15 Mart 2014 Cumartesi

N û h kavmi de peygamberleri yalanladı.

N û h   kavmi de peygamberleri yalanladı.
Aslında bu, kıssanın sonudur. Ama âyeti kerîme bu neticeyi, daha kıssanın basında belirterek tafsilâtına geçiyor.
Haddizatında N û h kavmi yalnızca N û h peygamberi yalanlamıştı. Ama âyeti kerime onların peygamberleri yalanladıklarını ifade
buyuruyor. Zira aslında bütün peygamberlerin daveti birdir. Allah'ın
birliğine ve yalnız O'na ibadete çağırır her peygamber. Kim bir peygamberi yalanlarsa, bütün peygamberleri yalanlamış olur. Zira hepsinin daveti aynıdır. Kur'anı kerîm bunun üzerinde dkkatle durur ve değişik ifadelerle bir çok yerlerde aynı gerçeği dile getirir. Zira bütün
peygamberlerin davetinin birleştiği akîde noktalarından birisidir bu.
İslâm akidesi bu küllî kaideden hareket ederek çağlar boyu ve peygamberler sırasınca gelmiş geçmiş olan insanlığı iki safa ayırır. Safın birisinde mü'minler, diğerinde kâfirler yer alır. Ve müslüman,
bu çağların ötesinden bakarak inanmışlar topluluğunu tek bir ümmet olarak görür. Tarihin başlangıcından son tevhit dininin doğuşuna kadar gelen milletleri Allah inancına ve İslama bağlı mü'minler
olarak görür, öbür safta ise her dinden ve her milletten kâfirler yer
almaktadır. Ve böylece mü'min topluca bütün peygamberlere inanıp saygı gösterir. Çünkü onların hepsi bir tek risaletin, tevhit risaletinin taşıyıcılarıdırlar.
Müslümanın gözünde insanlar, cinslerine, renklerine ve vatanlarına göre sınıflara ayrılmazlar. Sadece ehli hak ve ehli bâtıl olarak
ayrılırlar. Ve müslüman her zaman ve her yerde ehli hakkın yanında ve bâtılın da karşısında bulunmaktadır. Bütün tarih devirleri
içinde de müslümanın elindeki terazi tek olarak kalmıştır. Onun nazarında renge, dile, vatana, ırkçılığa dayanan bir kıymet mefhumu
yoktur. Hali hazır ırk yakınlıkları veya tarihin devrelerindeki ilişkiler de onu bağlamaz. Onun nazarında değer ifade eden ve yüce
tutulan ancak iman ölçüsüdür. Her şeyi bununla ölçer ve her şeyi
bununla değerlendirir.
105 — N û h 'un kavmi peygamberleri yalanladı.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder