15 Eylül 2013 Pazar

GÖRÜYORSUNUZ Kİ MÜSLÜMAN OLDUKLARINI İDDİA EDEN KİŞİLERİN BİR RAŞİDİ HİLAFET DEVLETİ OLMASI ZORUNLULUĞUNU..

(1) Huseyin Sasmaz
GÖRÜYORSUNUZ Kİ MÜSLÜMAN OLDUKLARINI İDDİA EDEN KİŞİLERİN BİR RAŞİDİ HİLAFET DEVLETİ OLMASI ZORUNLULUĞUNU..
Komünist Yugoslavya da müslumanlara aynı şenaatleri
uyguladı. Komünizmin Yugoslavya'ya yerleşmesinden sonra
2. Dünya Harbinden bu yana milyonlarca müsliimanın canına kıydı.
Aynı katliam ve aynı vahşi işkenceler halen devam etmektedir. Erkekler, kadınlar pastırma makinelerine sokuluyor ve diğer taraftan
etten, kemikten, kandan mamul bir hamur halinde çıkarılıyordu.
Yugoslavya'da yapılan şenaatler, bütün komünist ve putpereset devletlerde aynen uygulanmakta, bugün dahi aynı yüz kızartıcı işkencelere devam edilmektedir. Yüce Allah'ın eşsiz kelâmı ne
kadar doğru :
"Nasıl ahidleri olabilir ki, fırsat bulup galip gelselerdi, size karşı
ne akrabalık bağlarına, ne de muahede hükümlerine aldırırlardı?"
"Ne akrabalık bağlarına, ne de anlaşma hükümlerine riayet ederler... Onlar taşkınların ta kendileridir."
Bu durum sadece Arap Yarımadasına has geçici bir durum değildir. Hatta
Ba ğ d a t 'a has muvakkat bir facia değildi... Şurası muhakkak ve katî bir gerçektir ki; nerede mümin kitleler bulunursa ve nerede yalnız ve yalnız Allah'a tapılir sa... Ne zaman ve nerede
Allah'tan başkasına tapan mülhidler ve imansızlar da mevcud olursa yukarda zikri geçen durumlarda bulunacaktır, aksi imkânsızdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder