10 Ekim 2015 Cumartesi

Allah'ın Son Peygamberi Hz.Muhammede inanmadığını söyleyenlere hitaben....

Allah’a inanmayan yok.                                                                              (Ataistim diyenler yalancıdırlar)
Allah’ın biz insanlara göndermiş olduğu son peygamber Hz.Muhammede  inanmadığını söyleyenlere hitaben....
Not;En "son" olan geçerlidir.(Kaide)
*******************************************************************************
Allah bütün canlıları elementlerden Hz.Muhammedede göndermiş olduğu kitabı kelimelerin karışımından yapmıştır.
O kitabta diyorki, sizlerde araplar olarak aynı dili konuşuyorsunuz.Haydi o zaman sizde bir benzerini getirin diye meydan okuyor.
Ama yok,Diyelim ki o zamanın insanları cahil idiler peki bu zamanın adamlarına ne oluyorda bir benzerini getiremiyorlar.
Halbuki bu gün ilim öyle ilerlemişki (2015) Kelime ve Harflerin karışımından bir çok program yapılıyor.internet,akıllı telofon,ucaktaki veya başka yerlerdeki şips ler gibi.
Peki neden bir kitap yazıpta bu Allah’dan geldi demiyorlarda Allah’ın son peygamberinin getirmiş olduğu Kuranı saptırmaya gidiyorlar.?  

*************************   Allah'ın elementlerden programladığı iskelet ve beraberinde vermiş olduğu Ruh'un terbiyesi, disiplini için proglamlamış olduğu harflerin karışımından olan kuranın bir benserinide siz getirin diye insanlığı meydan okuyor.
2015 Bu gün hiç bir programcı bunu yapmaya mukdedir değil.
yoksa dünyayı velveleye verirler.örnek.zina-kıskançlığa.hırsızlık mala sahiplenme duygusuna.vb

20 yorum:

 1. Allah’a inanmayan yok. (Ataistim diyenler yalancıdırlar)
  Allah’ın biz insanlara göndermiş olduğu son peygamber Hz.Muhammede inanmadığını söyleyenlere hitaben....
  *******************************************************************************
  Allah bütün canlıları elementlerden Hz.Muhammedede göndermiş olduğu kitabı kelimelerin karışımından yapmıştır.
  O kitabta diyorki, sizlerde araplar olarak aynı dili konuşuyorsunuz.Haydi o zaman sizde bir benzerini getirin diye meydan okuyor.
  Ama yok,Diyelim ki o zamanın insanları cahil idiler peki bu zamanın adamlarına ne oluyorda bir benzerini getiremiyorlar.
  Halbuki bu gün ilim öyle ilerlemişki (2015) Kelime ve Harflerin karışımından bir çok program yapılıyor.internet,akıllı telofon,ucaktaki veya başka yerlerdeki şips ler gibi.
  Peki neden bir kitap yazıpta bu Allah’dan geldi demiyorlarda Allah’ın son peygamberinin getirmiş olduğu Kuranı saptırmaya gidiyorlar.?

  YanıtlaSil
 2. Allah'ın elementlerden programladığı iskelet ve beraberinde vermiş olduğu Ruh'un terbiyesi, disiplini için proglamlamış olduğu harflerin karışımından olan kuranın bir benserinide siz getirin diye insanlığı meydan okuyor.
  2015 Bu gün hiç bir programcı bunu yapmaya mukdedir değil.
  yoksa dünyayı velveleye verirler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Not;Demokrasi diyebilirler fakat demokrasi insan fıtratına uygun değildir.
   örnek.zina-kıskançlığa.hırsızlık mala sahiplenme duygusuna.vb

   Sil
 3. İSLAM NEDEN DOĞRU DİNDİR_?
  https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/videos/vb.100000324607185/997538540266957/?type=3&theater

  YanıtlaSil
 4. MÜŞRİKLERİN PEYGAMBERİN BEŞER OLMASINA İTİRAZI

  Sûrenin ikinci bölümü peygamberlerin insan oluşuna itiraz ederek onları ve getirdiklerini yalanlayanların başına gelenleri hatırlatıyor. Nitekim müşriklerde Hz. Peygamberin bir beşer olmasına itiraz ediyor getirdiği gerçekleri yalanlıyorlardı. Ve kabul etmiyorlardı :

  5 — Daha önce küfredip de yaptıklarının karşılığını tadanların haberi size gelmedi mi? Ve onlara elim bir azap vardır.

  6 — Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık delillerle geliyorlardı da onlar “Bizi bir beşer mi doğru yola götürecekmiş?” diyerek küfredip yüz çevirmişlerdi. Allah ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermişti. Allah Ganî ’dir, H a m î d ’dir.

  Buradaki hitap genellikle müşrikleredir. Onlara kendilerinden
  önce geçenlerin akîbetini hatırlatarak bu akıbete düşmekten kaçınmalarını ifade etmektedir. Âyetin başındaki istifham kendilerinden önce geçmiş kâfirlerin yaptıklarının karşılığını tatmaları halini inkâr etmelerine işarettir. Yahutta kendilerine anlatılan bu kıssaya dikkatlerini çekme hedefine mebnidir. Çünkü müşrikler bu haberleri biliyor Âd, S e m û d ve Lût peygamberin yaşadığı kasabaların başına gelenleri, gelip geçerken yarımadanın kuzeyinde ve güneyinde seyahat ederken görüyor ve birbirlerine anlatıyorlardı.

  Kur’anı kerîm onlarin dünyadaki akıbetlerinin yanısıra âhirette kendilerini bekleyen akıbeti de hemen ilâve ediyor : “Ve onlara elim bir azap vardır.” Sonra da onların bu felaketlere neden çarpıldıklarını ve kendilerini bekleyen elim azaba neden müstehak olduklarını açıklayan hükümler geliveriyor: “Bunun sebebi şudur: Peygamberleri onlara apaçık delillerle geliyorlardı da onlar “bizi bir beşer mi doğru yola götürecekmiş?” diyerek küfredip yüz çevirmişlerdi.” Aynı itirazı şu müşriklerde Hz. Peygambere yöneltiyorlardı. Aslında bu peygamberliğin tabiatını bilmemekten, O’nun Allah tarafından insanlığa gönderilmiş bir insan olduğunu anlamamaktan doğan boş bir itirazdı. Halbuki bu İlâhî nizam mutlak ve mutlak canlı birisi tarafından yaşanmalıydı. Ve o şahsen onun canli bir tercümanı olmalıydı. Diğerleri de güçleri yettiği kadar onu misal alarak kendilerini ona benzetmeye çalışmalıydılar. Bu peygamber cinsiyeti itibariyle insanlardan ayrı olmamalıydı. Aksi takdirde insanların günlük hayatlarında fiilen gerçekleştirmeye çalışacakları gerçek bir örnek bulmaları mümkün olmazdı. Ayrıca bu itirazlar doğrudan doğruya insanın tabiatını ve onun aslında çok yüce olan mânevi değerini bilmemekten doğuyordu. Onların istedikleri gibi kendilerine bu İlâhi emaneti taşıyacak bir meleğe hacet kalmaksızın aralarından birisi semadan aldığı haberi kendilerine iletmekteydi. İnsanda Allah’ın ruhundan üflenmiş öyle yüce bir kabiliyet vardır ki Allah tarafından gönderilen risaleti alıp ve yücelerin yücesinden aldığı vazifeyi tamamen yerine getirmek için her hazırlığa sahipti. Şu halde peygamberin bir insan olması insan cinsine verilen bir şerefti. Allah katından insana lütfedilen bu şerefin değerini ancak bilgisizler inkâr edebilirlerdi. Nihayet bu itirazlar peygamber (S.A.) in
  beşeriyetine yöneltilerek ona inanmayıp kibirlenerek kaçınma te mayülünden neşet etmekteydi. Ve sanki bir insan olan peygambere tâbi olmak bu cahil mütekebbirlerin değerini ayaklar altına almak taydı. Onlara göre hiç şüphesiz kendi cinslerinden başka bir cinsten olacak bir peygambere uymak normaldi ama kendi cinslerinden birisine uymak düşüklük olacaktı. Kıymetlerini eksiltecekti.

  YanıtlaSil
 5. MÜŞRİKLERİN PEYGAMBERİN BEŞER OLMASINA İTİRAZI

  Devamı
  Bunun için küfrettiler, peygamberin getirdiği delillerden yüz-çevirdiler ve içlerinde bu cehalet ve kibir ukdesi düğüm saldı. Böylece şirki ve küfrü tercih ettiler :

  “Allah ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermişti. Allah Ganî ’dir, H a m î d ’dir.” Allah onlara muhtaç değildir. İnanmalarına ve itaat etmelerine ihtiyacı yoktur. Ne kendilerine ne de başkalarına muhtaçtır. Çünkü O “Ganî ’dir, H a m î d ’dir.”

  İşte daha önce küfredip de yaptıklarının karşılığını tadanların haberi budur. İşte onların tattıkları şey ve işte onlan bekleyen akî-bet. Bunları göre göre bu yeni kâfirler hâlâ bu haberleri yalanlamakta mıdırlar. Neden bu? Onların düştüğü akîbete düşmek için mi?

  YanıtlaSil
 6. BAK HADİS NE DİYOR..
  - H z . Ömer Huzur-u Saadet'e geldi ve : "Ya Resulallah,
  Beni Kureyza yahudilerinden bir tanışa söyledim. Bana Tevrat'dan
  âyetler yazdı, getirdi. Görmek ister misiniz?" dedi.
  Peygamberimizin mübarek çehresi değişti. Abdullah bin Sabit diyor ki:
  "Ya
  Ömer, Rasulullah'ın çehresini görmüyor musun?" dedim.
  Hz.
  Ömer: "Rab olarak bana Allah'ım yeter, din olarak İslâmiyet
  yeter, Peygamber olarak Muhammed Mustafa yeter."
  dedi. Peygamberimizin çehresi yavaş yavaş aklaşıp
  buyurdu:
  "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer
  kardeşim
  M û s a dirilip aranıza gelseydi, siz de beni bırakıp
  ona
  uysaydınız dalâlete düşerdiniz!.. Ümmetlerden benim
  nasibime siz,
  Peygamberlerden de sizin nasibinize ben düştüm."
  -Rasulullah buyurdu : "Ehl-î kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlara
  bir şey sormayınız. Onlar dalâlette olduklarından size
  doğru
  yolu göstermezler. O zaman siz ya bâtılı tasdik edersiniz,
  yahut
  da Hakkı tekzib... Allah'a yemin ederim ki, eğer Musa
  aranızda
  olsaydı, bana uymaktan başka bir şey yapmazdı." Aynı
  hadisin başka
  bir rivayetinde son cümlesi şöyledir : "Eğer M û s a ve
  Isa
  aranızda sağ olsalardı, bana uymaktan başka bir şey
  yapmamaları
  gerekirdi."-
  HADİSLER BÖYLE DEYİP DURURKEN DAHA HALA KAFİR TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÖVDÜĞÜ
  ALİMLERİ NE DİYE DEZDEKLİYORSUNUZ..!!!

  YanıtlaSil
 7. Ülkemizde çoğunluk Müslüman olduğunu ifade etse de Allah’a ve dine inanan ancak Allah’ı ve dinî hayatında belirleyici kılmayan ve sayıları azımsanmayacak kadar çok olan bir kesim var.
  ***
  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  https://www.facebook.com/Peygamberimizinsevenleri/videos/10155449720233769/?fref=mentions
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki kendisini ateist ya da deist olarak ifade eden öğrencilerimin tamamına yakını geleneksel din anlayışına ve bu anlayışın insan aklı ve yaratılışına uyumlu olmayan iddialarına tepki olarak ateist ya da deist olmuşlar.
  ***
  AKLIMA TAKILANLAR...Ataist.Müşrik.....
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2013/12/aklima-takilanlar.html
  ***
  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET
  https://www.youtube.com/watch?v=lVItMts1Z3w
  ***
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html
  BU GÜNKÜ (2017) MÜSLÜMANLARDAN DEĞİL TÜM İNSANLIKTAN BEKLEMEK LAZIM BEKLENTİLERİMİZİ.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onun-icin-bu-gunku-2017-muslumanlardan.html
  DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞIN DİKKATİNE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/09/dunyadaki-tum-insanligin-dikkatine.html
  Bir Problem Nasıl Çözülür
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/bir-problem-nasl-cozulur.html
  ***
  Kur’an ayetleri her fırsatta insanların hem Allah’ın vahiy ile gönderdiği ayetleri/delilleri hem de evrende yaratmış olduğu delilleri üzerine akıl yürütülmesini ve derin derin düşünülmesini söyler.
  ***
  Hayvanlar düşünmez. Düşünmek Farzdır
  http://www.dailymotion.com/video/x5c30sp
  http://www.iktibascizgisi.com/modern-hayatta-deizmin-populerlesmesinin-sebepleri/#comment-270

  YanıtlaSil
 8. KAFİR NE DEMEK...İNCELE ARAŞTIR...SENDEKİ YANLIŞ BİLGİLERİN DOĞRUSUNU ÖĞREN.!
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/kafir-ne-demek.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  Allah'ın Son Peygamberi Hz.Muhammede inanmadığını söyleyenlere hitaben....
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/10/allaha-inanmayan-yok.html?spref=fb


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/18-kafirun-kafirler-suresi

  YanıtlaSil
 9. MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  Allah'ın Son Peygamberi Hz.Muhammede inanmadığını söyleyenlere hitaben....
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.com/2015/10/allaha-inanmayan-yok.html?spref=fb
  https://plus.google.com/u/0/+Hakk%C4%B1YILMAZ/posts/91UHbJGCU1x

  YanıtlaSil
 10. Okuma-yazması bile olmayan, hayatta bir tek şiir söylemeyen, ve üstelik herkes tarafından en emin/güvenilir olarak bilinen Hz. Muhammed bazen birkaç dakika içinde onlarca ayeti ortaya koyuyordu.

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/3FH3MtudZmc

  YanıtlaSil
 11. Ataitler...
  https://www.instagram.com/p/Bk2IXbWHxSp/

  YanıtlaSil
 12. İşte Bilim/sellik’in, büyüklere anlattığı “evren masalları” bu türdendir! Bu “sihirli evrende”; “rüzgârın etkisiyle kendi kendine havalanan testere ve kesilen ağaçlar; uçan çekiç – çivilerle, imâl edilen masa ve sandalyeler; rüzgâr kuvvetiyle (isterseniz siz buna “kütleçekim kuvveti” deyin farketmez) kendi kendine havada dönen büyük topaç – gezegenler” vardır!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=792284564556280&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. BAŞARI...
  Nitekim bilgili, erdemli olan kişinin ufku, bilinci geniş olur, yaşam içinde sorunlara daha aktif çözümler bulur. Sürekli merak, öğrenme isteği onu üretken yaptığı için hedefleri, başarı hazzı yüksek olur. Nitekim insan ürettikçe, mücadele ruhu, sabır, deneyim kazandıkça olgunlaşıp toplumda fark yaratır. Kendini bilme bilgisi başka bilimlerin de bilinmesi için bir anahtardır. Yine bilgiyle, fark etmeyle gelen mutluluğu yaşayan kişi detaylı düşüneceği için hayatta küçük şeylerden de mutlu olur. Hayatta hiçbir şeyin anlamsız, gereksiz olmadığını anlar, her şeyden mutluluk çıkarmasını bilir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=797466054038131&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Allah’a inanmayan yok. (Ataistim diyenler yalancıdırlar) http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.com/2015/10/allaha-inanmayan-yok.html?spref=fb
  http://huseyinsas.blogspot.com/2013/12/aklima-takilanlar.html
  Artık tartışmaya gerek yok...Eşyadaki özellikleri öğrenince ona göre tedbir,tavır alırsın.cam,ateş,bıçak veya hallerden bir hal..
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/05/artk-tartsmaya-gerek-yok.html

  YanıtlaSil
 15. Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir. Bu nedenle mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825476137903789&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Biz, bu Kur’ân'da, onların akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde evirip çevirdik/farklı farklı şekillerde açıklama yaptık. Ve bu açıklamalar, ancak onların nefretini artırmıştır. 41
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=853109081807161&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. İnsanın eşya olduğuna ve diğer eşya ile ilişkilendirilmesi ile ilgili bir kompozisyon yazmanızı isteyecektim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860596257725110&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Kendini zeki sanan aptallara duyurulur...
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=874914879626581&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. “Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?” (Saf 10)
  ”İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemindeyiz”
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884664655318270&id=100013242319421

  YanıtlaSil