20 Mart 2014 Perşembe

İnsan nefsini bu şekilde yaratan Allah'tır. Hidayet işaretlerine gönlünü açtığı zaman hidayete gidebilecek tarzda, hidayet ışıklarına gönlünü kapadığı takdirde körelecek tabiatta yaratmıştır. Gerek hidayete erme, gerekse körelme halinde Allah'ın geçerli iradesi hükmünü icra eder. Çünkü Allah insan ruhunu aynı iradesi ile yaratmıştır.

4 — Ahirete inanmayanların amellerini kendilerine güzel göstermişizdir. Bu yüzden şaşırıp kalmışlardır.
5 — Bunlar öyle kimselerdirler ki kötü azap onlaradır. Ve onlar Ahirette de en çok hüsrana uğrayanların kendileridir.
Ahirete îman, arzu ve istekleri dizginleyen ve hayat boyu itidali
temin eden en kuvvetli bir bağdır. Ahirete inanmayan kimse nefsinin hiç bir arzusunu dizginleyemez. Hiç bir isteğine engel olamaz.
Çünkü o kendisi için sağlanan biricik hayatın bu yer küresi üzerindeki hayat olduğunu ve ne kadar uzarsa uzasın yine de çok kısa olacağını, binaenaleyh eline geçen fırsatı değerlendirmesi gerekeceğini kabul eder. Eline geçmeyen arzu ve hayalleri hayatının kısalığı karşısında genişler de genişler. Hem eline geçenler arzu ve isteklerini doyurmak için yeterli gelmez ona. Zira Allah'ın huzurunda duracağı günün hesabını yapmaz. Şahitlerin geldiği gün sevap ve cezanın
nasıl olacağını tahmin dahi etmez. Binaenaleyh ahirete inanmayanlar için her arzu ve zevkin tahakkuku nefsin ziyneti haline gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder