16 Mart 2014 Pazar

BURALARDA ANLATILMAK İSTENEN ŞEY,İNSANLIĞIN PEYGAMBERLERE OLAN SORUNU VURGULANMAK İSTENMEKTEDİR.

123 — Ad   milleti de peygamberleri yalanladılar.
124 — 135 — Kardeşleri H û d, onlara: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben gize gönderilmiş güvenilir
bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden
bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak âlemlerin Rabbine aittir.
Sis her yüksek yere koca bir bina kurup boş şeyle mi uğraşırsınız?
Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri, ve akarsuları sise o vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum dedi.
136 — 138 — "İster öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bizce birdir. Bu durumumuz Öncekilerin geleneğidir. Bis azaba uğratılacak da değiliz" dediler.
139 — Böylece onu yalanladılar; Biz de kendilerini yok ettik.
Bunda şüphesiz ki ders vardır; ama çoğu inanmamıştır.
140 — Doğrusu Rabbin A z î z dir, Rahim 'dir.

Görülüyor ki bütün pegamberlerin söylediği söz aynıdır. 

*****************************
BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET 


1 yorum:

 1. ***ÖNEMLİ***
  BÜTÜN İNSAN ALLAHA İNANIYOR***AKLİ VE NAKLİ DELİL MEVCUT.
  BURADAKİ KASIT MUHAMMEDİN ALLAH TARİFİNE UYMADIKLARINI SÖYLÜYOR.
  DOLAYISI İLE ONLARIN ALLAH'A İNANMADIKLARINI SÖYLÜYOR.

  «Nefislerinin, âhiretleri için kendilerine takdim ettiği bu şeyler ne de çirkindir? Allah onlara gazab etti. Ve onlar azâb içinde ebedî kalıcıdırlar.»...

  İşte nefislerinin kendilerine takdim ettiği şey... Allahın gazabı ve Cehennem azabında ebediyyen kalmak. Ne de çirkin bir hasılattır bu?.. Nefislerinin kendilerine takdim ettiği bu hediye ne de fenadır?... Aman Allahım ne acı bir meyvedir bu? .. Evet kâfirleri dost edinmelerinin meyvesi...

  O kavim hakkında Allah’ın kelâmını kimdir dinleyen bizden? Allahü Tealâ’nın izin vermediği hususlarda kim kendi yanından kararlar alabilir? Bu dine tabi olanlar ile. kâfirleri dost edinen din düşmanları ile dostluk ve yardımlaşma hususunda kim kendiliğinden bir söz söyleyebilir?...

  Sebeb ne? Küfredenlerle dost olmalarını icab ettiren sebeb hangisidir? Bunun yegâne sebebi Allah’a ve peygamberine inanmamış olmaktır.

  «Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilen Kur'ana iman etmiş olsalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktır.»...

  İşte sebeb... Onlar Allah ve peygamberine gerçekten inanmamışlar... Ve onların pek çoğu fasıktır da. Şu halde onlar, duygu ve yöneliş bakımından küfredenler arasında bulunuyorlar. Öyleyse elbette müminleri değil de küfredenleri dost edineceklerdir...

  Son olarak gelen bu hüküm ile birlikte üç gerçek açığa çıkıyor :

  — Birinci hakikat şudur; Hazreti Muhammed’e inanmış olan pek az bir kısmı müstesna olmak üzere bütün ehli kitab Allaha inanmamaktadır. Çünkü son peygambere iman etmemiştirler. Kur’an-ı Kerim onların sadece peygambere inanmamış olduklarını bildirmekle kalmıyor, Allah’a da iman etmemiş olduklarını beyan ediyor.

  «Eğer onlar, Allah'a, Peygambere ve ona indirilen Kur'ana inanmış olsalardı kâfirleri dost edinmezlerdi.»...

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1072486439438833&set=ms.c.eJxFy9sJADAIA8CNijHx0f0XKwjF34ODlauT7lWO6oMPV~_yWFhIWAXwQB8wWppAP0TAQ9g~-~-.bps.a.1051584461529031.1073741913.100000324607185&type=3&theater

  YanıtlaSil