4 Şubat 2015 Çarşamba

Hayır, bilakis siz yetime iyilik etmezsiniz.

1 — And olsun fecre,
2 — Ve on geceye,
3 — Hem çifte hem teke
4 — Gelip geçtiği zaman geceye,
5 — Akıl sahibi için bunların her biri birer yemine değmez mi?
6 — Görmez misin Rabbin nasıl yaptı A d ’a,
3 — O sütunlara sahip İreme Kavmine.
8 — O öyle bir kavim ki, şehirlerde bir benzeri yaratılmamıştı
9 — Dağ yamacında kayalar oyan S e m û d kavmine,
10 — Kazıklar sahibi Firavun’a,
11 — Ki bunlar memleketlerde azgınlık etmişlerdi.
12 — Ve fesadı çoğaltmışlardı,
13 — Bunun üzerine Rabbin de onları azap kırbacından geçirmişti.
(Bu gün orta doğuda olan olaylar bu cinsten olabilirmi ?)
14 — Çünkü Rabbin hep gözetlemekteydi.
15 — Ama insanı Rabbi deneyip kendisine kerem eder ve nimet verirse “Rabbim beni şerefli kıldı” der.
16 — Ama onu denemek üzere rızkını daraltırsa '“Rabbim beni fakir düşürdü.” der.
17 — Hayır, bilakis siz yetime iyilik etmezsiniz.
18 — Yoksula yedirmek için birbirinize özenmezsiniz.
19 — Size kalan mirası hak gözetmeden yersiniz.
20 — Malı da pekçok seversiniz.
21 — Ama yer parça parça dağıldığında,
22 — Melekler sıra sıra dizilir Rabbinin emri geldiğinde,
23 — O gün cehennem de getirilir. İnsan o gün hatırlayacak ama hatırlamadan ona ne fayda.
24 — “Keşke bu hayatım için önceden birşey yapsaydım” der.
25 — Ve o gün O’nun azabı gibi hiçbir kimse azap yapamaz.
26 — O’nun vurduğu bağ gibi de kimse bağ vuramaz.
27 — Ey huzur içinde olan can,
28 — Dön Rabbine. Sen O’ndan razı, O’da senden razı olarak.
29 — Haydi gir kullarınım arasına.
30 — Cennetime gir.
 
Fecr-suresi
 
GİRİŞ
Bu sûre baştan itibaren beşer kalbine iman, takva, uyanıklık ve düşünce seslenişi getiren bu cüzün bölümlerinden biridir.
**************************************************
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder