7 Mart 2014 Cuma

DUANIZ OLMASAYDI NE DEĞERİNİZ OLURDU? „

Ve şimdi, evet Rahmanın kullan tasvir edildikten, beşeriyetin
en saf hülâsası olan mü'minler anlatıldıktan sonra... Sûrei celîle Allah'ın bu semaya yönelen ve el açan insanlar olmasa beşeriyeti nasıl önemsemediğini belirten ifadeyle nihayete eriyor. Evet bu insanlar olmasa yalancıların durumu ka'ti ve elim azapla sonuçlanacaktır:
77 — De ki: "Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?
Gerçekten yalanladınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır"...
Bu, sûrenin bütün konusuna uygun düşen bir hatimedir. Resullahı teselli eden kavminin inat ve inkârına karşı onu takviye eden,
peygamberin derecesini bildikleri halde ona dil uzatarak bâtıl yolda sürüklenen ve israr eden kavminin katılığına karşı takviye eden
sûrenin akışına uygun bir hatimedir. Onun kavminin ne önemi vardır? Yalnız onun kavmi değil Allah'a yalvarıp yakaran şu çok az
inanmışlar grubu olmasaydı bütün beşeriyetin ne değeri olurdu ki?...
Rahmanın kulları gibi yalvaran insanlardan dolayı beşeriyet değer
kazanmaktadır.
Onun kavmi de kim oluyor ki? Onlar ve bütün beşeriyeti içine
alan yeryüzü şu korkunç ve dehşetengiz kâinat boşluğundaki bir
zerreden başka bir şey değildirler. Beşeriyet bütünüyle bu yeryüzündeki sayısız canlı türlerinden sadece bir türdür. Millet ise yeryüzündeki insan cinsinin birliklerinden yalnızca bir birliktir. Bir milletin bir nesli ise büyük bir kitabın evet Allah'tan başka sayfalarının sayısını kimsenin bilmediği büyük bir kitabın yalnızca bir sayfasıdır.
Bununla beraber insan gururlanır, böbürlenir ve kendisini bir
şey sanır. Uzanır uzanır yüce Halikına dil uzatacak kadar kendini
bilmezleşir. Halbuki o basit mi, çok basittir. Zayıf mı, çok zayıftır.
Eksik mi, çok eksiktir... Ancak Allah'a bağlanır, O'nun gücünden güç alır doğru yolu bulursa evet işte o zaman Allah'ın terazisinde bir
ağırlık kazanır. Ve bu ağırlık öyle bir noktaya varır ki Rahmanın
meleklerinden ağır basar. Bu Allah'ın şereflendirdiği ve kendisine
melekleri secde ettirdiği insanoğluna bir lütfü bir ihsanıdır.
Allah'ını tanıması, O'na bağlanması, O'na kulluk etmesi ve böylece
kendisine melekleri secde ettiren özellikleri taşıyıp koruması için bu
kerem, bu ihsan yapılmaktadır. Yoksa insanoğlu değil bir tek ferdiyle, bütün cinsiyle birlikte bir teraziye konulacak olsa bu terazinin içerisinde hiç bir ağırlık ifade etmez.
De ki: "Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?" Bu
ifadede Resulullah (S.A.) ın dayanak noktası ve yüceliği belirtilmektedir: "Rabbim size değer verir miydi." Ben onun yanında onun himayesindeyim. O benim Rabbimdir, ben de O'nun kuluyum. Ya siz O'na inanmazsanız? O'nun kulları zümresine iltihak etmezseniz ne değer ifade edersiniz ki?... 
Siz sadece cehennemin yakacağısınız:
"Gerçekten yalanladınız." O halde azap yakanızı bırakmayacaktır...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder