8 Nisan 2014 Salı

"Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu tekrar edeceğini görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a kolaydır."

Kur'an kendisine has bir metodla bütün kainatı Allah'ın âyetlerinin
ve İman delillerinin sergilenmiş alanı olarak ele alıyor. Duygulara
ve gönüllere açılan bir sayfa olarak değerlendiriyor ve orada Allah'ın
ayetlerinden söz ediyor. Varlığının ve birliğinin delillerini gösteriyor. Vaadinin doğruluğunu ifade ediyor. Çünkü kâinat tablosu ve mucizesi hiç bir insanın gözünden kaybolmayan bir mucizedir. Şu kadar var ki. uzun süre insanlar onlara alıştıklarından
ruhlarındaki ciddiyeti yitirebilirler. Her zaman tekerrür edişinden
Ötürü kalbıerdeki tesiri zayıflayabilir. İste bunun için Kuran insanları hep o engin hayret okyanusuna sokuyor. İlham verici tevci
hatı ile büyüleyici delillere döndürüyor. Vicdanları ve gönülleri canlandıran mucizelere ve tablolara tevcih ediyor. Kainatın esrarını ve
eserlerini dikkatle izleyip görmeye teşvik ediyor Burhan ve delillerini buralardan alıyor. Çünkü gözler onları görür, duygular onlardan müteessir olur ve böylece hareketsiz, cansız, donuk ve soğuk
zihnî metotlara başvurma ihtiyaçlarını hissetmez. Ne var ki. bu katı
mantık kaideleri İslam düşüncesine dışardan sokulmuş ve ona garip
bir yanaşma olarak kalmıştır. Halbuki Kur'an'da en güzel örnekler,
en İyi metot ve en doğru yol vardır:
"Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu tekrar edeceğini
görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a kolaydır."
Elbette ki onlar Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görürler
Evet filizlenen bir bitkide, canlanan bir embriyonda, büyüyen bir
ceninde ve "önceden olmayıp ta sonradan meydana gelen her şeyde
bu ilk yaratılış mucizesini görürler. Topluca veya münferit olarak
beşer kudretinin yaratmaya gücü yetmediği veya yarattıklarını iddia
edemediği hayat mucizesini her an müşahede ederler. Şurası da muhakkak ki hayat denilen sır yalnız başına bir mucizedir. Eskiden olduğu gibi bugün de mucize oluşunu devam ettirmektedir. Doğuşu ve
gelişi itibariyle bir mucizedir. İnsanlar onu nasıl ve ne şekilde yorumlamaya çalışırlarsa çalışsınlar her an insanların gözü önünde,
zihinlerin gözetimi altında Allah tarafından yaratılan en büyük
san'at eseri olan yaratılış mucizesinin Allah'tan başka bir şeyle tefsiri mümkün değildir. Onlar her an tekerrür eden bu mucizeyi görmektedirler ve inkar edemezler, ilk yaratılış mucizesini gözleriyle
gördüklerine göre, onu ilk yaratanın sonradan tekrar edeceğini kabullenmeleri gerekir:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder