20 Kasım 2014 Perşembe

Bugün beşeriyyet korkunç bir bataklıkta yaşamak bedbahtlığina terkedilmiştir!..

Günümüz insanının, okuduğu gazetelere, seyrettiği filmlere, kıyafet balolarına, güzellik yarışlarına, dans pistlerine, meyhanelerine, radyo yayınlarına bir bakış... Çıplak etlerin çılgınca teşhir edildiği kadın pazarlarına, şehvet duygularının
gıcıklayıcı mikrop yuvası sanat ve edebiyyat anlayışına, her türlü reklâm vasıtalarına bir nazar... Bir yandan hayata-hâkim olan faiz nizamına, tefeciliğe, vurgunculuğa ve bunların gerisinde gizlenen hasis vasıtalara bir atfı nazar... ' Kanun kisvesine gizlenmiş şans oyunlarına, piyango dalâverelerine bir göz atış... Bunların yanı sıra ahlâkî inhitata, İçtimaî buhranlara, her ferdi, her aileyi, her cemiyeti, her nizamı tehdit eden ruhî krizlere.bir bakış... Evet, bütün bunlara kısa bir bakış, günümüzdeki cahiliyyet nizamının beşeriyyetin başına musallat ettiği elem ve ıztırablann, belâ ve musibetlerin ve korkunç akibetlerin anlaşılmasına ve bu hususlar da bir hüküm verilmesine yeter...
Bugün beşeriyyet kendi insanlığını yiyip, mahvetmektedir. Âdemiyyetini haleldâr etmektedir... Bugün insanoğlu hayvanların ve hayvani duyguların peşinde ıhılayı ıhılayı koşmaktadır. Bütün hedefi o âşağılık âleme uîaşmaktan başka~Bir şey değildir... Doğrusu hayvanlar bile bu insanlardan çok daha temiz ve şereflidir, Çünkü hayvan, yok edilmesi ihtimal harici olan hayvani bir fıtratın mahkûmudur. Akide bağından kurtulan insanlarda olduğu gibi şehvet bataklığına kendi isteği ve iradesi ile dalmamaktadır. Hayvan, bir nizamdan ve itikad bağından mahrumdur. Hayvanlardan çok aşağı seviyelerde olan bu kimseler her türlü bağlardan kopmuş, bir cahiliyyet bataklığına doğru yuvarlanıp gitmektedir...
Halbuki bu kitab-ı mübin ile Allahü Taâlâ, müminleri o iğrenç bataklıklardan kurtarmış ve sağlam bir akide temelleri üzerinde ikâme etmişti. Rasulü kibriyası vasıtası ile tertemiz kılmıştı onları...
«Ve onlara kitabı ve hikmeti öğretir.»

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder