20 Kasım 2014 Perşembe

•Cahiliyyet devrinde nikâh dört şekilde yapılırdı:

•Cahiliyyet devrinde nikâh dört şekilde yapılırdı:

1 — Bugünkü halkın yaptığı gibi nikâh. Bir adam, birisinin kızı ve evlâtlığı ile nişanlanır, mehrini öder, sonra da nikâhlanırdılar.

2 — İkinci bir nikâh şekli de şöyle idi: Karısı hayızdan temizlenince adam karısına derdi ki; falancaya var ve cima’da bulun. Ve kocası bundan sonra ona hiç yaklaşmazdı. Temas ettiği adamdan hamile kaldığı anlaşılıncaya kadar karısından uzaklaşırdı. Hamile kaldığı anlaşılınca isterse ve severse karısı ile birleşirdi. Daha çok, doğacak çocuğun necabeti için böyle yaparlardı. Bu nikâha İstibdâ nikâhı adı verilirdi.

3 — Bir başka nikâh şekli de şöyle idi: On kişiden aşağı olmamak üzere bir topluluk birleşirler ve bir kadının yanına girip hepsi birden onunla temas ederlerdi. Kadın hâmile kalıp da çocuk dünyaya gelince, çocuğun doğumundan birkaç gün sonra kadın onların hepsine haber yollardı. İçlerinden hiç bir erkek gelmemezlik etmezdi. Hepsi birden toplanınca, kadın : ‘Sizin işinizden olan şeyi biliyorsunuz. İşte şimdi doğum yaptım. Bu çocuk senindir ey falan.” derdi ve içlerinden sevdiğinin adını verirdi. Çocuk o adama verilirdi ve adam çocuğu almamazlık yapamazdı.

4 — Son olarak da şöyle bir nikâh şekli vardı. Birçok kişi toplanır ve bir kadının yanına girerlerdi. Kadın gelenlerden hiç birisini geri çevirmezdi. Bunlar umuma ait kadınlardı. Kapılarının üzerine işaretler çekerlerdi. Bununla tanınırlardı. İsteyen kimse bu kadınların yanma girerdi. Herhangi birisinden hamile kalır da çocuğunu doğurursa bütün o erkekler yanına gelir toplanırlardı. Ehl-i vukuf kimsenin bir kişiyi çocuğun babasını tesbit etmesi için çağırırlardı. Sonra o fahişe kadının doğurduğu yavruyu ehl-i vukuf kimsenin tesbit ettiği şahsa verirlerdi ve çocuk bunun adını alırdı. Oğlu olarak kabul edilirdi ve o kişi bunu kabullenmekten imtina etmezdi. Hz. Peygamberin bisetiyle bütün o cahiliyyet devrinden kalma nikâh şekilleri iptal edilmiş ve bugünkü haline gelmiştir..»

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder