11 Şubat 2016 Perşembe

ZALİMLERİ DEŞİFRE ETMEK İÇİN BAK ALLAH NE DİYOR.

ZALİMLERİ DEŞİFRE ETMEK İÇİN BAK ALLAH NE DİYOR.

Kötü sözler önce ferdî ithamlarla başlar, sonra da cemiyetin yavaş yavaş çözülüp dağılmasıyla ve ahlâkî izmihlâlle neticelenir. İnsanlar arasında takdir duyguları yok olur. İçtimaî emniyetin zerresi kalmaz. Fertlerin ve cemiyetlerin birbirlerini itham etmesi yaygın hale gelir. Kötülükler tabiileşir. Artık lisanını’. hiç sıkıntı duymadan kötülüklerin tekrarı ve kötü sözlerin izharı ile meşgul olur...

(İslam beldelerindeki medya organları gibi..)

Bütün bunlardan dolayıdır ki Allah, müslüman cemiyette kötülüklerin şuyûunu yasak etmiştir. Kötü sözleri, sadece zulme uğrayan insanların zâlimlere karşı sarf edebileceğini tabiî bir hak olarak ilân etmiştir; mazlûma verilen bu müsaade, bu kaidenin yegâne istisnasını teşkil eder. -------------
******-------------
Evet, mazlûm, zâlime hak etliği kötü sözü söyleyebilir. Ama bu kötü söz, kendisine yapılan zulümle nisbeti olmalı, onun hududunu aşmamalıdır.

(Şirk en büyük zulümdür.Allah'ın kanunlarıyla yönetmeyenlerde zalimdir.)

(Bu gün 2016*-Müslümanlar zulüm görmektedir bu aşağıdaki linkteki kişilerden.)
«Zulme uğrayanlarınki hariç, Allah kötü sözün alenen söylenmesini sevmez.»
****************************************************************
İslâm, daima insanları korur, zulmetmedikleri müddetçe onların şan ve şöhretini himâye eder. Şayet zulmedecek olurlarsa, islâmın himâye kanatları derhal üzerlerinden kalkar. Ve zulme uğrayanlara, zâlimleri kötülemek, onları tahkir etmek izni verilir. İşte bu husus, kötü sözden sakınmaya dair konulan \mutlak kaidenin biricik istisnasıdır.******************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder