15 Nisan 2014 Salı

O'dur önce yaratan sonra onu tekrar eden. Bu O'nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde en üstün sıfatlar O'nundur. Ve O Azîz'dir, Hakim'dir.

17 — Akşama girerken ve sabaha ererken hepiniz Allah'ı tesbih edin.
18 — Göklerde ve yerde hamd Ona yaraşır. Geceleri de, öğleleri de O'nun şanını yüceltin.
19 — O ölüden diriyi, diriden Ölüyü çıkarır. Yeryüzünü Ölümünden sonra O, canlandırır. İşte siz de böylece çıkanlacaksınız.
20 — Sizi topraktan yaratmış olması O'nun âyetlerindendir.
Sonra hemen birer insan olup yeryüzüne yayılırsınız.
21 — İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve esirgeme var etmesi de O'nun âyetlerindendir.
Şüphesiz ki bunlarda düşünen kavim için âyetler vardır.
22 — Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin
değişik olması da O'nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda da bilenler için âyetler vardır.
23 — Geceleyin uyumanız, gündüz de lütfundan rızık aramanız O'nun âyetlerindendir. Bunlarda dinleyen kavim için âyetler
vardır.
24 — Sîze korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su
indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de O'nun âyetleridendir. Bunlarda düşünen bir kavim için âyetler vardır.
25 — Göğün ve yerin O'nun emri ile ayakta durması da yine
O'nun âyetlerindendir. Sonra sizi bir çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsiniz.
26 — Göklerde ve yerde olanlar Onundur. Hepsi O'na boyun
eğer.
27 — O'dur önce yaratan sonra onu tekrar eden. Bu O'nun için
daha kolaydır. Göklerde ve yerde en üstün sıfatlar O'nundur. Ve
O   Azîz'dir, Hakim'dir.
Bu gezintide insan Allah'ın
göklerin ve yerin yaratılışındaki, dillerin ve renklerin yer ve toplum değişikliğine uygun biçimde değişmesindeki âyetlerine tevcih
ediliyor. Beşer denen varlığa sirayet eden uyku ve uyanıklık, rahat
ve yorgunluk göz önüne seriliyor. Kâinatımızda görülen yağmur ve
yıldırım mucizesine ve bunun insan ruhuna yerleştirdiği korku ve
ümide, yeryüzünün yapısındaki hayat ve gelişme tesirine temas ediliyor. Ve en sonunda bu gezinti beşer kalbine dokunarak göklerin ve
yerin ayakta duruş sebebine uzanıyor. Ve bütün bunların Allah'ın

emri olduğunu, göklerde ve yerde bulunan bütün varlıkların Allah'ın emrine yöneldiğini gösteriyor. Bütün bu gerçekler sergilendikten sonra Allah'ın ilk defa yarattığı gibi yeniden yaratmayı tekrarlayacağı gerçeği gayet basit ve kolay olarak ortaya çıkıyor. Göklerde ve yerde en yüce örnek O'nundur. Ve O, A z î z 'dir, Hakimdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder