22 Şubat 2014 Cumartesi

Ensar'ın kadınlarından daha çok Allah'ın kitabını tasdik eden ve Kurana inanan faziletli kimseler görmedim.

Ş e y b e kızı Safiye rivayet ediyor ve diyor ki: "Biz Hz.
Âişc'nin yanındayken bir kısım hanımlar kureyşli kadınların durumunu ve faziletini anlatmışlardı. Bunun üzerine Hz. A i ş e (R.A.)buyurdu ki: "Muhakkak ki Kureyşli kadınların üstünlüğü vardır ama Allah'a yemin ederim ki ben Ensar'ın kadınlarından daha çok Allah'ın kitabını tasdik eden ve Kurana inanan faziletli kimseler görmedim. Nur süresindeki' Başörtülerini yakalarının üstüne
koysunlar "âyeti kerimesi nazil olduğunda kocaları onların yanına gittiler ve kendilerine Allah'ın bu konuda inzal buyurduğu âyetini okudular. Bir kişi karısına, kızına, bacısına ve yakınlarına bu âyeti okuyordu. İçlerinden hiç bir hanım başörtüsünü yakasının üstüne koymaz olmadı. Allah'ın indirdiği kitabındaki hükmüne inandıklarından ve tasdik ettiklerinden örtülere büründüler. Ve sanki başlarında bir karga varmış gibi örtülü olarak peygamberin arkasına geldiler." 
Doğrusu islâm dini müslüman cemiyetin bediî zevkini yücelterek güzellik duygusunu arıtmış ve güzel mefhumundaki hayvani yönü güzelleştirmemiştir. Güzelde önemli olan insanlık yönüdür. Bedeni açarak sağlanmaya çalışılan güzellik hayvani bir güzelliktir. Ve insan onu arzulardan hayvanca duygulara kapılarak arzular. Ne kadar üstünlük ve uygunluk olursa olsun, kadının bedenindeki güzellik mefhumu hayvani duygularla beslenir, örtülmüş haldeki güzellik ise kişinin güzel duygusunu yüceleştiren tertemiz bir güzelliktir. Ve o güzel mefhumu insanın insanlığına yansır, hem duygular âleminde hem de düşünceler dünyasında temizlik ve nezaket ile çepeçevre sarar onu.
Bugün de mü'min kadınlar arasında umumun zevki bediisinin
bu kadar aşağılara düşmüş olmasına rağmen insanlarda hayvanlık
duygusun üstün gelip açılmak, saçılmak, hayvanlar gibi her türlü
duygudan uzaklaşmak ve şevhet batağına batmak gibi adiliklerden
İslâm, mü'min hanımları aynı tarzda korur. Bugün bu düşüklüklere
ve adiliklere rağmen görüyorsunuz ki inanmış hanımlar her şeyi ile
açılıp saçılan ve adileşen bir toplumda kapalı, mütesettir ve bedenlerinin oynak noktalarını örtmüş olarak Allah'ın emrine itaat ediyorlar. Halbuki günümüz dünyasında bir dişi hayvanın erkek hayvanı kendisine çekmesi gibi kadınlar erkekleri tahrik edebilmek için her yola baş vuruyorlar. Yalnız inanmış kadınlardır ki bu gibi adiliklerden korunabiliyorlar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder