1 Eylül 2014 Pazartesi

KURAN'I NASIL ANLAMALIYIZ.!!!

Bugün de aynı savaş devam etmektedir, insan nefsi, yine o nefis ve Islâm düşmanları, yine âynı düşmanlardır... Kur'an-ı Kerîm meydandadır, insan nefsinin islâhı ve islâm ümmetinin kurtuluşu için, Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde bugün de aynı savaşa devam etmekten başka çare yoktur. O gün olduğu gibi, bugün de ancak bu suretle canlı bir kurtuluşa ulaşılabilir. Müslümanlar bu hakikata yakînen inanmadıkça, başarıya ve felâha asla ulaşamazlar.
Bu hakikatler karşısında insanoğluna düşen; Kur’an’ı, bu anlayış, bu idrak ve bu tasavvurla kabul etmektir. Beşeriyetin; Kur’-an-ı Kerim’i, hareketli ve yeni bir tasavvur inşa eden, cahiliyet tasavvurlarına karşı duran ve bu ümmeti müdafaa eden, çökmesini önleyen bir varlık olarak -karşılaması lâzımdır. Yoksa, günümüzde bazı kimselerin onu. okunan tatlı nağmeler ve tilâvet edilen güzel sözler olarak kabul ettği gibi karşılamamâİı Ve bu hareketiyle vazifesini bitirdiğini sanmamalıdır. Şüphesiz ki Allahü Ta-âlâ, Kur'anı Kerîm’i daha başka şeyler için indirmiştir. Muhakkak ki Allah; bu Kur’an’ı, kâmil bir hayat meydana getirmesi ve beşer hayatını harekete geçirip, engellerle dolu, tehlikeli ve dikenli yolların meşakkatları arasında, emniyetli bir kıyıya götürmesi için indirmiştir. Ve yardım, yalnız Allah’tan dilenir...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder