13 Kasım 2016 Pazar

Tercih-yapma-hakki

http://agemder.org/15215/tercih-yapma-hakki

 Bugün, daha çok, Türkiye örneğinde izlenebileceği üzere, İslam dünyası toplumlarında asimile edilen unsurlar, gönüllü olarak sömürgeleştirilen aydınlar, ne pahasına olursa olsun Batılıların duymak istedikleri, dinlemek istedikleri, görmek istedikleri doğrultuda konuşuyor, yazıyor ve olaylara onların baktığı çerçeveden bakıyor.ÖLÜMCÜL YABANCILAŞMA VE YETERSİZLİKİdeolojik mutlakıyetçilik evrensel bir algı tarzını belirleyici hale getirdiği için, biz Müslümanlar bugünün/şimdinin gerçekliğini İslami açıdan etkileyemiyoruz. Bir yanda ana akım küresel medyanın ürettiği illüzyonlar var, bir diğer yanda da İslam dünyası ülkelerinde devlet merkezli yorumlar var. Bu ortamda/iklimde, İslami sözcükler/tanımlar özgün anlamları dışında kullanılabiliyor, sömürülebiliyor, araçsallaştırılabiliyor. Bu sözcüklere kimi zaman resmi anlamlar yüklenirken, kimi zaman ideolojik anlamlar, kimi zaman da medyatik anlamlar yüklenebiliyor. Bu noktada ölümcül bir yabancılaşma ve yetersizlikle karşı karşıya bulunuyoruz. İçerisinde yaşadığımız çağın, zamanın, tarihin, toplumsal, kültürel, siyasal gerçekliğini yansıtmayan, temsil etmeyen, açıklayamayan, yansıtması, açıklaması ve temsil etmesi mümkün olmayan, yaşadığı çağa hitap edemeyen abartılı bir romantizmle malül, vulgarize edildiği için niteliksizleştirilmiş bir dil kullanıyoruz. Geçmişi güncelleştiremeyen, güncelleştirmek istemeyen, geçmişi güncelleştirmek isteyenleri sapkınlıkla suçlayan bir gelenek ya da, muhafazakarlık, İslami bugünü bütünüyle felce uğratıyor, modernliklere özgü, küstah özgüveni aşamıyor.

*******************

Müslümanlarda bu asrın son teknolojisinin ve bilgisinin onaylamış olduğu bütün insanlığı kurtuluşa götürecek fikir mevcut.

Sadece alimlerin öncülük yapıp fikri açarak insanlığa servis yapması lazım.

İşte o fikir ve oluşumları.

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.

http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.

http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

FİKRİ METİNLER.*Asıl olan

Bu kainatta*Asıl olan

Kendi kendine oluşmuş bir şey*Asıl olan

Yaratıcı yaratmış*Asıl olan

Son peygamberlik*Asıl olan

(Kader)*Asıl olan

Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38*Asıl olan

Diyebilir birileri ...Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.Asıl olan

Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)*Asıl olan

Son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur.Asıl olan

Sonuncusu Muhammed olduğuna göre*Asıl olan

Kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi.Asıl olan

Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.Asıl olan

Şu Allah tarifini sunuyor*Asıl olan MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?

MÜSLÜMAN OLMAYANLARIN AKİDESİ--(Sınırlıdır) BAŞLAMA***3 BURADAN DEVAM...Asıl olan

http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/11/asl-olan-vakann-esyadaki-ozellikleri.html?spref=fb

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder