23 Mart 2014 Pazar

SADECE DÜNYAYI VEYA ÂHİRETİ İSTEYENLER

insanların bazıları âhireti bir tarafa iterek sadece dünya Hayatına bağlanırlar. Yasamakta oldukları yeryüzüne çakılıp kalmış gibidirler. Başlarını geniş ufuklara çevirip yücelere doğru çıkmak İstemezler. Allahuteâla da —murat ettiği takdirde— bunlara istediklerini verir. Nasiplerini dünyada iken almış olurlar. Fakat, cehennem de. nasibini almak için âhirette bekler onları Çünkü. Âhireti bir tarafa itip yeryüzü seviyesinden daha yücelere çıkmak istemeyenler bu dünyanın nimetlerinden faydalanırken çamuruna da
bulaşırlar. Dünyanın kirli çamurları ve bataklıkları içinde hayvanlar gibi yuvarlanıp dururlar. Kendileri bu hallerini "dünyadan kâm
almak, ondan istifade etmek" şeklinde ifade ederler. Kendilerini her
türlü şehvet ve arzularına teslim etmişlerdir. İşte bu halleri onları
cehenneme sevk etmeye sebep olur:
Dünyayı isteyene —istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar —
hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer.
Yaptıklarından dolayı kınanır, cezasını çekmek için de kovularak cehenneme atılır.
Ahireti isteyip, mümin olarak onun için gerekli çalışmada bulunan kimselerin çalışmaları makbul olup şükre değer.
Dünya hayatını Allah'ın emrettiği şekilde tanzim edip âhiret saadetini isteyenlerin ise, bu saadeti kazanabilmek için gayret göstermeleri, ahirete dair emirleri yerine getirmeleri gerekir. İman temelleri üzerinde gösterecekleri bu gayretler onları manen kalkındıracaktır. İman ise sadece "ben mü'minim" demekle olmaz. Kalbe yerleşen imanın tatbikat ve amelle tamamlanması gerekir. Mü'minin âhirete dair ibadet ve emirleri yerine getirmesi onu dünyanın temiz lezzetlerinden alıkoymaz. Aradaki fark, dünyadan normal nasibini
alırken başını kaldırıp yüce ufuktan da görebilmesidir. Şu fani
dünyanın geçici meta'ları mü'min için asıl gaye ve hedef olmamalıdır. İnsanoğlu kendine hâkim olup dünya hayatını İslama göre tanzim ettigi takdirde hem dünya onun için zararlı olmaktan çıkar, hem de bu geçici metaa köle olmaktan kurtulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder