20 Aralık 2013 Cuma

ALLAH'IN BİRLİĞİ VE ANA—BABA HAKKI

Allah'la beraber başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun.

Şirk yasak ediliyor ve Allah'a şirk koşmanın korkunç neticesi bildiriliyor. Emir umumî olmakla beraber âyette   müfret sigasiyla kullanılmıştır. Böylece her fert, hitabın bizzat kendisine yapıldığının,
emrin kendisine geldiğinin şuuru içine girmektedir. İtikad meselesi fertle alâkalı meseledir. Her şahıs itikad hususunda bizzat mesuldur.
İtikadla alâkalı olarak sonunda kınanmış ve kendi başına  bırakılmış bir neticeyle karşı karşıya gelmekte vardır. Tevhid yolundan sapanlar bu acı neticeye varacaklardır. Allah'a şirk koştuğu için bu
kötü fiilinden dolayı kınanacak ve sonra da kendi cürmüyle başbaşa bırakılacaktır. Bu kimselerin artık yaradımcısı yoktur. Bir kimseye Allah'ın yardımı kesildikten sonra başkaları yardım etseler de onun
yaradımcısı yok demektir. Ayeti kerîmede bu kimselerin kendi başlarına bırakılış halleri ( ) kelimesiyle ifade buyuruluyor. "Oturur kalırsın" mânasına gelen bu kelime ile, kınanıp terk ediliş şekli
gayet güzel canlandırılmıştır. Oturup kalmak; çaresizlik, miskinlik,
zaaf ve aczi en manidar şekilde dile getiren bir tablodur. Aynı zamanda, duçar olunan bu kötü durumun devamlı olacağı da anlaşılmaktadır. Zira oturma hâli; durumda bir değişiklik olmayacağını, devam eden bir hareketsizlik, içine girildiğini ifade etmektedir. Ki, acz zaafiyet halini beyan etmektedir.
23 — Rabbin yalnız kendisine tapmanızı... İrade buyurdu...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder