5 Mart 2014 Çarşamba

HUZUR VE MUTLULUK..... BU BAKIŞ ACISINDA..!!!

Devamlı Kuran; kafaları ve gönülleri bu Kainat sahasına çevirir. Ve onunla zihinler arasında irtibat sağlar. İnsanın hislerini uyararak her an yeni bir duyguyle sesleri ve ışıkları almasını temineder. 
Her an yenilenen bu ses ve ışık akıntısı karşısında sarsılarak
harekete geçmesini temin eder. İnsanın duygularını bütün kâinata
yığın yığın dağılmış bulunan ve kâinat sayfaları arasında serpiştirilmiş olan yüce delilleri kavramak üzere gezindirir. Böylece insan
kâinattaki kudretli yaratıcı elin san'atını görür. Gözünün iliştiği, duyularının temasa geçtiği, kulağının duyduğu her şeyde bu kudret
elinin eserlerini görür, duyar ve işitir. Bütün bunları düşünce ve idrak ile Allah'a bağlanıp ona vâsıl olmak için vesile olarak kullanır.
insanoğlu bu kâinatta gözü ve gönlü açık, ruhu ve duyguları
uyanık, zihni ve düşüncesi Allah'a bağlı olarak yaşadığı zaman şüphesiz ki onun hayatı yeryüzünün basit değerlerinden uzaklaşır. Hayatı daha bir başka güzellikte ve üstünlükte kavrar. Ve her an hisseder ki kâinatın ufukları bu yeryüzünün mahdut bölümlerinden
çok daha geniştir. Gördüğü her şey Allah'a müteveccih tek bir kanuna bağlı bir tek iradeden sudur etmiştir. Ve kendisi de Allah'a
bağlı olan bu sayısız yaratıklardan sadece birisidir. Çevresinde bulunan her şeyde, gözünün iliştiği, elinin dokunduğu her nesnede
Allah'ın kudret eli tesirini göstermektedir.
Bu durumda bir takva duygusu, bir yakınlık şuuru, bir güven
hissi, iç içe girer duygu dünyasında. Ruhunu feyizlere boğar, dünyasını mamur eder ve ona bambaşka bir dostluk sevgi ve şefkat damgası vurur. Ve o zaman insan oğlunun bu yıldız üzerindeki seyahati
Allah'a varıncaya kadar aynı damgayı taşıyarak sürüp gider. Ve o
zaman insanın bu yıldız üzerindeki seyahati Allah'ın san'atının eseri
olarak bir bayram havası içerisinde bir ihtifal ortamında geçer. Her
an son derece güzel ve son derece uyumlu yüce yaratıcının kurduğu
sofradan yer.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder