16 Mart 2015 Pazartesi

Allah'ın saptırdığı kimseye sen, asla yol bulamazsın.»

— «Allah'ın saptırdığı kimseye sen, asla yol bulamazsın.»

Allah ancak sapıkların dalâletini arttırır. Yani niyet ve gayretlerinin kötülüğü sebebiyle, onları dalâletle baş başa bırakır, sapıklık içinde yüzdürür. Hidâyet yolu yüzlerine kapanmıştır, onların artık. Çünkü onlar, haktan yüz çevirmişlerdir, çünkü onlar, yol kaçkınıdırlar; haktan inhiraf edenlerdir. Hidâyet ve doğruluğu tepenlerdir. Allah’ın eşsiz nizamını inkâr edenlerdir... Âyeti kerîme bir adım daha atıyor; Münafıkların durumunu biraz daha açıklıyor. Onlar, sadece kendilerini dalâlete sürüklemiyorlar; sadece niyetleri ve amelleri sebebiyle Allah onlan dalâlete mahkûm etmiyor. Onlar, Allah’a inananları da sapıtmak istiyorlar; Müminleri de dalâlete itmek gayretindeler:

«Onlar, kendileri küfre saptıkları gibi, sîzlerin de beraber sapmanızı isterler...»

Onlar; şüphesiz küfre dûçar oldular. Müslümanların yürekten tasdik ettikleri kelimei şehâdeti ikrar etmelerine rağmen yine de küfre mahkûm oldular. Çünkü dilleriyle yaptıkları bu itirafı, hareketleri tekzib ediyordu. Müslümanların düşmanlarına yardım ederek, yalan iftirada bulunduklarını bizzat isbat ediyorlardı. Fakat onlar, bu kadarla da iktifa etmediler. Küfür, yeryüzünde bir iman zerresinin mevcudiyetinden rahatsız olur; onlar da rahatsız oldular. Kâfir; bir müminin mevcudiyetinden rahatsız olur; onlar da rahatsız oldular. Kâfir; bir müminin varlığından her zaman muztarib olur; tahammül edemez, duramaz; bir şeyler yapmak ister. Müminleri de küfre döndürmek için tuzaklar hazırlar gayret ve faaliyette bulunur. İster ki; yeryüzünde tek mümin kalmasın!... Herkes müsavi olsun!... Madem kendisi iman edemedi, başkası da etmesin!...

İşte o münafıkların hakikî durumu bu idi. Ruhlarında küfür ve ilhad hareketi vardı. Halbuki kelâmı İlâhî, iman mevzuunda her türlü şüpheyi her gevşekliği yasak ediyordu. İmanı müstekar bir esasa oturtuyor, söz ve amelin, aynı noktada mutabakatını emrediyordu. Söz ve onun peşinden amel... Yoksa sadeçe ağızlar da gevelenen lafların hiçbir ehemmiyeti yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder