15 Şubat 2015 Pazar

MÜMİNLERE MÜJDE..!


Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların: "Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür" diyeceği ifade ediliyor. (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25).


Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek 'Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır. diyecek. Sadece 'gargat' ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor. (Kitab-ul Fiten H. 2239).

Bu hadisin gercekleşmesinin yakınlaştığının karineleri,alametleri,işaretleri Fransada başladı ve Belçika, Danimarkada devam ediyor en kısa zamanda tüm avrupaya yayılacağından emin olun.

Bu taktiğin Almanyada naziler tarafından uygulandığını tarihe baktığımız zaman görürüz.

İnsan denen mahlukun fıtratında vardır,Fazla ikamet değişikliğini sevmez.

O günde bir kararı uygulamak için tüm dünyaya yayılıp yönetim sistemlerini ellerine geçirmek(kitaplarında Tesniye mevcut) ama kişiler bireyler bu emre itaat etmedi.Bundan dolayı Nazi diye bir kitle harakete geçirilip yahudilere işkence yapıyormuş gibi gözterip yahudileri Dünyaya dağıttılar.Kararı uyguladılar.


Şimdi de bütün avrupadaki yahudileri israile çağırıyor Netenyahu ama gelen yok korkusundan.(yahudiler fıtratı gereği korkaktırlar)Bunun için planını ağır ağır devreye koyuyorlar israil hükümeti.Her devletin olayı sonrasını çağrısını yineliyor.Gelmedikleri sürece bu bütün avrupaya yayılacak.

Dolayısı ile buraları tehlikeli bulup israile gidecekler.işte o zaman ağaçlar ,taşlar dile gelip konuşacaklar.

  "Sizler Yahûdîlerle muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hattâ taş: ‘Ey Müslüman! Şu arkamdaki bir Yahûdî’dir! Gel de onu öldür!’ diyecektir.”(Müslim, Fiten, 80)

Abdullah bin Ömer (ra) bildirdi: “Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm şöyle buyurdu: 

"Yahûdîler sizinle savaşacaktır! Fakat netîcede siz onlara musallat kılınacaksınız! Öldürme o kadar şiddetli olacak ki, bir kaya parçası: ‘Ey Müslüman! Şu arkamda duran kişi bir Yahûdî’dir. Onu öldür!’ diye haber verecektir.”(Müslim, Fiten, 81)

Ebû Hüreyre (ra) bildirmiştir: “Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm şöyle buyurdu: 

"Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘EyMüslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”(Müslim, Fiten, 82)

Evet, Ahir zaman Peygamberi (asv) buyuruyor:

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, 'Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.' diyecek. Sadece arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117; İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)


Ey Müslümanlar! Birinci sorununuz, geleceğinizdir, İslam sorunudur: Hilafetin geri getirilmesi, Allah’ın şeriatının tatbik edilmesi, Müslümanların tek halife ve tek bayrak altında bir araya getirilmeleri, İslam devletini dünyanın süper gücü haline getirebilmek için cihad ve davet yoluyla İslam’ın dünyaya taşınması ve İslam ümmetini insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet haline getirilmesidir. Filistin sorunu kafirlerin, Hilafeti yıkmalarından, İslam’ı siyasi arenadan uzaklaştırmalarından, İslam ümmetini ve topraklarını küçük parçalar halinde parçalamalarından ve üzerlerine daha rahat hükmedebilmeleri için aralarına düşmanlıklar ve fitneler sokmaya çalışmalarından sonra İslam ümmetinin karşılaştığı sorunlardan bir tanesidir.

Ey Müslümanlar! Kendinizi; yöneticilerinizin saptırmalarından ve Yahudilerin saptırmalarından kurtarınız! Sizin güçsüz, Yahudi devletinin ise güçlü olduğu, sizin üzerinize düşen Yahudi’ye boyun eğmektir, bu kaderinizdir, batısıyla doğusuyla devletler Yahudi’yi desteklediği sürece sizin için yapacak bir başka şey yoktur kuruntusuyla saptırmaya çalışan Batı devletlerinin saptırmalarından kurtarınız! Bu yalanlara aldanmayınız! Yahudi korkaktır, onlar para canlısıdırlar, savaşçı kimseler değildirler. Batılı ülkeler, onlarla beraber değil onların çıkarlarıyla beraberdirler. Çünkü onlar, çıkarlarını düşünen sömürgeci menfaatperest devletlerdir. Kendilerini Yahudi’nin yanında buldukları zaman, çıkarlarını kaybedeceklerini gördüklerinde onu yalnız bırakacaklardır. Ancak başımızdaki yöneticiler, Batılı ülkeleri razı etmeleri uğruna helak oluşları ve değersizlikleri nedeniyle, gasıp ve saldırgan Yahudilerin yanında yer almalarına, kendilerine ve halklarına düşman olmalarına rağmen hep Batının çıkarlarını korudular.

Ey Müslümanlar! İçinizdeki ümitsizliği atınız! “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (Âl-i İmran: 139) ayetine kulak vererek dininize ve Rabbinize güveniniz! Biliniz ki Yahudiler ve Filistin’i işgal etmiş olan devletleri göz açık kapayıncaya kadar yok olacak ve hiçbir iz kalmayacaktır. “Hatta ağaç ve taş dile gelerek; ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda Yahudi var gel ve onu öldür, diyecektir.” (Sahihi Müslim: 5403) İşaretler bu zamanın azaldığını, vaktin geldiğini gösteriyor. Müslümanlar gelecek günlerde Roma’yı fethedecekler. İslam ümmetinin mülkü yeryüzünün doğusundan batısına kadar ulaşacaktır. Müslümanların hükümranlığı güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Muhammed (SAV)’in dini, kapitalist ideolojinin veya liberalist kapitalist sistemin de içinde bulunduğu tüm dinlerin üzerinde hakimiyet kuracaktır. “O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.” (Tevbe: 33)

******************************************************************************
**********************************************************************
**************************************************************************
*****************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder