19 Şubat 2015 Perşembe

Fethullah Hoca’ya göre İslam Devleti şart değilmiş - Faruk Köse

Fethullah Hoca’ya göre İslam Devleti şart değilmiş - Faruk Köse

Hoca diyor ki: “Din adına siyaset yapılmasına, dinin siyasete alet edilmesine, dini sloganlarla siyaset yapılmasına hiçbir zaman meyilli olmadım.”Bu sözlerde Laiklik kokmuyor mu? Müslüman, siyasetini dininden ayrı tutabilir mi? Siyasetimizin de dinimize uygun olması gerekmez mi? Yaptığımız her ne varsa, bunun dinimiz İslam adına ve İslam’ın hükümleri ve hudutları çerçevesinde yapılması gerekmez mi?Hoca diyor ki: “Vatandaşlarına kendi dinlerini serbestçe yaşama hakkı veren bir demokraside fertler kendi inanç ve değerlerini hayatlarına yansıtırlar.”Görüldüğü gibi Hoca, “demokrasi” için, “vatandaşlara dinlerini serbestçe yaşama hakkı veren” tanımlaması yapıyor. Ancak burada, eğer din İslam ise, İslam’ın hukuki-adli, sosyal-kültürel, siyasi-idari, iktisadi-mali ve benzeri hükümlerinin “demokratik mekanizmalar” içinde nasıl yaşanacağına değinmiyor ve böylece, İslam’a “devlet olma”yı yakıştıramıyor.Nitekim, sözlerinin devamında, “Müslüman bir ferdin gerek sivil ve toplumsal, gerekse kamu alanında ve bürokrasi içinde daima Müslümanca davranması gerektiğini düşünüyorum” dedikten sunra, bundan neyi kastettiğini şöyle açıklıyor: “Yani İslami ahlak ilkelerine bağlı kalmada kişi nerede bulunursa bulunsun, bu ahlaki sınırlar içerisinde olmalıdır.” Böylece, İslam’ı bir “ahlâk ve maneviyat öğretisi”ne indirgiyor.Bu, benim zannım ve yorumum değil. Açıkça diyor ki: “Eğer insanlar dinlerini diyanetlerini serbest bir şekilde bir ülkede yaşayabiliyorlar, onun kurumlarını kurabiliyorlar, çocuklarına ve isteyen başkalarına dinlerini öğretebiliyorlar, dinleri ile ilgili kamusal alandaki tartışmalarda konuşabiliyor, dini taleplerini hukuka ve demokrasiye uygun bir şekilde dile getirebiliyorlarsa, bu insanların dini ya da İslami bir devlet kurmaya çalışmalarına gerek yoktur.”

https://www.facebook.com/video.php?v=788937121127101&set=vb.100000324607185&type=3&theater

https://www.facebook.com/video.php?v=783668431653970&set=vb.100000324607185&type=3&theater

https://www.facebook.com/video.php?v=614348788585936&set=vb.100000324607185&type=3&theater

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder