir söylemi olduğunu öğrenerek , sonra bu söylemi insanlığa yayarak , çarenin Allah (c.c) nin dini olan İslamda olduğunu bütün dünya insanlarının bilmesi için çalışması ve gayret etmesi gerektiği muhakkaktır.
  ***
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  İLK BAŞLANGIÇTA ÖLÇÜ KAİDELER VE MÜSLÜMANLAR.!
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  ***ÖNEMLİ ÖNEMLİ ÖNEMLİ***
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  Örnek olarak ilk baştaki la ilahe illallahı ele alalım.
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  ***
  Onların vasfettikleri şeylerden münezzehtir.
  ENbiya*21*22
  https://www.google.nl/search?q=Onlar%C4%B1n+vasfettikleri+%C5%9Feylerden+m%C3%BCnezzehtir.&oq=Onlar%C4%B1n+vasfettikleri+%C5%9Feylerden+m%C3%BCnezzehtir.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  https://kuranimuminceanlamak.blogspot.nl/2016/02/yeni-bir-din-dilinin-geregi-ve-bu-dilde.html?m=1

  YanıtlaSil
 18. A.Einstein
  -Bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında, anlaşılmaz, soyut ve açıklanamaz bir şey duruyor. Anlayabileceğimiz her şeyin ötesindeki bu güce hürmet etmek benim dinimdir.
  A.Einstein
  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  http://universumcorpusnostrum.blogspot.nl/2012/11/yasamn-elementleri-yldz-tozlar.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343320416119366&id=100013242319421&hc_location=ufi
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html

  YanıtlaSil
 19. Allah, birdir. Yegâne ibadet edilecek ma’bud odur. Hiçbir şeye benzemez. Her türlü eksiklikten münezzehtir.
  Bu tariften sınırsızlık kaidesi çıkmakta.
  Şeytanın verdiği tarif sınırlı olduğundan ana kaideye ters düşmekte (Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz.Ana kaide.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375532112898196&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. İnsan okumasının yazmasının ürünüdür.
  Hayvanlar düşünmez. Düşünmek Farzdır
  http://www.dailymotion.com/video/x5c30sp
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=BTxZKZrjy2M

  YanıtlaSil
 21. Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  Kitap ile hikmet, kitap ile mizan arasında dengeyi kurabilmeliyiz. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Bu tarifin dışıda kalan kişi LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULALLAH Demiş olmuyor.
  sadece LA İLAHE İLLALLAH DEMİŞ OLUYOR.Bu sözü kafirlerde söylüyor.
  Not.Ahirette Amelde cahillik Mazeret olarak gecer ama itikatta cahillik mazeret olarak gecmez.)
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.****
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/13-asr-cag-suresi

  YanıtlaSil
 22. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/Zm7SwnHjMWm


  https://www.facebook.com/yeryuzuiyilikhareketi/videos/1991674801089785/?hc_ref=ARSmyXrzJCtCdPBm6aaF81l2vmQAuB6GCf1oMktU3AhEA89mZHbG6ejguI9Ypl2eN7Y

  YanıtlaSil
 23. ALLAH HİÇ BİR ŞEYE BENZEMEZ.BÜTÜN NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEZZEHTİR.
  ****************************************************************************************************
  CENNET GARANTİSİ OLAN SÖZ.
  ***************************************
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html

  Bu tarifin dışıda kalan kişi LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULALLAH Demiş olmuyor.
  sadece LA İLAHE İLLALLAH DEMİŞ OLUYOR.Bu sözü kafirlerde söylüyor.
  Not.Ahirette Amelde cahillik Mazeret olarak gecer ama itikatta cahillik mazeret olarak gecmez.)
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html

  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET
  https://www.youtube.com/watch?v=lVItMts1Z3w

  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html

  Allah’tan başka tüm varlıklar yok iken sonradan var edilmiş varlıklardır. İnsan aklı sonradan oluşmuş bu üç boyutlu varlıkları algılayabilmekle sınırlıdır. Yüce Allah ise her bakımdan sınırsız; (Buradanda şu kaide oluşmaktadır.SINIRLI BİR ŞEY SINIRSIZ OLANI KAPSAMAZ.)

  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html

  Muvahhidler[1] -başta, kalıcı bir dünya barışı olmak üzere, insanın mutlu ve saygın yaşayabilmesi için muhtaç olduğu her şeyi ve gerekli ortamı sağlayacak- evrensel bir hayat rejiminin ancak tevhid temeli üzerinde kurulabileceğine inanmaktadırlar. Müslümanlar ise buna -kendi tarihlerinde- hiçbir zaman inanmamış, bundan sonra da -büyük ihtimalle- inanmamakta direneceklerdir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/tevhid-nediralim-dedikleri.html

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/22-ihlas-ictenlik-suresi

  YanıtlaSil
 24. CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ ?***Sübhane rabbiye'l-a'lâ v...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/hic-merak-ettiniz-mi-subhane-rabbiyel.html
  http://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv


  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  https://www.youtube.com/watch?v=8wZWVyveiJs

  YanıtlaSil
 25. ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=712270565891014&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 26. Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır? PEKİ BU İŞLERİ KİM YAPACAK?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=798268103957926&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 27. Allah'ın emirlerinin içeriğindeki kastın, dışındaki işlemler abesle iştikal değilmi.?
  https://t.co/8dm27yzqWm

  YanıtlaSil
 28. ORUÇ.
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  Mâhiyeti,Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı.
  https://t.co/DgoNFClLiJ

  YanıtlaSil
 29. Müslümanım diyeni Müslüman zannetmemiz.Problemde bu ya zaten...!
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  Kuran bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  la ilahe illallah
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifi
  https://t.co/3IzNZccpPi

  YanıtlaSil
 30. MÜSLÜMAN DEĞİL İSLÂM OLMAK!
  Fakat Müslümanlığın içyüzünü araştırdıktan ve onu icat edenlerin sırlarını keşfettikten sonra, bunun kesinlikle İslâm'dan başka bir din olduğunu öğrenmiş bulundum.
  İslâm ne zaman ve niçin Müslümanlığa dönüştürülmüştür?
  https://t.co/Hi7HsbAOya

  YanıtlaSil