14 Temmuz 2014 Pazartesi

Yahudilik Zulmün Simgesidir

İslâm ümmeti hâlâ yahûdilerle karşı karşıyadır. 
Yahudilerin
eski müslümanlara karşı yürüttükleri hile ve desiselerin aynısını
bu günkü İslâm ümmetine karşı da oynamaktadırlar. 
Esefle söyliyelim ki islâm ümmeti bugün Kur'an'ın talimatından faydalanarak, seleflerinin M e d i n e de yeni doğan dinin ve yeni yetişen
müsluman cemaatının yahudı hile ve oyunlarını yendikleri gibi
istifade etme yollarına gitmemekledirler... Ve hâlâ yahûdîler bunca hile ve oyunları ile eski silâhlarını ellerine almamaları ve cephanelerine sarılmamaları İçin bu ümmeti dininden uzaklaştırmağa,
Kur'an'ından yüz çevirtmeğe devam etmektedirler. 
Bu ümmet,
hakikî kuvvet kaynaklarından, marifet menbalarından yüz çevirdiği müddetçe onlar rahat ve huzur içinde bulunurlar. 
Bu ümmeti
dininden ve Kur'an'ından yüz çevirtmek isteyen herkes ister bilsin, ister bilmesin, ister arzu etsin, ister etmesin mutlak şekilde
yahûdi oyuncağı ve kuklasıdır. 
Bu ümmet, kendi varlığını, kuvvet
ve galibiyyetini aldığı yegâne hakikattan yüz çevirmeye devam
ettiği müddetçe yahûdiler huzur içerisinde ve rahatça yaşayabilirler, îman ve itikad hakikatlarından... Allah nizamından... Ve İslâm şeriatından... işte yol budur... işte yoldaki işaretler de bunlardır.
Yahudilik Zulmün Simgesidir
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152227870957151

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder