1 Eylül 2014 Pazartesi

ÖNEMLİ

                                         ÖNEMLİ
Bugünkü Islâm cemaatının, düşmanlarıyla girişmiş olduğu mücadele ve savaşta ğalib gelebilmesi için ilk müslümânîar gibi Kur'anâ sarılmaktan başka çareleri yoktur.

Kur’anı Kerimrin ifade etmek istediği de budur.
Muslümanİar, sağlam bir tasavvur inşâ ederek kâinat ve insanlara karşı tutumlarını idrak edebilmek için, yine bu Kur’an’a muhtaçtırlar.
Yoldaki işaretleri başka hiç bir ma’rifet kaynağında veya idare merkezinde bulamazlar.
Bu kitab; bu ümmetin en büyük hayat düsturu, pratik yolunun gerçek kumandanı, kâmil şâmil bir nizamıdır.
Müslüman cemiyyet nizamını ondan alır.
Ahlâkî hareketlerini ona göre ayarlar. Devletler arası teamül kaidelerini ondan öğrenir.
Bu kitab bir nizam kitabıdır...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder