18 Kasım 2016 Cuma

SORUMLU TANIKLIKLAR

SORUMLU TANIKLIKLAR

Şimdinin dünyasını anlayabilmek için, üzerine basabileceğimiz çok sağlam bir zemine ihtiyacımız var. Müslümanlar olarak yeniden radikal temellendirmeler yapmak zorudayız.
***
Asıl,temel,zemin.kaide burada ama açılmaya ihtiyaç var bunu da alim,profesör,filozof gibi ilimle yakından ilgilenen kişilerin servis yapması gerekiyor insanlığa.
Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.

Sekuler-gercekligi-asmak

http://agemder.org/3071/Sekuler-gercekligi-asmak

TUTARLI VE SARSICI ELEŞTİRİ GEREKLİLİĞİ

Modern-seküler gerçekliği aşmak kesinlikle imkansız değildir. Bunun için, her şeyden önce, bu gerçeklikle ilgili tutarlı ve sarsıcı eleştiriler gerekir. İnandığımız ilkeler, değerler, anlamlar sistemi hayatımızda somutlaştığında, görünür hale geldiğinde, hayatımızı şekillendirmeye başladığında etkili ve belirleyici hale gelecektir. Bizler, Müslümanlar olarak, hiç bir gücün hiç bir iradenin, dayatmanın araçsallaştıramayacağı bir dikkate, bir bilince ve bütünlüğe sahip olmuş olsaydık, aziz İslam ümmetini temsil liyakatine sahip bir hassasiyetin özneleri olmayı başarabilseydik, bugün içerisinde yaşadığımız Ortadoğu bölgesi nevraljik bir bölge haline gelmeyecek, içerisinde yaşadığımız dönem nevraljik bir dönem olmayacaktı. Bugün bizler, hangi alana ilişkin olursa olsun, bağımsızlıkları bir şekilde engellenen, konuşmak istediklerinde ancak Batılı söylemin sınırları içerisinde konuşabilen aşağılanma nesneleri konumunu aşmayı başaramıyoruz.

*************

İşte bu Seküler gerçeğini aşmak için gerekli fikir burada.

Açarak insanlığa servis yapılması alimlerin öncülerin işi.

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.

İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.


17 Kasım 2016 Perşembe

Tarihin öznesi olabilmek için

Tarihin öznesi olabilmek için

İslam dünyası toplumları, Türkiye örneğinde görülebileceği üzere, Batı'nın bir parçası olabilmek için çaba harcıyor. Kendimizi yeniden nasıl tahayyül edeceğimize ilişkin kapsayıcı bir bilince ihtiyacımız olduğu açıktır.
***********
O bilinç,Şu fikri açıp insanlığa servis yapmaktan geçer.
Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.

15 Kasım 2016 Salı

Insani-yanimizi-cogaltmaliyiz

http://agemder.org/2026/Insani-yanimizi-cogaltmaliyiz

Müslüman filozoflar, düşünürler, bilim adamları seküler normları ve bunların üzerimizdeki tahakkümünü sorgulayarak, İslami normları kendi toplumlarımızda gerçek kılmayı başaramadılar. Bizler, Müslümanlar olarak, İslami geçmişi bir araştırma nesnesine dönüştürmek suretiyle şeyleştirdik. Bu durum İslami bütünlüğü temsil sorumluluğu ve kaygısı taşıyan Müslümanlar açısından çok yaralayıcı, çok incitici bir durumdur.Başkalarına, başkalarının normlarına maruz kalarak yaşadığımız dini hayatlar, İslami bütünü temsil etmeyen folklorik dindarlıklardan ibarettir. İslam dünyası toplumları, kültürleri, İslami entelektüel dünya bu seküler bağımlılık biçimini aşabilecek bağımsız İslami bir düşünce, kültür ve medeniyet sistemi oluşturamamıştır.

********

http://agemder.org/2026/Insani-yanimizi-cogaltmaliyiz

Fikir burada,kültür ve medeniyet sistemi oluşturmak Müslüman filozoflar, düşünürler, bilim adamlarına kalıyor.

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/11/asl-olan-vakann-esyadaki-ozellikleri.html?spref=fb

14 Kasım 2016 Pazartesi

Yeni-zamanlar-yeni-sorumluluklar-ister

http://agemder.org/21/Yeni-zamanlar-yeni-sorumluluklar-ister

VAROLAMAYAN BİR GEÇMİŞİ YAŞAMAK
Tarihsel, toplumsal, kültürel yıkımlara karşı ancak, bilinçli bir varoluşla direnilebilir. Bilinçli varoluşlar söz konusu olmadığında, sürüklenmekten başka yapılabilecek her hangi bir şey yoktur. Hangi gerekçeyle olursa olsun sürüklenmek, yozlaşma ve bayağılaşmaları derinleştirir. Sürüklenmek daha çok ilkesizlik ve onursuzlukla ilgilidir. Geçmişin kronoloik olarak okunması, nicel boyutlar içerisinde okunması, siyasal olaylarla sınırlı birçerçeve içerisinde okunması, yorumlanması ve yaşatılması, yüzeysel bir uğraş olmaktan öte geçemez.

Bu tür yaklaşımlar sebebiyledir ki, günümüzde biz Müslümanlar yaşamayan bir geçmişi referans olarak almaya devam ediyoruz. Geçmişin yeniden yaşanılabilir hale getirilmesi demek, tarihi yeniden İslami ilkeler temelinde yönetebilecek bir duruma gelmek demektir. Yaşamayan bir geçmişle birlikte olmak, bu konuda ısrar etmek, geçmişi tahnit etmek gibidir. Hep geçmişte yaşayan bir zihin ve ruh dünyası, hep geçmişte yaşayan bir kültür dünyası tarihi kesintiye uğratır. Varoluşsal süreklilik, geçmişin-şimdi'nin-geleceğin bütünlüğünü, iç içe geçmiş zamanların bütünlüğünü temsil eder.
************
Onun için şu yeni en son teknoloji ve ilimle donatılmış fikri piyasaya sürerek insanlığın kurtuluş istikametine belirlemek,öncü olduklarını ileri sürenlerin işidir.
Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.

13 Kasım 2016 Pazar

Tercih-yapma-hakki

http://agemder.org/15215/tercih-yapma-hakki

 Bugün, daha çok, Türkiye örneğinde izlenebileceği üzere, İslam dünyası toplumlarında asimile edilen unsurlar, gönüllü olarak sömürgeleştirilen aydınlar, ne pahasına olursa olsun Batılıların duymak istedikleri, dinlemek istedikleri, görmek istedikleri doğrultuda konuşuyor, yazıyor ve olaylara onların baktığı çerçeveden bakıyor.ÖLÜMCÜL YABANCILAŞMA VE YETERSİZLİKİdeolojik mutlakıyetçilik evrensel bir algı tarzını belirleyici hale getirdiği için, biz Müslümanlar bugünün/şimdinin gerçekliğini İslami açıdan etkileyemiyoruz. Bir yanda ana akım küresel medyanın ürettiği illüzyonlar var, bir diğer yanda da İslam dünyası ülkelerinde devlet merkezli yorumlar var. Bu ortamda/iklimde, İslami sözcükler/tanımlar özgün anlamları dışında kullanılabiliyor, sömürülebiliyor, araçsallaştırılabiliyor. Bu sözcüklere kimi zaman resmi anlamlar yüklenirken, kimi zaman ideolojik anlamlar, kimi zaman da medyatik anlamlar yüklenebiliyor. Bu noktada ölümcül bir yabancılaşma ve yetersizlikle karşı karşıya bulunuyoruz. İçerisinde yaşadığımız çağın, zamanın, tarihin, toplumsal, kültürel, siyasal gerçekliğini yansıtmayan, temsil etmeyen, açıklayamayan, yansıtması, açıklaması ve temsil etmesi mümkün olmayan, yaşadığı çağa hitap edemeyen abartılı bir romantizmle malül, vulgarize edildiği için niteliksizleştirilmiş bir dil kullanıyoruz. Geçmişi güncelleştiremeyen, güncelleştirmek istemeyen, geçmişi güncelleştirmek isteyenleri sapkınlıkla suçlayan bir gelenek ya da, muhafazakarlık, İslami bugünü bütünüyle felce uğratıyor, modernliklere özgü, küstah özgüveni aşamıyor.

*******************

Müslümanlarda bu asrın son teknolojisinin ve bilgisinin onaylamış olduğu bütün insanlığı kurtuluşa götürecek fikir mevcut.

Sadece alimlerin öncülük yapıp fikri açarak insanlığa servis yapması lazım.

İşte o fikir ve oluşumları.

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.

http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.

http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

FİKRİ METİNLER.*Asıl olan

Bu kainatta*Asıl olan

Kendi kendine oluşmuş bir şey*Asıl olan

Yaratıcı yaratmış*Asıl olan

Son peygamberlik*Asıl olan

(Kader)*Asıl olan

Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38*Asıl olan

Diyebilir birileri ...Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.Asıl olan

Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)*Asıl olan

Son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur.Asıl olan

Sonuncusu Muhammed olduğuna göre*Asıl olan

Kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi.Asıl olan

Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.Asıl olan

Şu Allah tarifini sunuyor*Asıl olan MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?

MÜSLÜMAN OLMAYANLARIN AKİDESİ--(Sınırlıdır) BAŞLAMA***3 BURADAN DEVAM...Asıl olan

http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/11/asl-olan-vakann-esyadaki-ozellikleri.html?spref=fb

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan i...

ÖNEMLİ OLAYLAR: Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan i...: FİKRİ METİNLER.*Asıl olan Bu kainatta*Asıl olan Kendi kendine oluşmuş bir şey*Asıl olan Yaratıcı yaratmış*Asıl olan   Son pe...

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

FİKRİ METİNLER.*Asıl olan

Bu kainatta*Asıl olan