4 Aralık 2014 Perşembe

MÜNAFIKLAR

1 — Münafıklar sana geldiklerinde “şahadet ederiz ki muhakkak sen Allah’ın peygamberisin” derler. Allah da bilir ki sen elbette Kendisinin peygamberisin. Ve Allah münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduğunu da bilir.
2 — Onlar yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan alıkoydular. Gerçekten işledikleri işler ne kötüdür.
3 — Bu, önce iman edip sonra küfretmiş olmalarındandır. Bunun üzerine kalbleri mühürlenmiştir de artık hiç anlamazlar.
4 — Onlara baktığında gövdeleri hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar giydirilmiş odunlar gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır, sakın onlardan. Allah canlarını alsın nasıl olup da döndürülüyorlar?
5 — Onlara “Gelin Allah’ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin” denildiği zaman başlarını çevirdiler. Ve sen onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini gördün.
6 — Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları kat’iyen bağışlamayacaktır. Muhakkak ki Allah fâsıklar güruhunu hidayete erdirmez.
7 — Onlar öyle kimselerdir ki Allah’ın peygamberinin yanında bulunanlar için hiçbir şey infak etmeyin de dağılıp gitsinler.” derler. Halbuki göklerin ve yerin hâzineleri Allah’ındır. Ama o münafıklar bunu anlamazlar.
8 — Onlar “şayet M e d i n e ’ye dönersek and olsun ki şerefli ve kuvvetli olanlar oradan zayıf olanı çıkaracaktır.” diyorlardı. Oysa izzet Allah’ın, peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar bilmezler bunu.
9 — Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların kendileridir.
10 — Herhangi birinize ölüm gelipte “Rabbim beni yakın bir süreye adar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam” diyceği zaman gelmezden evvel size mülk olarak verdiğimizden infak edin.
11 — Eceli gelince Allah hiçbir nefsi geri bırakmaz. Ve Allah işlediklerinizden haberdârdır.
Münafıkın suresi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder