30 Ocak 2016 Cumartesi

21) Kur'an Herşeyimiz - Nureddin Yıldız - (Hayat Rehberi) - Sosyal Doku ...Ayrıca, erkeğin kadın üzerinde yönetici kılınmış olması niçin yadırganır? Bilindiği gibi, insanın fıtri özelliklerinden birisi de birlikte yaşamdır. Bir işi beraber yapan ya da bir mekanı beraber kullanan iki kişinin o iş ve mekandaki beraberliklerinin sürdürülebilir olması için, görüş farklılığı oluştuğunda birisinin karar vermek ve diğerinin de itaat etmek konumunda olması kaçınılmazdır. Aksi halde o beraberlik sürdürülemez. İnsanın bu özelliğini çok iyi bilen Allahu Teala kadın ve erkek arasındaki konum ve görev dağılımını bizzat kendisi yapmıştır. Erkeğe; ailenin nafakasını temin etmek, ehlini (eşini ve çocuklarını) dünya ve ahiret tehlikelerinden korumak sorumluluğu ile birlikte meşru çerçevede karar vermek, emretmek yetkisi vermiştir. Zira karar vermek ve emretmek yetkisi olmaksızın itaat etmek ve tabi olmaktan bahsedilemez.

******************************************

Kadının erkeğe itaat etmesi ya da tabii olması, niçin kadını köleleştirmek ya da erkeğe kul etmek olsun?!. Niçin kadın için bir zül / aşağılama olsun?!. Kadının evinde babasına, erkek kardeşine, evliyse kocasına itaat etmesini hazmedemeyenler, güya eşitlik adına, üzerlerine vazife olmadığı halde, kadının da erkekler gibi çalışmasını, sosyal ve siyasal faaliyetlere katılmalarını savunanlar, o sahadaki kadına yabancı erkeklerin emretmelerini nasıl hazmedebiliyorlar?!..

******************************************

Bu görev dağılımına itiraz, Allah’a itirazdır. Çünkü bu dağılımı Allahu Teala bizzat kendisi yapmıştır. Böylesi bir itiraz şeytani bir tutum olur. Herkes Allahu Teala’nın kendisi için belirlediği konumdaki sorumluluğu ile imtihan olmaktadır. Bu imtihanı kazanan mükafatını alacaktır. Bu değerlendirme ayrımcılık olmaksızın adil olacaktır. Bir birlerini kıskanmalarına gerek yoktur.

*******************************

“Ey iman edenler! Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.” (Nisa 19)

**********************************

https://www.youtube.com/watch?v=2qjMivdmfg8


http://islamiyontem.net/makale.php?id=196


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder