6 Eylül 2016 Salı

Yahudi Egemenliği...

Yahudi Egemenliği

M. Şevket Eygi
DÜNYADA global bir Yahudi egemenliği ve saltanatı vardır.
Bir tek Yahudi devleti yoktur, birkaç Yahudi devleti vardır.
Mesela bugünkü Fransa gizli bir Yahudi Cumhuriyetidir.
İsrail kurulmadan önce, yirminci asırda, Akdeniz’in doğusunda ve batısında iki Yahudi cumhuriyeti vardı.
İslam dünyasında dıştan islamî görünen, lakin Yahudiler tarafından sıkı şekilde kontrol edilen devletler vardır.
İslam dünyası Kripto (iki kimlikli) Yahudilerle doludur.
Maymonides’in fetvasına göre, bir Yahudinin Musevilik inancını içinde saklamak şartıyla dıştan Hıristiyan veya Müslüman görünmesi, goileri aldatması caizdir.
Kripto Yahudilerin bir kısmını ana babalarının, kendilerinin, karılarının, çocuklarının isimlerinden sezmek, anlamak, keşf etmek, açığa çıkarmak mümkündür. (Onomastik=özeladbilim ışığında.)
Bir güneydoğu şehrimizde son derece gizlenmiş on sekiz Yahudi ailesi vardır. Cuma namazına gitmekte, çocuklarını yazın Kur’an kursuna göndermektedirler. Dış dünyadan kendileriyle görüşmek isteyen Siyonistlere, deşifre olmamak için randevu vermemektedirler.
Pakraduniler üç kimlikli Gizli Yahudilerdir. En dışta Müslüman Türk veya Kürt, onun altında Ermeni, en alttaki gerçek kimlik Yahudilik. (Pakraduniler Gizlinin Gizlisi Yahudilerdir. Müslümanlar onlar hakkında bir tek ilmî araştırma bile yapmamıştır.)
Gizli Yahudiler hakkında ilmî ve akademik araştırma yapabilmek için, başta İbranice olmak üzere yedi sekiz dil bilmek ve araştırma yapabilecek birikime sahip olmak gerekir.
Pakraduniler hakkında Fransızca bir makale yazmış olan Abraham Galante, ondan fazla lisan biliyordu.
Büyük sayıda Kripto Kürt Yahudisi mevcuttur.
Türkiyedeki Gizli Yahudileri, Sabataycıları, Kırımçakları, Tat Yahudilerini, Karayları, dıştan Şiî görünen Meşhed Yahudilerini, Alevî görünen Yahudileri ve diğerlerini anlayabilmek için ilmî araştırmalar yapmak gerekir. Ülkenin islamî güçlerinin kültürü buna yetmemektedir. Buna yetecek para, gerekli hürriyet ortamı vardır ama kültür güdüklüğü ve ilmî düşünce eksikliği yüzünden bu hizmet yapılamamaktadır.
Müslümanlar, kültür yetersizliği ve güdüklüğü yüzünden iki bin yıllık otantik Barnaba İncili yazmasıyla bile ilgilenemediler. Dünya tarihini alt üst edecek bu yazmanın bugün nerede olduğu bilinmemektedir. (İnternetten Müfid Yüksel beyin bu konudaki yazısını bulup okumanızı tavsiye ediyorum.)
Türkiyede, iki kimlikli olmayan mühtedi Yahudiler de vardır. Müslüman olmuşlardır ama bazılarının Yahudilik damarı devam etmektedir.
Kripto Yahudilerin bazı özellikleri şunlardır:
1. Parayı, zenginliği çok severler ve isterler.
2. Görünmeyen egemen bir azınlık imparatorluğu ve hegemonyası kurmak isterler.
3. İslamı ve çoğunluktaki Müslümanları baskı ve kontrol altında tutmak isterler.
4. İslamı ve Müslümanları pasifize edebilmek için dinde reform, dinde yenilik ve değişiklik, light ve ılımlı İslam, İslamcılıklar Protestanlığı isterler.
5. Kripto Yahudiler Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığından hiç hoşlanmazlar.
6. Onların bir kısmı İslam ile Kemalizmi bağdaştırarak hibrid bir din türetmeye çalışır.
7. 1923’te bir İslam cumhuriyeti olarak kurulan cumhuriyeti, Yahudi ve Dönme cumhuriyetine dönüştürmek isterler.
***
Türkiye Müslümanlarının büyük kısmı, bugünkü kültürleriyle, zihniyetleriyle, taşralılıklarıyla Kripto Yahudiler meselesini çözemezler, anlayamazlar ve onların tahakkümünden kurtulamazlar.
Yıllardan beri yazıp dururum:
Müslümanlar bir “Yahudileri, Dönmeleri ve Diğer Kripto Yahudileri Araştırma Enstitüsü” kurmalı ve çok ciddî ilmî tedkikler yapmalıdır.
İslam dünyasının belini büken en büyük eksiklik ilmî araştırma ve inceleme zihniyetine sahip olmamasıdır.
Bazı İmam-Hatip okullarına ve İlahiyat fakültelerine İbranîce dersleri konulmalıdır. Bu derslerde, havanda su dövülmemeli, lisan öğretilmelidir.
İlmî araştırmalara duygu karıştırılmamalı, son derece ciddî, âdil, objektif, seviyeli olunmalıdır.
İslamî hareketin içine sızmış Gizli Yahudiler araştırılmalı ve deşifre edilmelidir.
06.09.2016

1 yorum:

  1. Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
    http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
    https://www.dailymotion.com/video/x46hzql

    YanıtlaSil