18 Şubat 2014 Salı

HİZB UT TAHRİR Lİ ŞEBAB

Ey Şebâb!
Kendisiyle çalıştığınız şu Hizbin kıymetini bilin. Tüm dünyaya bakın bakalım. Kâfirlerin tüm vahşilikleriyle kapitalist akidelerini hakim kılmaya çalıştıkl
arını ve bu çürük akidelerini tatbik etmek üzere tüm dünyaya zulüm saçtıklarını görürsünüz. Müslümanlar ise iki gruba parçalanmışlardır. Bunun en büyük parçası, İslam Davası için çalışmamakta ve onların çoğu çürümüş Demokrasi ve Kapitalizmin insanların sefaletine yol açtığını idrak etmemektedir. Hatta onlardan bazıları, “Demokrasi ve Kapitalizm İslam’dandır” diye savunmakta ve hatta bazıları da “bunlar İslam’dır” diyebilmektedir. Diğer grup ise, daha azdır ve İslam Davasının hakimiyeti için çalışmaktadırlar. Şimdi kendisiyle çalıştığınız Hizbe bakın ve sahip olduğunuz en net İslam ve İslam Devleti anlayışınızdan ve de İslam Davasını taşımanın en sahih metodu hakkındaki şuurunuzdan dolayı Allah’a şükredin. Bu tek başına Allah’ın bize bahşettiği büyük bir nimet değil midir? Öyleyse bu nimete karşı nankör olmayın! Bu alçakların önünde kendinizi rezil etmeyin! Aksine kendi itibarınızı ve Hizbinizin itibarını korumaya çalışın. Bunu başarmak için yalnızca bu muazzam Hizbe olan üyeliğinize sadık kalmanız ve bu Hizb ile çalışmalarını onlardan talep etmeniz gerekir. Ta ki onları kazanasınız veya onlara karşı muzaffer olasınız. Sakın onların Dininizi ve Hizbinizi elinizden almasına izin vermeyin! Siz birkaç kişisiniz. Allah’ın seçkin kıldığı kimseler de birkaç kişidir.
Ey Şebâb!

Eğer Allah’ın kendilerinden razı olduğu hayırlı seçkinlerden olmak için canlarımızı bu Dava uğrunda kurban edersek o azınlıktan olacağız, derken abartmıyorum. Çünkü şimdi canlarımızdan başka feda edebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Öyleyse bu zalim güruh ile eğlenedurun. Allah sizlere merhamet etsin.

Ey Şebâb!

Siz kâfirlerin sayısını çok fazla ve zalimlere yardım eden bu zebanileri kendinizden daha güçlü görüyor olabilirsiniz. Fakat asla unutmayın ki, biz dünyanın en sahih akidesine sahibiz. Buna göre biz, şu anda ve daima bizleri gözeten bir Rabbimiz olduğuna iman etmişizdir. O’nun her şeye Kâdir olduğuna inanmışızdır. Bizim için bu yolu seçenin O olduğuna tamamen inanmışızdır. Bizler buraya O’nun ilmi ve rızası dahilinde girdik. Öyleyse Allah’ın sizin için seçtiği ve kabul ettiği şeyi siz kabul etmeyecek misiniz?! Bizim Allah’a iman üzerine kurulu güçlü bir inancımız var. Allah herkesten daha kuvvetlidir. O bizim durumumuzu biliyor. İşte bu inançla biz, bu zalimlerin hepsinden daha güçlüyüz. Bu iman olmadıktan sonra hayatın ne değeri kalır? Öyleyse sadık olun! Allah size merhamet etsin.

Ey Şebâb!

Allahu Te’alâ şöyle buyurdu: İzzet; Allah’a, Rasulü’ne ve mu’minlere aittir. [Munafikun 8] Öyleyse izzetlilerden olun ve izzetliler ile birlikte olun! Gevşeklik göstermeyin ve üzüntüye kapılmayın. Eğer mu’min iseniz, üstün gelecek olanlar sizlersiniz. [Âl-i ‘İmran 139] Rabbimizin bize söylediği şey işte budur! Öyleyse kendiniz için izzeti seçin! Zilleti ve gevşekliği kabul etmeyin! Allah ile beraber olun ve bu kervana dahil olmak için bu fırsatı kaçırmayın! Eğer bu zalimlerin önünde zayıflık gösterirseniz, sizi gitgide daha fazla küçümserler ve sizi rezil ederler. Onlar size; “Sen bize yalan söylüyorsun. Biz sizin niyetinizi biliyoruz” diyecekler. Böylelikle istedikleri şeyi sizden çekip alırlar, size karşı zafer kazanırlar ve sonra sizi düşürdükleri bu zillete karşılık efendilerinden alkış toplarlar. Diğer taraftan eğer siz onlar karşısında sabırlı ve sebatlı olursanız, onları tedirgin edersiniz ve size karşı muzaffer olma mutluluğundan onları mahrum edersiniz.

Vallahi, Ey Şebâb!

Şimdi size verilecek ceza; sizin sabır ve sebat göstermeniz, Batıla karşı mücadele etmeniz, Allah’ı razı edecek bir tavır almanız ve zalimleri tedirgin etmeniz halinde verilecek cezadan farklı olmaz. Fakat eğer gevşerseniz, zayıf düşerseniz ve zalimleri memnun etmek uğruna Rabbinizi öfkelendirirseniz, bu defa farklı olur. Eğer sabru sebat ederseniz, Allah sizden razı olur. Ama eğer gevşerseniz, zalimler, hakimler ve belki aileniz sizin bu zilletinizden razı olur. Rabbinizi öfkelendirdikten sonra bunların size ne faydası olur? Öyleyse Rabbinizi razı edin ve O’nu öfkelendirmeyin!

Ey Benim Kardeşlerim!

Sizler hırsızlar veya suçlular değilsiniz. Siz ne Ümmetinizi ne de insanlardan herhangi birini aldattınız. Sizler devletten veya bankalardan paralar çalan kimselerden değilsiniz ki sizi tutuklasınlar. Siz suçlulardan değilsiniz. Bilin ki sizler, muazzam bir şeref ve izzet taşıyan hayırlı ve emsalsiz bir dava yüklendiniz. Öyleyse hiç kimseden korkmayın ve utanmayın! Zalimlerin önünde ve tüm insanların karşısında yumruklarınızı havaya kaldırın! Ta ki diğerleri, sizin amellerinize ve bunlara karşı ortaya koyduğunuz izzetli tavrınıza ihtiram göstersinler.

Şebâbdan biri ona şöyle sordu: “Peki Abi, ne zamana kadar bizim durumumuz böyle olacak? Hep böyle hapishaneden hapishaneye mi gideceğiz?”

Ona da şöyle diyerek cevap verdi:

Evet, benim kerim kardeşim. Böyle olacağız. Hapishaneden hapishaneye... Hatta daha da fazlası. Devletimizin kurulmasından sonra da bir cepheden öbür cepheye, bir savaştan öbür savaşa koşacağız. Allah müslümanlar için Nusret verip emniyet gerçekleştirinceye kadar bu yolda olacağız. Allah’ın, bu dünyada Allah’a davet için çalışanlara zalimlerin onlara galip gelmeyeceğine dair vaâdde bulunduğunu bilmiyor musunuz?

Onlar hapishanelere girmeyecekler mi? Veya Allah onlara bu dünyada mutlu bir hayat mı vaâd etti? Allah’ın bu konuda bir vaâdi var mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki, Allahu Te’alâ bizi yeryüzünde kuvvetlendirecektir. Rabbimiz şöyle buyurdu ve şüphesiz O’nun kelâmı haktır:

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâd etti. Çünkü onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir! [Nur 55]

Bil ki Ey Kardeşim!

Bu dava bize muhtaç değil! Ama biz ona muhtacız. Bu dava, Allah zafer verinceye ve Müslümanları kuvvetlendirinceye kadar kendi yolu üzere devam edecektir. Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem] bir hadisinde şöyle buyuruyor:

...Ümmetinden bir taife Allah’ın emri üzere kaim olur. Yardımı kesenler veya muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Ta ki Allah’ın emri gelinceye ve onlar insanlar üzerine zahir oluncaya kadar...

İşte o gün mü’minler de Allah yardımıyla ferahlarlar. İşte o gün, Ey Kardeşler, bizim mutluluğumuz muazzam olacak. Bu zalimlerin karşısında şimdi göstereceğimiz zelil ve gevşek bir tavır hariç, o gün bizi hiçbir şey üzemeyecek. O zaman deriz ki, “Ahh, keşke o gün gevşemeseydim! Ahh, keşke o gün sabretseydim ve zalimler karşısında Bilâl ve Ammar gibi dursaydım”

Öyleyse gevşemeyin, Ey benim kardeşlerim!


https://www.facebook.com/photo.php?v=101176100008303

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder