16 Ocak 2016 Cumartesi

Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.

BAŞLAMA***2
Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.
Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu

kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.(insanlığı) 
O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi ,Kullanma klavuzu vermesi lazım Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş. o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız.
(Sonuncusu geçerlidir kaidesinden) (Kader) Sonuncusu Muhammed olduğuna göre onun getirdiği kontratda insanlığa bir rest çekiş meydan okuma var. Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38 Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok .
Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.? Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır. Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var.o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye. örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye. (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)
Dolayısı ile..
Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor) Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden)
(Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez)
olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır.
Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur. Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım. Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi) (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 O tarifde budur.) Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kafir kişinin Allah tarifini onaylattırarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor.
*****************************************************************
"Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
"Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."
(Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18)
Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Allah tarifini sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.
Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5


*****************************************************

MÜSLÜMAN OLMAYANLARIN AKİDESİ--(Sınırlıdır) BAŞLAMA***3 BURADAN DEVAM...


*************************
**ÖNEMLİ**CENNETİN ANAHTARI...
«Muhakkak ki Allahü Taalâ kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve istediği kimse için bundan başka hepsini affeder» kavli şerifini tefsir ettiğimiz zaman Yahudilerin Allah’ı bırakıp ta kendi hahamlarını ve din büyüklerini Rab ittihaz edindiklerini, bunun Üzerine şirke daldıklarını söylediğimizi unutmayalım.

Yuhudilerin din adamlarına doğrudan doğruya ibadet etmiş değillerdi. Fakat onların kendiliklerinden ortaya attıkları şekilde halâlı haram ve haramı da halâl kabul ederek hüküm vazetme ve hakimiyyet esasını evvelemirde onlara vererek şirke düşmüşlerdi...

Allahü Taala her şeyi affeder de şirki affetmez...

Hatta büyük günahları bile affeder... «İsterse zina etsin, isterse hırsızlık yapsın, isterse içki içsin... Hepsini affeder...» Bütün mesele Rab olarak yalnız ve yalnız Allahü Taalâyı tanımakdır. **********Dikkat önemli...**********

Binaenaleyh, hâkimiyyeti sadece Allahü Taalâya vermek gerekir. Ülûhiyyet makamının en önemli husisiyyeti budur. İşte bu çerçeve dahilinde müslüman müslüman olarak, mümin mümin olarak kalabilir. İşte bundan sonra İnsan büyük te olsa günahlarının affını ümid edebilir... Bunun dışında kalan şirke gelince bunu Allahü Taalâ ebediyyen affetmez.Zira Islamın şartı ve imanın haddi budur... Çünkü Cenabı Allah «Şayet Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız» diyor...


"VAHDETİ VÜCUT FELSEFESİ": "NEW AGE FELSEFESİ"


****************************************************
Fikri metni anlamak demek, ne okuyucunun fikri metinden zevk alması ne de metnin anlamı üzerinde yoğunlaşmasıdır. Fikri metni anlamak, onu pratiğe geçirmek üzere benimsemektir. Fikri metin pratiğe geçirilmediği sürece bir yararı ve değeri yoktur. Çünkü fikri metin, okunup benimsendikten sonra pratiğe geçirilmek için okunur. Böyle yapılmadığı takdirde fikri metnin ne faydası ne de değeri kalır. Zira düşünce sadece bilgi olsun diye öğrenilmez. Bunun yanında, bir de benimsenip pratiğe geçirmek için elde edilir, okunur. Düşünceyi benimsemek ise ancak düşünce olgusunu ve onun göstergeleri konumundaki anlamını zihinde canlandırmakla olur. Bu açıdan fikri metni anlamak için ön bilgilerin yanı sıra, şu üç noktaya dikkat etmek gerekir: 1- Ön bilgilerin anlaşılması istenen metindeki düşünceyle aynı düzeyde olması, 2- Fikri metindeki düşünce olgusunu, bu düşünce ile ilgili olmayan hususlardan tamamen ayırt edecek ve sınırlandıracak şekilde olduğu gibi kavramak. 3- Bu olgunun gerçekliğini ortaya koyabilecek şekilde, zihinde doğru bir biçimde canlandırmak. Bu üç noktayı göz önünde bulundurmadan fikri metni anlamak, yani metindeki düşünceyi algılamak mümkün değildir. Zira düşünceyi anlamak, sadece anlamını bilmek değildir aynı zamanda onu benimsemektir. ************************** FİKRİ METİNLER.


Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

169 yorum:

 1. "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."

  "Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."

  (Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18)

  Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Akideyi sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.
  Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5
  MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?

  *****************************************************
  HAYATIN GAYESİ OLAN HEDEFİNİ BELİRLEMEK İÇİN TAKİP EDECEĞİN YOL

  YanıtlaSil
 2. **ÖNEMLİ**CENNETİN ANAHTARI...
  «Muhakkak ki Allahü Taalâ kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve istediği kimse için bundan başka hepsini affeder» kavli şerifini tefsir ettiğimiz zaman Yahudilerin Allah’ı bırakıp ta kendi hahamlarını ve din büyüklerini Rab ittihaz edindiklerini, bunun Üzerine şirke daldıklarını söylediğimizi unutmayalım.

  Yuhudilerin din adamlarına doğrudan doğruya ibadet etmiş değillerdi. Fakat onların kendiliklerinden ortaya attıkları şekilde halâlı haram ve haramı da halâl kabul ederek hüküm vazetme ve hakimiyyet esasını evvelemirde onlara vererek şirke düşmüşlerdi...

  Allahü Taala her şeyi affeder de şirki affetmez...

  Hatta büyük günahları bile affeder... «İsterse zina etsin, isterse hırsızlık yapsın, isterse içki içsin... Hepsini affeder...» Bütün mesele Rab olarak yalnız ve yalnız Allahü Taalâyı tanımakdır. **********Dikkat önemli...**********

  Binaenaleyh, hâkimiyyeti sadece Allahü Taalâya vermek gerekir. Ülûhiyyet makamının en önemli husisiyyeti budur. İşte bu çerçeve dahilinde müslüman müslüman olarak, mümin mümin olarak kalabilir. İşte bundan sonra İnsan büyük te olsa günahlarının affını ümid edebilir... Bunun dışında kalan şirke gelince bunu Allahü Taalâ ebediyyen affetmez.Zira Islamın şartı ve imanın haddi budur... Çünkü Cenabı Allah «Şayet Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız» diyor...
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1038897109464433&set=ms.c.eJxFzMkJADAMA8GOghUbyeq~%3BsUDI8R2WRWS3BRCJsAcOhItVmQ8wZYm8MLkL6MN~_dC3X9hEm.bps.a.1024394247581386.1073741910.100000324607185&type=3&theater

  YanıtlaSil
 3. Kaide
  hollandaca
  voetstuk
  -----------
  Şahsiyet
  personage

  YanıtlaSil
 4. ATAİS.?
  https://www.facebook.com/dikkathaberleri/videos/1042433582466356/

  YanıtlaSil
 5. Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını O'nun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
  Zuhruf*15

  YanıtlaSil
 6. Eşyayı gereğince tanımak, ondaki özellikleri bilmektir. Eşyanın tabî bulunduğu kanunları bilmek Allah’ın eşya ile ilgili sünnetlerini bilmektir. Bu sünnetlerin bilinmesi müşkillerin çözülmesini kolaylaştırır, eşyayı ve olayları gerçeklerine uygun izahlara kavuşturmayı mümkün kılar. İnsan fıtratını tanımak, insanı tanımayı mümkün kılar. İnsanları ve aralarında cereyan eden ilişkileri, bunların tabî bulunduğu kanunları bilmek insanı izah etmeyi, insanlar arasındaki iş ve ilişkilerin açıklanmasını mümkün kılar. Kendi cinsinin, başından bu yana yapa geldiklerini, yapmayı adet edindiklerini tanımak, tarihte geçen olayları açıklamayı kolaylaştırırken, günümüz ve gelecekte de olacakların aynı sünnet üzere cereyan edeceği konusunda insanın ufkunu aydınlatır, ona takib edeceği yolu gösterir. Sünnettullah’ın bilinmesi eşyaya tealluk eden yanıyla eşyayı tanımayı ve ondaki özellikleri öğrenerek eşyadan gereğince yararlanmayı sağlarken, insana tealluk eden yanıyla da insanı tanımayı, insanları tanımayı ve insanlar arasında cereyan eden ve edecek olayları açıklamayı kolaylaştırır. - See more at: http://www.iktibasdergisi.com/sunnetullah/#sthash.N79EuVbq.dpuf

  YanıtlaSil
 7. namenstraat8bredahollanda.blogspot.com · BÜTÜN İNSANLIĞA ÇAĞRI... ŞU AKİDEYİ ANLAMAYA ÇALIŞIN Kİ.... İSTİKAMETİNİZ,HEDEFİNİZ NETLEŞSİN... Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak. Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.(insanlığı) O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi ,Kullanma klavuzu vermesi lazım Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş. o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız. (Sonuncusu geçerlidir kaidesinden) (Kader) Sonuncusu Muhammed olduğuna göre onun getirdiği kontratda insanlığa bir rest çekiş meydan okuma var. Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38 Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok . Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.? Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır. Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var. o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye. örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye. (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım) Dolayısı ile.. Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor) Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden) (Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez) olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır. Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur. Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım. Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi) (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 O tarifde budur.) Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kafir kişinin Allah tarifini onaylattırarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor. ***************************************************************** "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım." "Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın." (Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18) Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Allah tarifini sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende. Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5 MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN? http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb · 16 Ocak

  YanıtlaSil
 8. Bir yorumun doğru ve yanlış olduğunun delili, eylemde belli eder kendini.

  YanıtlaSil
 9. Kader ise; insanın ortaya çıkardığı, ateşin yakması, bıçağın kesmesi gibi eşyada bulunan özelliklerdir. Bu özellikler ise duyuların idrak edebildiği hissedilebilir şeylerdir. Öyleyse kaderin delili de aklidir.
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/05.htm

  YanıtlaSil
 10. BAĞIMSIZ VAROLUŞ PROJELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAK
  http://www.iktibasdergisi.com/bagimsiz-varolus-projeleri-uzerinde-calismak/

  YanıtlaSil
 11. “Sen bilgi ver; görevin sadece bilgi vermektir. Tepelerine
  dikilecek değilsin.” (Gaşiye 88/21-22)

  “Eğer rabbin zorlayıcı sistem oluştursaydı yeryüzünde kim varsa hepsi topluca iman ederlerdi. Mümin olsunlar diye onlara sen mi baskı yapacaksın?” (Yunus 10/99)

  "Allah katında canlıların en kötüsü gerçeği dinlemeyen(teslim olmayan) sağır ve dilsiz kesilen kimselerdir. (Enfal 8/22)

  " Onlar sözü dinler ve en güzeline uyarlar
  Allah’in dogru yola eristirdigi, öz akil sahibi onlardir."

  Zümer suresi: Ayet18.

  YanıtlaSil
 12. Allah,hem bu kâinatın yaratanıdır hemde İnsanoğlunun yaratanı.İnsan denen varlığın fıtratıyla kâinat sahnelerinin anlaştıkları gizli bir dil vardır.İnsan fıtratının sadece kâinat sahnesine ve onun esrarına yöneltilmesi kafidir.
  İnsanoğlunda mevcut alıcı-verici cihazların uyanması ve harekete geçmesi için kâfidir.
  İşte o dil budur.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.

  YanıtlaSil
 13. Kur’an’ın beşer fıtratına hitap ediş metodu bile, bu kitabın ana kaynağını gösteren bir delildir... Evet onun çıktığı kaynak ta kâinatın südûr ettiği kaynağın aynısıdır... Kur’an’ın yapı tarzı tıpkı kâinatın yapılış tarzı gibidir. Kâinatta en basit maddelerden girift şekiller ortaya çıkar, komple yaratıkları neş’et eder... Kâinatın ana maddesi olarak bilinen atom... hayatın temeli olarak kabul edilen hücre... Atom bunca küçüklüğüne rağmen bir mucizedir başlı başına... Hücre bunca bilinmezliğine rağmen apayrı bir muammadır... Burada Kur’an insan tarafından alışılagelmiş en basit maddeden en büyük akide sistemini ve en şümullü kâinat anlayışını kurmak için malzeme çıkarıyor... Evet herkesin kendi başına deneyebileceği şeylerden... Soydan... Ekinden... Sudan... Ateşten... Ve ölümden... Hangi insan vardır yeryüzünde ki bu sayılan şeyleri görmemiş olsun?.. Tecrübe stokları arasında bunların yeri bulunmasın?.. Hangi mağara devri insanı beşerî hayatla, nebati hayatin nasıl meydana geldiğini görmemiştir?.. Suyun nasıl indiğini, ateşin nasıl yandığını ve insanın nasıl öldüğünü görmemiş olan bir insan türü var mıdır yeryüzünde?... İşte herkesin bildiği ve gördüğü bu malzemelerden, Kur’an bir akide yapısı kuruyor... Çünkü Kur’an her devrin insanına hitap ediyor... Şu saydığımız malzemeler haddi zatında çok basit ve önemsiz olmasına rağmen kâinatın en büyük ve mühim hakikatlarının başında gelir. Rabbânî sırların en önemlilerindendir. Bu malzemeler çok basit olmalarına rağmen her insanın fıtratına hitap ederler. Ve haddi zatında bu malzemeler bütün dünya bilginlerinin üzerinde etüd yapacakları önemli şeylerdir...

  Biz bu Kur’an’m ana kaynağına delalet eden, tabiatı ve mahiyeti ile ilgili daha derin ve geniş açıklamalara girişecek güçte değiliz. Sûrenin akış yönüne dönmek için bu kadarlık açıklamayı yeterli buluyoruz...

  Ve en doğruyu söylüyor ulu Allah:

  Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir...

  Senin için, “onu uydurdu” diyorlar öyle mi? De ki: “Onun sûrelerinden benzer bir sûre meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah’tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.”

  Not.Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210350776082998&set=pcb.210350802749662&type=3&theater

  YanıtlaSil
 14. Bu Uçsuz Bucaksız Kâinatın Bizlerin ve Herşeyin Yaratıcısı Olan Yüceler Yücesi Rabbimiz ALLAH'ın, Rasûlü Aracılığıyla Bizlere indirmiş Olduğu Bu Yüce Kurân Yaratılmış degil, Bilakis ALLAH'ın Kelamı yani Sözleridir.

  YanıtlaSil
 15. insanda manevi bir boşluk bırakınca, bu boşluğu akıl ile inancı bilim çerçevesince telif etme iddiasındaki spiritüalizm doldurmak istemiştir.
  Pozitif bilim, en azından insanlara yalnızca reel olarak ispat edilebilen şeyleri kabul etmeyi telkin ettiği için, bilimsel metot çerçevesindeki bu anlayış insanı, inanca dayanan her türlü bilginin reddine yöneltir.
  Bu yönlendirmenin sonucunda insan, kolay kolay TANRIYA, RUHA VE AHİRETE İNANMAYACAKTIR.
  Çünkü bu düşünceler olgusal nesnel ispata açık değildir. İşte böyle bir ortamda spiritüalizm pek çok kişiyi cezb etmiştir.
  http://www.iktibasdergisi.com/turk-toplumunda-19-yuz-yilda-felsefe-akimlari/
  http://www.iktibasdergisi.com/maddenin-sirk-hali-termodinamigin-birinci-yasasi/

  YanıtlaSil
 16. İslam'ı yanlış anlamamızın sıkıntılarını yaşıyoruz!
  https://www.youtube.com/watch?v=WfuPISynLJ8&feature=share
  https://lh3.googleusercontent.com/A3CPGSi69eRqJfGlOB_-6XL9FaTVXzm5eUB6pMHpdyJJTEb3Q0Wzl9rO7sl9ZoZQKoe3nUWnNsruOMg=w2135-h1200-rw-no

  YanıtlaSil
 17. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…
  Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler…
  http://www.hilafet.com/html/sc/2007/0007.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 18. DÜN MELEK DİYORDU,SENİN YARATICININ İNSANLIĞA GÖNDERMİŞ OLDUĞU PEYGAMBER.BU GÜN VİDEO,TEYP VB. ŞEYLER DİYOR İLİM.
  HANİ DİĞER AYETTE DE REST ÇEKİŞ VARDI YA İNSANLIĞA.Yunus.38
  "Muhakkak sizin üzerinizde gözetici (hafız) çok şerefli yazıcılar vardır ki, bunlar yaptığınız amel ve işlerin hepsini bilirler." (İnfitâr Suresi, 82/10-12);

  "Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan ve onun amellerini tesbit etmekte olan iki de (melek) vardır. O bir söz atmaya dursun, mutlaka onun yanında hazır olan gözcü(melek)vardır." (Kâf Suresi, 50/17-18).
  ***
  Allah her şeyi bildiği hâlde, neden amellerimizi melekler yazmakta?
  https://sorularlaislamiyet.com/allah-her-seyi-bildigi-halde-neden-amellerimizi-melekler-yazmakta-0
  Bu olay 1400 yıl önce peygamberin getirdiği kuranda,kontrat da,kullanma kılavuzunda böyle yazıyor.
  Buna sadece inanmakla geçiştiriyorsun ama bu gün video,teyp,v.b cihazlarla işaret edilmiş olan noktalar kesinlik ifade ediyor.
  Delaleti kati inanmak mecburiyetindesin.Bütün duyu organların algılayabilecek şekilde açık.
  MADDENİN ŞİRK HALİ: TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
  http://www.iktibasdergisi.com/maddenin-sirk-hali-termodinamigin-birinci-yasasi/
  Ölene kadar bölüm 1
  https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%B6lene+kadar+b%C3%B6l%C3%BCm+1
  Onun için bu zamanda,asırda,yüzyılda daha geniş bir açıklama yapıp bu insanlığa servis edilmezi gereken konu,mevzu,olay,hadise
  Frekanslarımızın aynı olabilmesi ve hedefe kilitlenip başarıya ulaşmanın tek yolu şu fikri açıp insanlığa servis etmekten geçer. *EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri. VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR. Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI. Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

  YanıtlaSil
 19. Vahiy (Arapça: وحي), İslami terminolojide, buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi eylemine veya bu bildirinin kendisine denir. İslami inanışta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.
  YANİ VAHİY SADE PEYGAMBERLERİN DUYGU ALANINA HİTAP EDİYORDU BU GÜN 2017 EŞYADAKİ ÖZELLİKLERLE BÜTÜN İNSANLIĞA HİTAP EDİYOR ALLAH BİLİM VE TEKNOLOJİ ARACILIĞI İLE.
  *EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA
  Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri.
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

  YanıtlaSil
 20. Sonunda oraya geldikleri zaman, onların işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. (Fussilet 20)
  Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Her şeye nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülmektesiniz."(Fussilet21)
  Siz gözlerinizin, kulaklarınızın ve derilerinizin aleyhinize tanıklık edeceklerinden sakınmıyordunuz. Fakat siz Allah'ın yaptıklarınızdan birçoğunu bilmediğini sanıyordunuz.(Fussilet 22)
  O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerinde şahitlik edecektir. (Nur/23, 24) *************************************
  Peygamberin getirdiği kuran da,kontratta,kullanma kılavuzunda nasıl deri ve organlarımızın konuşacağı yazıyorsa bu günde (2017) teknoloji ve ilimle elementler dillendiriliyor.
  ***************************************
  Camın dokunmatik özellik kazanması için ince, şeffaf ve iletken indiyum oksit katmanı camın üzerine kaplanır. Ayrıca itriyum, lantan, praseodimyum, öropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum gibi pek çok nadir **toprak** elementi dokunmatik ekranlardaki renkleri oluşturmak için çok küçük miktarlarda kullanılır. Lantan, seryum, praseodimyum gibi elementler ise parlak ekran üretiminde kullanılıyor.
  http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/akilli-telefonlardaki-elementler
  (İnsanın oluşumundaki elementlerle topraktaki elementler aynı)
  file:///C:/Users/pc/Downloads/4962-19654-1-PB.pdf

  YanıtlaSil
 21. Fizik kuralları ile yapılan hesaplar, evrenin başlangıcında fizik kurallarının çöktüğünü göstermektedir. Bu, fizik kurallarına dayanarak, fizik kurallarının çöktüğü anı tespit etmek demektir ki, bilimin insanlığı böyle bir sonuca götüreceğini hiç kimse tahmin etmiyordu.****
  Eğer uzayın genişlemesini zamanda geriye doğru götürürseniz, tekillik, evrenin varlığının kesildiği noktayı temsil eder.
  *****O, evrenin bir parçası değildir,****
  fakat geriye döndürülmüş, zamanda büzülen evrenin, yok olduğu noktayı temsil etmektedir.
  ***
  (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 (sübanallah) ihlas.)
  Bu ayetlerden sınırsızlık kaidesi çıkar.
  O zaman bu inanç konusunda şu kaideye uymak gerekir.
  Sınırlı bir şey sınırsız olan bir şeyi kapsamaz.(Kaide)
  Muhammedin, Allah tarifi eşyanın özelliğine,fıtratına uygun kaideye uyuyor.
  Öyleyse Muhammedin bu Allah tarifi baz,ölçü olarak alınır.
  http://ateistcaps.blogspot.nl/2015/01/tanrinin-varliginin-kanitlanmasinda.html

  YanıtlaSil
 22. SON TEKNOLOJİ VE İLİMİN DOĞRULTUSUNDA YARATICININ VARLIĞININ İSPATI.
  (Bu kainatı organize eden güç,Müslüman Allah diğerleri de güç,tanrı,god,ilah diye dillendirmektedirler.)
  https://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/yaraticinin-varliginin-kanitlanmasinda.html?showComment=1484378492524#c3053650240937954689

  YanıtlaSil
 23. Vakıa*. Olgu: Bu bir vakıadır, inkâr edilemez.
  https://www.google.nl/search?q=Vak%C4%B1a*&oq=Vak%C4%B1a*&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=vak%C4%B1a+ne+demek
  vaka*anlamı
  a. Olay, hadise:
  http://ne-demek.net/anlam%C4%B1/vaka-ne-demek.html

  YanıtlaSil
 24. Sonuncusu gecerlidir KAİDESİ
  “Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: “Ey İsrail oğulları! Ben Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.” (Saf 61/6) Kedilerine gelen elçinin kabul edip müjdelediğini kabul etmeyen ve onun getirdiği kitaba inanmayan Allah’a teslim olmuş olabilir mi?

  YanıtlaSil
 25. ***DAVA ADAMLARINA...
  2017*son asrın,yüz yılın teknolojisiyle,ilmiyle hazırlanmış İslam Akidesi.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  ***-----
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255838361534239&set=a.147226759062067.1073741828.100013242319421&type=3&theater

  ***********************
  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
  http://www.dailymotion.com/video/x3tcd8a
  SEN VE SENİN DAVAN ÖNEMLİLER İÇİNDE BİR İLK'TİR UNUTMA...!
  http://www.dailymotion.com/video/x4bi2k2_sen-ve-senin-davan-onemliler-icinde-bir-ilk-tir-unutma_videogames

  YanıtlaSil
 26. ***ÇOK ÖNEMLİ BAKIŞ AÇISI TEVHİDE***
  Muvahhidler[1] -başta, kalıcı bir dünya barışı olmak üzere, insanın mutlu ve saygın yaşayabilmesi için muhtaç olduğu her şeyi ve gerekli ortamı sağlayacak- evrensel bir hayat rejiminin ancak tevhid temeli üzerinde kurulabileceğine inanmaktadırlar. Müslümanlar ise buna -kendi tarihlerinde- hiçbir zaman inanmamış, bundan sonra da -büyük ihtimalle- inanmamakta direneceklerdir.
  ***
  Vurgulamak gerekir ki; -bu yüzden yakın gelecekte muhtemelen patlak verecek eylemleri ve yıkıcı sonuçlarını mümkün olduğunca önlemek bakımından- toplumun özellikle «aydın» diye nitelenen (?) kesimi, bu kavram hakkında –yeterli düzeyde- bilimsel donanıma kavuşmak zorundadır! Bu konuda olabilecek gecikmeler, şimdiden tahmin edilemeyecek sosyal patlamalara ve ağır yıkımlara yol açabilir.
  ****
  Onun için, bugünün şartlarında tevhid muammasını Müslüman Türkiye halklarına açıklamaya kalkışmak, tahminlerin üzerinde çok büyük tehlikeleri davet edecektir. Çünkü böylesine cüretli bir girişim; dinini değiştirmesi için milyonlarca insana alenen çağrıda bulunmayı göze almak anlamına gelecektir!
  ***
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/tevhid-nedir_1.html
  http://www.venharhaber.com/dusunce-platformu/ferit-aydinturkiyede-tevhid-hareket-ve-seyri-h17771.html
  Muvahhid alimlerin bir an önce el birliği ile bir konsey oluşturmaları şarttır.
  Şu fikri açıp insanlığa servis etmek için.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  ***
  Zamanın akışı içinde kemikleşmiş olan bu zihniyeti kırmak ve Müslümanları İslam’la tanıştırmak pek kolay olmasa gerektir.
  **
  Bu davayı üstlenecek kişinin –her şeyden önce- iki niteliğe sahip olması şarttır: Bilgi ve cesaret.

  YanıtlaSil
 27. 2017***AKİDENİN ÖLÇÜMÜ***
  SINIRLI OLAN SINIRSIZI KAPSAMAZ.KAİDE.ÖLÇÜ
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=287802078337867&id=100013242319421
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296525450798863&id=100013242319421&pnref=story

  YanıtlaSil
 28. Eşyanın varlık sebepleri, hayatın evveli ve ahiri ile olan ilişkisi, varlığın sahibine karşı olan sorumluluk, yok olup yeniden başlayan hayat ve tüm bunların bir biri ile olan ilişkisi, müthiş bir insicam.
  http://www.iktibasdergisi.com/dusunme-uzerine-3/
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 29. Bu konuda sığ pozitivizm ile yola çıkılamayacağını bilen herkes gibi, o da bilimin tanımı gereği kesinlik iddiası taşımadığını, evrim teorisi de dahil, bilimsel düşüncenin gelişiminin ‘çalışma hipotezleri’ üzerinden yürüdüğünü teslim ediyor. Zır cahil olmayanlar için bu konuda ihtilaf söz konusu değil.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/yaraticinin-varliginin-kanitlanmasinda.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.iktibasdergisi.com/nuray-mert-evrim-teorisi-zir-cahil-olmayanlar-icin-bu-konuda-ihtilaf-soz-konusu-degil/

  YanıtlaSil
 30. Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var.o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye.
  örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye.
  (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)
  Dolayısı ile..
  Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor)
  Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden)
  (Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez)
  olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır.
  ***
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388895908175339&set=a.106923596372573.1073741828.100011647984356&type=3&theater

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. “Şüphesiz kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız birbirinize haramdır/dokunulmazdır.”

   [Buhârî, İlm 37, Hacc 132, Meğâzî 77, Edeb 43…]

   Namus duyarlılığı doğuştan gelen fıtrî bir duygudur.

   Sil
 31. Sıra dışı yeteneklerin, düşünürlerin, entelektüellerin, dava adamlarının, hakikat adamlarının bulunduğu toplumlarda ise, her şeyin ve herkesin denetlenmesi, düşüncelerin ve yorumların baskılanması bu kadar kolay olmuyor.
  Sıradanlaştırılan, kısırlaştırılan toplumlar ve kültürler, tarihsel-evrensel iddialarda bulunabilecek bir dil-düşünce-felsefe üretemiyor.
  ***
  Sıra dışı yeteneklerin bulunduğu toplumlardan Sıradanlaştırılan toplumlardaki öncülere duyurulur.....
  Şu fikrin üzerinde çalışmalarınızı yoğunlaştırın ki tüm insanlığın problemleri çözülsün.

  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  ***
  Maruz kaldığımız kronik bağımlılıklar sebebiyle, yeniden inşa ihtiyacını konuşmadığımız gibi, toplumsal ve siyasal değişimin imkânları üzerinde de konuşmuyoruz.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/08/islamin-ilerleyememesinin-sebeplerinden.html
  ***
  Müslümanlar olarak sahip olduğumuz potansiyeli ve zaaflarımızı, yapısal sorunlarımızı birlikte değerlendirmek gibi bir yükümlülüğe sahip olduğumuz halde, her nedense zaaflarımızı ve yapısal sorunlarımızı hiç gündeme getirmiyoruz.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/fWopnvuw4AS
  ***
  http://www.iktibasdergisi.com/islami-farkindaligi-terketmek/

  YanıtlaSil
 32. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  https://www.youtube.com/watch?v=9uOxtmRHDj4

  YanıtlaSil
 33. Zamanı okuyamıyorsan, okuyanlara okutacaksın. Zamanı okuyabilecek en etkili alanlarda okuyanları da okutacaksın.
  Allah’ın yaratma sıfatının en karmaşık tecellilerinden olan ‘zaman’ı oku...
  Zamana karşı koyma! Bunu başaramazsın zaten. Haliyle, yeltenme!
  Ey okutanlar, o halde okutun... Yani hakkıyla okutun...
  Zamanı okuyan gençlerimizden biri.
  Başta üniversite öğrencileri olmak üzere, örgün eğitim içinde olmasa da ilim tahsil edene destek vermek vazifemiz.
  ***
  KONU;
  Asıl olan. vakIanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  ÇAĞRI.
  https://www.facebook.com/dusunceninokullasmasi?fref=ts
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2016/12/cagriustun-aklparasilah-sahiplerine.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/onun-kaderini-senin-hareketlerin.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/kisi-hukum-verirken-verdigi-konu.html
  http://dirilispostasi.com/a-6730-okut-yaradan-rabbinin-adiyla-okut.html

  YanıtlaSil
 34. KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  «Ben sizi geride bırakıp gidince ne kötü olmuşsunuz»
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Halbuki bu gün 2017 şu istikamet takip edilmeliydi..
  SINIRLI OLAN SINIRSIZI KAPSAMAZ.KAİDE.ÖLÇÜ
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  https://egopon.wordpress.com/2014/02/01/tanri-var-midir/comment-page-1/#comment-6
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251733788611363&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251744355276973&id=100013242319421
  ***
  Kısacası oran maddenin kendisinden kaynaklanmamaktadır.
  İslâm Akidesi
  http://www.hilafet.com/kitaplar/islam_sahsiyeti/index.htm
  ***
  Bilim, maddenin özelliğinden dolayı oluşan etkinin gerçek nedenini yâni eşyanın hakîkatini hiç-bir zaman anlayamayacak ve gösteremeyecektir” der.

  Ey bilim-adamları! “neden”ini bulamayacağınız şeylere boş-yere kafa yorup hem emek hem de para harcamayın. Siz de ey başta müslümanlar olmak üzere tüm insanlar!; Sorgulamadan, araştırmadan, bilip-bilmeden her-şeye inanıp sazan gibi atlamayın. Sonra birilerinin mezesi olursunuz.
  https://777has444.blogspot.nl/2015/10/meshur-teorilerin-ykls.html
  ***
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
  http://ateistcaps.blogspot.nl/2015/01/tanrinin-varliginin-kanitlanmasinda.html
  ***
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html

  YanıtlaSil
 35. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  isra.15
  Öncelikle tebliğimizi yapalım...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343320416119366&id=100013242319421&pnref=story

  YanıtlaSil
 36. Yeniden inşa hedefine ilişkin bir şey yapabilmenin ilk adımı; içimizdeki “derin akıl sahipleri” potansiyelini harekete geçirebilmektir.
  Bunun için uygun koşul, zemin, atmosfer ve imkânlar hazırlayarak; onların özgürce ve kendi sorumluluk duyguları içerisinde karar ve süreçlere katılımlarını sağlamak gerekmektedir.
  Katılıma ilişkin talep ve ilginin oluşması durumunda daha sonraki faza geçip; derin akıl sahiplerinin yeniden inşasını sağlayarak, sorumluluklarını yüklenmeleri ve süreçlere dâhil olmaları planlanmalıdır. Buna uygun strateji, proje ve mekanizmaların devreye sokulması icap etmektedir.
  Aksi halde, “ayakların baş, başların ayak olduğu” bir dünyada yaşamak zorunda kalırız
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.dunyabulteni.net/m/yazar/murat-sayimlar/20881/yeniden-insa

  YanıtlaSil
 37. Bütün bunlarla Kur’an, bizlere, aslında tarihsel sürecin tevhid ve şirk mücadelesine sahne olan bir süreç olduğunu ve kıyamete kadar da bunun bu şekilde devam edeceğini anlatır. Bu gerçeği dikkate alarak, insanın içinde yaşadığı zaman diliminde kendisini ve çevresini doğru değerlendirmesi istenir.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://www.venharhaber.com/dusunce-platformu/sinasi-gunduz-cahiliyyenin-kulturel-kodlari-1-h18722.html

  YanıtlaSil
 38. Sınırlı olan bir varlığın sınırsız olanı algılamaya çalışması onu sınırlaması demektir. “Siz Allah’ın zatını bilemezsiniz, aklınıza ne gelirse gelsin Allah onun dışındadır; bu sebeple sizler zatını düşünmeyiniz, mahlûkatında tefekkür ederek onu tanımaya çalışınız.”(H.Ş) Bu sebeple insan tanrının zatına değil, sıfatlarının yansıdığı kâinata yoğunlaşmalı ki, haddini aşmayacak bir ilişki kurabilsin. Yaratıcı ile kurulacak ilişkinin şeklini ve çerçevesini tanrının belirlemediği bir ilişki, bireyi ve toplumu bunalıma sürükler. Rab kendini tanıtırken zatına değil, varlığa ve varlık üzerindeki yetkisine ve koymuş olduğu intizama dikkat çeker.
  ***
  Kaidelere uymak sorunların çözümü demektir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  ***
  Allah’ın varlık üzerindeki sıfatlarının ilk yansıdığı yer akıl/kalptir.. Ayna misali net bir yansıma için, pürüzsüz ve temiz bir yüzeyin önemi neyse, imanın kalbe yansıması içinde net ve pürüzsüz bir ilişkinin önemi odur.
  *
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  ***
  Din, seküler mantıkla revizyona tabi tutularak, insanların istek ve arzularına uygun, yeri geldiğinde ruhi tatmin hizmetleri de sağlayan, her duruma uyarlanabilen, sistemlere meşruiyet kazandıran kuruma dönüştürüldü.
  ****Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  **
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Müslüman, yaşadığı çağı vahyin penceresinden bakarak değerlendirir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  ***
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  *
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.kuranyolu.net/index.php/makaleler/makaleler/155-tevhid

  YanıtlaSil
 39. Sığınacağı adresi şaşıran insanın düşeceği yerdi, karanlık/zulümatın kucağı. Bu karanlıklarda üretilirdi korku ve endişeler.Üretilen korkulardan nemalanırdı karanlığın fırsatçıları ve düşürürdü insanları tuzaklarına.. Karanlıklardı; eşyanın konumunu, onunla kurulacak ilişki biçimini bozan ve varlığa yapılan zulmü meşrulaştıran. Kötülüğün normalleşip, iyiliğin anormalleştiği bir toplum yaratarak; birey, toplum, çevreyi tahrif ederdi zulümat. Böylece eşya ile kurulacak ilişkiyi düzenleyen hikmet, insanın elinden karanlığa kayıp gider ve şerr, kulun kendi elleriyle ürettiği, hikmetsiz davranışlar olarak insanlığa tahakküm etmeye başlardı. “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.”(Rum:41)
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html

  http://www.kuranyolu.net/index.php/makaleler/makaleler/141-rabbe-siginmaktir-ozgurluk

  YanıtlaSil
 40. KELİME-İ TEVHİD DAVASI
  Âdem (a.s.)’ dan RasuluUah (s.a.s.)’e kadar sayısı Allah tarafından bilinen bütün Peygamberlerin ortak me­sajıdır, Lâ ilahe illallah…

  Allah’dan başka hiç bir ilâh yoktur. Yeryüzündeki kullar sadece ve sadece O’na ibadet etmelidirler. Yalnızca O’na kul olmalıdırlar. Tüm insan kulların hayatına yalnız Allah müdahele etmeli ve emrine uyulacak sadece Allah olmalıdır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/09/dunyadaki-tum-insanligin-dikkatine.html
  http://abdullahdai.com/kitaplar/kelime-i-tevhid-davasi/kelime-i-tevhid-davasi-1/
  http://abdullahdai.com/kitaplar/kelime-i-tevhid-davasi/

  YanıtlaSil
 41. “Ben size: «Allah’ın hazineleri benim yanımdadır» demiyorum, gaybı da bilmem. «Ben bir meleğim» de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler (ilk Müslüman olan garibanlar) için, «Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de” diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum.” (11/31)
  Buna rağmen Hakka inanmayanların Allah’ın Elçisini kabul etmemek için kendilerince yapılması imkânsız olan şeyleri onun yapmasını isteyerek ondan kurtulacaklarını zannediyorlardı.
  “Dediler ki: Sen, bize yerden bir kaynak çıkarmadıkça sana asla inanmayacağız.
  «Veyahut senin hurma ve üzüm bahçelerin olmalı; aralarından ırmaklar akıtmalısın..»
  “Yahut da iddia ettiğin gibi, göğü tepemize parça parça düşürmeli, ya da Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmelisin.”
  «Yahut da altından bir evin olmalı. Veya göğe çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla inanmayız.» De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece İnsan olan bir elçiyim. “ (17/90-93)
  “Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalı değil miydi?!”
  “Yahut da, kendisine bir hazine verilmeli veya ürünleri ile beslenebileceği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler, müminlere «Sizler, büyülenmiş bir adamın arkasından gidiyorsunuz” dediler. (25/7-8)
  “Biz, senden önce de peygamberleri başka türlü göndermedik, kuşkusuz onlar da yemek yiyorlar ve çarşılarda yürüyorlardı. Bir de kiminizi kiminize bir imtihan aracı yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin, her şeyi hakkıyla görendir.”(25/20)
  Ne gariptir ki müşriklerin bu tasavvurları daha sonra,“Müslümanlar” tarafından birer mucize olarak peygamberimize yakıştırılmıştır. Parmaklarından su akıtan, az bir yiyecek ve içecekten bir orduyu doyuran, göğe çıkıp Allah ile görüşen- miraç olayı gibi-, bir işaretiyle ayı ikiye bölen, çakıl taşlarını konuşturan ve ila ahir birçok olağan üstü olayları gerçekleştiren bir Peygamber anlayışı ortaya çıkmıştır.
  O gün peygamberi inkâr edenler O’nun kendileri gibi bir insan olduğu için kabul etmiyorlardı. Bu gün de “Müslüman olduğunu söyleyenler” Peygamberi normal bir insan olarak görmüyorlar. O’na bütün olağan üstü vasıfları yakıştırmaya çalışıyorlar.
  ***
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  ***
  Aslında Elçilere verilen mucizeler, her dönemin özelliğine, yaşayan insanların kültür ve bilgi seviyesine göre verildiğini yine Kur’an dan öğreniyoru
  ***
  Muhammed (as)’a da, Geçmişi kuşatan geleceği aydınlatan İlim ve Hakikat’in, Belagat ve Edebiyatın eşsiz örnekliğini sergileyen Kur’an’ı kerim verilmiştir. Bunun sebebi toplumların farklı konularda ulaşmış oldukları bilgi ve kültür seviyesidir. Kur’an, o günden bu güne kadar insanlığa şu çağrıyı yapmış olmasına rağmen, benzeri bir eser getirmekten insanlık aciz kalmıştır.
  “Yoksa: Onu uydurdu mu diyorlar. De ki: Doğru söylüyorsanız, onun benzeri bir sure getirin.” (10/8-38)
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  ***
  Sadece Peygamberimizin yanlış olan içtihatları Allah tarafından düzeltilme şansına sahiptir.
  Resul'ün Müctehid Olması Caiz Değildir.(Eşyadaki özellik gereği EVLA olanı uygulamada uyarı gelmiştir.)
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/21.htm#_ftn3
  https://www.youtube.com/watch?v=LUgq7U5-0UE
  ***
  http://www.iktibasdergisi.com/kuran-da-elcinin-misyonu-ve-son-elcinin-konumu/

  YanıtlaSil
 42. “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği kimse için bağışlayabilir. Kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.” (Nisa, 4: 48). Ayetten anlaşıldığı kadarıyla ilahî vahye bağlı olduğunu iddia edenler, şirkten uzak kalma garantisi elde etmiş olmazlar. Nitekim “Üzeyr Allah’ın oğludur.” diyen Yahudiler ile “İsa Allah’ın oğludur.” (Tevbe, 9: 30) diyen Hristiyanlar, bu sözleri nedeniyle kâfir olmuşlardır. Onlarda şirke dair bu gevşeklik, onları tüm peygamberlere inanan Müslümanlara karşı müşriklerle işbirliği yapmaya götürmüştür. Ne yazık ki benzer bir sapma İslam toplumunda da görünmüş, kimisi “Ben Hak’ım!” kimisi “Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.”[1] derken kimi de “Muhammed eşittir Allah” diyerek şirk içerikli sözler sarf etmiştir. Kaynak: Kur’an’da “Kim Allah’a Ortak Koşarsa” İfadesi - MURAT KAYACAN
  ***
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html

  Not; KİŞİ MUHAMMED SAS IN ALLAH TARİFİNİ VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİNİ BİLMESİ LAZIM Kİ ŞİRKE DÜŞMESİN.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/kafirlerin-akidesi-snrldr.html?spref=fb
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=rpd.100013242319421&type=3&theater
  http://www.haksozhaber.net/kuranda-kim-allaha-ortak-kosarsa-ifadesi-32363yy.htm

  YanıtlaSil
 43. Eşya’nın gerçeği onun, Yaratıcı’sı ile ilgisi düşünülmeden kavranılamaz. Hayat hakkındaki aydın fikir de keza “şey”in, kendisinin Yaratan’ı ile ilgisi anlaşılmadan oluşamaz. Sathi de olsa, derin de olsa “şey” hakkındaki fikir, eşya’nın gerçeğini, Yaratan’ı ile bağı düşünülmeden aydınlanamaz ve aydın fikir meydana gelemez. Aydın fikir, sağlıklı bir aklın eşyanın gerçeğine müteallik hükmüdür, doğru olan da budur.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  ***
  Allah (c.c), elbette yolunda yürüyenlerin yardımcısıdır. Sünnetullah’a uygun olarak başlangıçta bu yolun yolcuları az olur. Lakin Hakk’ın tavsiye-si, sabırla yapıldığında görülür ki yol genişlemiş, gidip geleni çoğalmış ve hatta başka yollar işlekliğini yitirmeye başlamıştır. Yolun sahibi kendine düşeni ihmal etmeksizin yapacaktır. Allah bu yolda ihlas ile yürüyenlere yardım edecektir.
  İslam’ın muhatabı her akıl sahibi insandır. Anlatınız Allah’ın akıl sahibi kullarına O’nun doğru yolunu, dinleyenler, anlayanlar çoğalacaklardır. Göreceksiniz bunu, yeter ki sabr ile yapınız bunu ve zorluklar sizi Yol’dan çıkarmasın.
  ***
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  ***
  http://www.iktibasdergisi.com/anahatlariyla-islama-genel-bir-bakis/

  YanıtlaSil
 44. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208613897214&id=100013242319421
  vb
  https://twitter.com/ozturktefsir/status/923069327712153601

  YanıtlaSil
 45. Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=pb.100013242319421.-2207520000.1508948050.&type=3&theater
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  https://www.youtube.com/watch?v=12S2Y_CCkJY
  http://mustafaozturkarsivi.blogspot.nl/2015/06/5-haziran-2015-vahdet-i-vucud-paneli.html#comment-form

  YanıtlaSil
 46. EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  “Fikir miras olmaz”
  Fakat son teknoloji ve ilim neticesinde açıklanan Fikir miras olur.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Örnek verelim.
  İlk başta cennet garanti belgesi.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  *** “Tekfirci” bir yakla- şım sergileyenlerden beri olduğunu her fırsatta dile getirdi. Temel referansımıza göre tekfircilik bir “hastalık”, “haddi aşmak”tır, Resullerin örnekliği bağlamında ele alınan bu sapkınlık, “düşünsel ve siyasal duruş”da net olmamanın bir sonucu olduğu kadar
  ***
  Kişi karşısındakini tekfir etmeyecek kişinin anlatmış olduğu olay kişinin kişiliğini belirleyecek.
  http://www.dailymotion.com/video/x5sb3hs
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://www.iktibascizgisi.com/iktibas-cizgisifikir-miras-olmaz/

  YanıtlaSil
 47. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  HAKİKATE DAİR-1-
  http://insaenstitusu.com/hakikate-dair-1

  YanıtlaSil
 48. İslam âleminin görmek, anlamak ve itiraf etmek istemediği husus budur!
  ***
  Renk körlerinin görme yeteneklerindeki bozukluğun farkında olmaması gibi insanların hiç farkında olmadıkları fikir körlüğü de vardır. Entelektüel körlük de diyebileceğimiz bu hastalığa yakalanan bir insanın olup biten olayları hakkıyla kavraması mümkün değildir. Fikir körlüğü hastalığını bir anda göremeyiz. Çünkü bizim görme kudretimizin kapsamına giren bir husus değildir bu. Aynen görme yeteneğimizin karanlıkta işe yaramaması ya da morötesi ışıkları göremeyişimiz gibi. Fikir körlüğü de aynen bu şekilde normal şartlardaki görüş alanımızın dışında kaldığı için ilk bakışta bu bozukluğu fark edemeyiz.

  Müslümanın düşünce dünyasında derin kökler salmış olan ‘kalp körlüğünün kâfirlere has olduğu’ anlayışı, bu hastalığa kendisinin de müptela olduğunu öğrenmesi durumunda onu şoka uğratacaktır. Çünkü o, İslam’a müntesip olmanın tek başına Müslümana dokunulmazlık kazandıracağını zannetmektedir. Oysa bu saflığın bizzat kendisi de kalp körlüğünün göstergelerindendir.
  ***
  Bugün bazı videoları izlediğimizde, renk körlüğünü telafi eden gözlük taktıklarında renk körlerinin nasıl dehşete kapıldıklarını görebiliyoruz. Keşke biz de fikir körlüğüne yakalanmış Müslümanların kalp gözlerini açacak böyle bir imkân elde edebilsek. Böylece kalp körlüğünün zihinlerinde yol açtığı fikir karmaşasını kendilerine göstererek bu Müslümanlara şok tedavisi uygulayabilsek…
  ***
  İŞTE BUYURUN O GÖZLÜK O BAKIŞ AÇISI.
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  İslam: Bir Din ve İdeolojidir
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html
  Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  İçerdikleri sayılar herhangi bir şey olabilir.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/icerdikleri-saylar-herhangi-bir-sey.html
  Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan olursa hükümde yanlış olur.Senaristlere
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/kisi-hukum-verirken-verdigi-konu.html
  Dolayısıyla “Tanrı var mıdır?” sorusuna bilimin verebileceği olumlu veya olumsuz bir cevap hiç bir zaman olmayacaktır.
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013242319421&sk=timeline&query=teleskop%20ve%20mikroskop
  Kalp körlüğü ve renk körlüğü
  http://dirilispostasi.com/a-7388-kalp-korlugu-ve-renk-korlugu.html

  YanıtlaSil
 49. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞIN DİKKATİNE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/09/dunyadaki-tum-insanligin-dikkatine.html
  https://www.youtube.com/watch?v=xUSbZm-F6y0

  YanıtlaSil
 50. Kavramı, doğasına uygun açıklayabilecek bir yetenek, perspektif ve usul yoktur.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  ***
  Varlıkta ve yaşamda, görevi ve yeri olan bir unsurun; varlıkla ve yaşamla ilişkisini ve fonksiyonlarını, net ve açık bilmeden; sağlıklı bir ilişki nasıl kurulabilir? Fonksiyonlarının yerine getirilmesi nasıl sağlanabilir?
  ***
  İnsan davranış mekanizmasının ana girdisi, temel hammaddesi “bilgidir.”
  ****
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  İslam: Bir Din ve İdeolojidir
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html
  Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  İçerdikleri sayılar herhangi bir şey olabilir.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/icerdikleri-saylar-herhangi-bir-sey.html
  http://insaenstitusu.com/dinin-dogasi-2-din-nedir

  YanıtlaSil
 51. Bu açıdan değilde şu açıdan baksak,tamir.restorasyon yapmaya çalışmasak da yeniden inşa yapsak daha verimli olacağına kesin eminim.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  GELECEK NESİLLER İÇİN ŞU FİKRİ İŞLEYİP PAKETLEMEK LAZIM.
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html
  BU GÜNKÜ (2017) MÜSLÜMANLARDAN DEĞİL TÜM İNSANLIKTAN BEKLEMEK LAZIM BEKLENTİLERİMİZİ.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onun-icin-bu-gunku-2017-muslumanlardan.html
  DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞIN DİKKATİNE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/09/dunyadaki-tum-insanligin-dikkatine.html
  Bir Problem Nasıl Çözülür
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/bir-problem-nasl-cozulur.html
  http://www.iktibascizgisi.com/hz-peygamberin-sunneti-ve-degeri/#comment-271

  YanıtlaSil
 52. Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.

  İnsan yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.

  "Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."

  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 53. Eğer Batılılar, hissin maddeyi duyular aracılığıyla beyne taşımasıyla vakıayı anlamasına ve yorumlamasına imkân verecek ön bilgilerin sonucu olarak beynin bir yargıya varmasını sağlayan “aklî metot”u kullanmış olsalardı bu gerçeğe ulaşırlardı.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Aklî metot.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/search?q=akl%C3%AE+metot
  http://namenstr8.blogspot.nl/search?q=akl%C3%AE+metot
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=384201805368659&set=a.152909028497939.1073741829.100013365270053&type=3&theater

  YanıtlaSil
 54. Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  isra.15
  Öncelikle tebliğimizi yapalım...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  O Zamanda fiil çekimi yok,çoğu kişi cahil Ama şimdi öyle değil hem fiil çekimlerinden hem teknolojiden faydalanıyorsun.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/09/kisilerin-alglamas-duzelmeden-ortam.html?spref=bl
  3.Bölüm Kur'an Tanıtımı 1 (10.10.2013)
  https://www.youtube.com/watch?v=hMk-ry46otw
  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.

  YanıtlaSil
 55. İnsan okumasının yazmasının ürünüdür.
  Hayvanlar düşünmez. Düşünmek Farzdır
  http://www.dailymotion.com/video/x5c30sp
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=BTxZKZrjy2M

  YanıtlaSil
 56. Allah kainatı elementlerden yaratmıştır.
  Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
  Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  Örnek.
  Bir toplum nasılsa öyle yönetilir.
  Buyurun islam beldeleri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360917631026311&id=100013242319421&hc_location=ufi
  Tevbe suresi (Veda hutbasi*1*29)
  https://www.youtube.com/watch?v=ym-McRMq47I
  SİLAHLA DEĞİL TARİHİ KİTAPLARLA DEVLETLERİ FETH EDEN ORYANTALİSLER,MÜSTEŞRİKLER
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLr342JFErS74dMF0ALXVYKNUxFXnEWWNx
  https://www.youtube.com/watch?v=2RodMAQYJ98

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.

  YanıtlaSil
 57. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  https://www.youtube.com/watch?v=lVItMts1Z3w
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=JxLBPWluTbU&list=PLzuPsekljGMMZj0ZmZVegsNXPTArBzfHw

  YanıtlaSil
 58. Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  Ey insanoğlu..Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/ey-insanogluuc-kurusluk-hesabn.html
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER İNSANCI İLKE ÖRNEĞİ
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/yaraticinin-varliginin-kanitlanmasinda.html
  Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=iTaMX6YdyxE

  YanıtlaSil
 59. “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html

  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=nV_Vl9_ecP8

  YanıtlaSil
 60. Kaidelerden başlamak gerekir.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  Örnek olarak ilk baştaki la ilahe illallahı ele alalım.
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
  http://islamvehayat.com/vahdetin-onundeki-en-onemli-engel_m1822.html

  YanıtlaSil
 61. Allah, gaybına kimseyi muttali etmez. Ancak peygamberlerinden bildirmek istediği bunun dışındadır.” Biz bu ayetten anlıyoruz ki Allah gaybi bilgileri ancak peygamberlere vahyederek bildirir, peygamber de ümmetlerine tebliğ eder.
  ***
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208613897214&id=100013242319421
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://www.iktibascizgisi.com/allahin-elcilerinden-baskasi-gaybi-bilir-mi/

  YanıtlaSil
 62. Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  Kitap ile hikmet, kitap ile mizan arasında dengeyi kurabilmeliyiz. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Bu tarifin dışıda kalan kişi LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULALLAH Demiş olmuyor.
  sadece LA İLAHE İLLALLAH DEMİŞ OLUYOR.Bu sözü kafirlerde söylüyor.
  Not.Ahirette Amelde cahillik Mazeret olarak gecer ama itikatta cahillik mazeret olarak gecmez.)
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.****
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/13-asr-cag-suresi

  YanıtlaSil
 63. Kadir gecesi peygamberimizin Kur’an ile ilk kez tanıştığı gecedir.
  Kesin olarak bilinen şudur ki, Kadir gecesi Kur’an’ın inmeye başladığı ilk gecedir.
  ******************************************
  RUH.(Eşyadaki özellik.)
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  Bundan (2017) 300 sene kadar evvel elementler bulunmadan önce insanlık için gayb olan Ruh tarifi bu gün ilim ve teknoloji sayesinde açıklanmıştır.
  Peygamber sas zamanındaki kişiler için ruh gaybtır. Çünkü kişiye algılayabileceği yüklenir.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/endvdn9wc3d

  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=rpd.100013242319421&type=3&theater

  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/25-kadr-olcme-kiymet-suresi

  YanıtlaSil
 64. Bu dünyadaki insanların öncüleri,alimleri olduklarını zanneden kişilere sesleniyorum.
  Dert yanmayı,sorunları gündeme getirmeyi değil çözüm üretmeyi deneyiniz.
  İşte sizi çözüme götürecek FİKİR.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  ŞAHSİYETİN,KİŞİLİĞİN TEDAVİSİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/07/yaratc-allah-insanlar-yaratms-ve.html
  Hırs, başarıya giden yoldur.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/01/hrs-basarya-giden-yoldur.html
  http://iktibasdergisi.com/2018/02/04/ozgurluk-ve-insan-haklari-masallari/

  YanıtlaSil
 65. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Sen önce bir Müslüman ol sonra tefarrutını uygularsın.Yoksa Müslümanlık adına yaptığın her şey boşa çıkar abesle iştigal etmiş olursun.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/08/ademden-kardesimsen-once-bir-musluman.html
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/ggTWmQzHvEW
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html


  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/39-araf-suresi

  YanıtlaSil
 66. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Sen önce bir Müslüman ol sonra tefarrutını uygularsın.Yoksa Müslümanlık adına yaptığın her şey boşa çıkar abesle iştigal etmiş olursun.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/08/ademden-kardesimsen-once-bir-musluman.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  http://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/ggTWmQzHvEW
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/39-a-raf-suresi-2

  YanıtlaSil
 67. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb  XXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/49-kasas-suresi

  YanıtlaSil
 68. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html

  YanıtlaSil
 69. "Yazıklar olsun o kullara ki, ne zaman kendilerine bir peygamber gelse hemen onunla alay ediyorlardı." *

  "Bunun gibi, bunlardan öncekilere de hiç bir peygamber gelmemişti ki, bir sihirbaz yahut bir deli demesinler." *
  ***
  “Allah peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir. Ümmet insanlığa Marufu emredecek, neyhe de mani olacak. Müslüman evinde rahat rahat yatamaz. Böyle bir hakkı yok”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406310073153733&id=100013242319421&pnref=story
  https://www.youtube.com/watch?v=FPrJZInHSt0&index=79&list=PLkfHFbBueve6YCNdDRIExA4yi_-F3ggP-
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Saglikli_Kalkinma/18.htm
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Saglikli_Kalkinma/18.htm

  YanıtlaSil
 70. Cemaatlerin ıslah edilebilir olmaları için, kendilerini İslâmi anlamda yeniden tanımlamaları, yeniden inşa etmeleri gerekir. Cemaatlerin kendilerini ıslah edebilmeleri için, kült liderlerin kişisel otoriterlerine bağlı olarak değil; İslâmi bütünü temsil etmek üzere, temel tevhidî ilkeler zemininde, ilkesel ölçülere dayalı olarak, ehliyet ve liyakat sahibi bir kadronun öncülüğünde, içerisinde yaşadığımız dönemin/dünyanın ilgisini/dikkatini çekebilecek bir dil ve program oluşturarak, bu dil ve programı müşavere ve müzakereye açık tutarak, dinamik ve üretken bir etkinlik çerçevesi oluşturarak, yeni bir ufuk açmaları gerekir.
  [06/05 20:01] Huseyin Sasmaz: http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb&m=1
  [06/05 20:01] Huseyin Sasmaz: http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html?m=1
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/esyanin-kaideler-araciligi-ile-dile.html

  YanıtlaSil
 71. *Fikir öylesine bariz bir şeydir ki, biri tanımlamasını yaptığında nasıl olup da kendi kendinize bunu düşünmediğinize şaşarsınız.

  *Bir fikir, bir durumun bütün yönlerini kapsar ve onu yalınlaştırır. Boşluktaki bütün uçları bir düğüm altında birleştirir. İşte bu düğüme fikir denir.

  *Fikir, karmaşık olanı şaşırtıcı bir sadeliğe dönüştüren sentezdir.

  *Fikir yakalamak yeni bir yemek tarifi yaratmak türünden bir iştir. Bütün yapacağınız zaten bildiğiniz bazı baharatları kullanarak yepyeni bir karışım hazırlamaktır. Hepsi bu kadar işte!

  YanıtlaSil
 72. Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1002551893300776960

  YanıtlaSil
 73. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/iCuzCi3gdSQ

  YanıtlaSil
 74. Bu aşamadan sonra, yani Allah’ın veya Tanrı’nın çekim alanından çıkan ve ondan bağımsız hale gelen insan için, bu oluşan boşluğu dolduracak yeni bir tanrı gerekliydi. [Artık insan kendi kendisinin tanrısıydı!]
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/C8p4ZSsmrwS
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490102478107825&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 75. Gerçeğin çiğ hâlini hazmetmek zordur. ...

  Bir şeyleri hazmetmek, durumları doğru değerlendirmek için insan zaman zaman günlük hayatın telaşından sıyrılıp, düşünmelidir. Düşünmelidir ki olanları, bitenleri iyi anlasın. Düşünmelidir ki, durumları iyi değerlendirsin. Düşünmelidir ki, bildiklerini iyice hazmetsin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=511157802668959&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 76. https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/CBjgTYptjKt

  YanıtlaSil
 77. Çok çetrefil bir konu! Asırlarca birçokları çözmeye çalışmış, kimi bir tuğla sökmüş, kimi iki, kimi bin, kimi daha çok veya az! Kimi şerlerine lanet susmuşlar…
  Çünkü şeytanında bulunduğu karanlık kapılar arkasında üretilmiş necasetten bir yafta var!; “Sen peygamberi devre dışı mı bırakıyorsun!”
  Ne kadar şeytanca bir soru! Ne kadar haince bir alçaklık! Ve bu sorunun çamurundan korkanlar daha fazla direnememişler!
  Çok ters köşe bir soru olduğu kadar, doğru ve cesurca cevaplanmadığında kafa karıştırıp, malum şeytanların değirmenine su taşıyacak bir soru!
  Öncelikle cesur olmak ve Allah’dan başka kimseden korkmamak gerekiyor! Bende “cahil cesareti” olduğundan dolayı sökebildiğim kadar tuğla sökmeye çalışacağım!
  *
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/5ehA6C36Dwd
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621554968295908&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 78. Ey inkârcı ve özellikle İslam karşıtı zavallılar!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=637020550082683&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 79. Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=645519082566163&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 80. Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38
  Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok .
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=646373775814027&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 81. Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER....
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=647995305651874&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 82. Giriş Gelişme Sonuç.
  Sonuncusu geçerli kaidesi,Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz,Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.(Kişide de bu özellik mevcut)
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2016/12/esyayi-bazolcu-aldigimizdaasl-olan.html
  https://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/07/insann-alglama-alannn-kapsam-dsndadr.html
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/otarite-olmadan-nasl-disiplin.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618154541969284&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 83. Umudumuz var fakat umuttan daha fazla ihtiyacımız olan tek şey harekete geçmek.
  Atmosferin delinmesi, koruyucu tabakanın incelmesine yönelik tedbirler ile insan ruhunun delinmesi ve mahremiyet çizgisinin zayıflamasına yönelik tedbirlerin bir arada tahayyül edilmesi gerekmektedir.
  Dünya tarihinde daha önce 5 adet kitlesel yok oluş meydana geldi ve muhtemel 6. sı da belki hemen değil ama olacak. Geçmişimizin bize öğrettiği bir şey varsa o da rahatlıkla yaşayabildiğimiz evrenin bu ufacık alanında zamanımızın kısıtlı olduğudur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=652513918533346&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 84. Umudumuz var fakat umuttan daha fazla ihtiyacımız olan tek şey harekete geçmek.
  Atmosferin delinmesi, koruyucu tabakanın incelmesine yönelik tedbirler ile insan ruhunun delinmesi ve mahremiyet çizgisinin zayıflamasına yönelik tedbirlerin bir arada tahayyül edilmesi gerekmektedir.
  Dünya tarihinde daha önce 5 adet kitlesel yok oluş meydana geldi ve muhtemel 6. sı da belki hemen değil ama olacak. Geçmişimizin bize öğrettiği bir şey varsa o da rahatlıkla yaşayabildiğimiz evrenin bu ufacık alanında zamanımızın kısıtlı olduğudur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=652513918533346&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 85. Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi Kuran'ıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=653140148470723&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 86. Giriş Gelişme Sonuç.
  Sonuncusu geçerli kaidesi,Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz,Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.(Kişide de bu özellik mevcut)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=651522381965833&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 87. Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür.
  Hiç kuşkusuz Biz, o Öğüt’ü/Kur’ân’ı Biz indirdik Biz. Ve kesinlikle Biz onun için koruyucularız.
  9.Hiç kuşkusuz Biz, o Öğüt’ü/ Kur’ân’ı Biz indirdik, Biz. Ve kesinlikle Biz, onun için koruyucularız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661492584302146&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 88. Şimdi geriye dönüp baktığımda, o yıllardaki Allah inancımın vahdet-i vücûd ve şühûd nazariyesine yakın olduğunu anlıyorum ki hâlâ da eskisinden çok farklı bir inanca sahip değilim. Ama gelin görün ki o yıllarda zihnen yaşadığım gerginlikleri ve Kur’an muhtevasındaki tarihselliğe ilişkin fark edişlerimi ne fikrî ve ilmî olarak temellendirebilmiş, ne de dillendirmeye cesaret edebilmişimdir.
  ***
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER.
  ZEHİRLENMİŞ VE ZEHİRLENMEYE DEVAM EDEN TOPLUM. Ruh zehirlenmesinin tedavisi oldukça güç, hatta bazı ahvalde âdeta imkânsızdır.
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...Cahiliyet ne kadar İslam kılığına bürünürse bürünsün ve Müslüman olduğunu ne kadar iddia ederse etsin anlaşma yok… Bu şeklin dava adamının şuurunda kesin olarak yer etmesi, konulması gereken ilk temel taştır.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678667955917942&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 89. Dolayısıyla Müslüman toplumların yeni bir Tanrı, insan ve evren tasarımından hareket etmesi gerekiyor. Bunun anlamı; mevcut paradigmanın değişmesidir. Üretilen teknoloji ve bilgileri tamamen önemsiz görmüyorum tabii ki. Ama paradigma değişimi olmadan, teknolojiyle işi kotaracağını düşünmek, tümellerden başlaması gereken değişime dokunmadan tikellerle mevcudu yeniden üretmek demektir. Bu ise, asla sonuç vermeyecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse, İslam düşüncesinin sahip olduğu hazinenin henüz farkında olmadığını belirtmeliyiz. Önce Tanrı, insan ve evreni yerli yerine (hakikate uygun) yerleştirmek gerek.
  insanın kendini düşünmesi ve kendisi için çalışması meşrudur. İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686648815119856&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 90. Şüphesiz Biz sana bol nimet verdik. 2.Öyleyse Rabbin için salât et [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek ol; toplumu aydınlatmaya çalış] ve karşılaşacağın zorlukları göğüsle!3.Şüphesiz seni horlayan, sonu olmayanın; yaptıkları, işe yaramayanın ta kendisidir!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703722096745861&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 91. Âhirette herkesin iyi veya kötü, yaptığı işlerin karşılığını görmesini/ Allah’ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü/ hiç düşündün mü?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703942863390451&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 92. O saflar hâlinde dizilen/dizen, sonra da haykırıp sürükleyen, haykırıp sürükledikten sonra da öğüt okuyan Kur’ân âyetleri kanıttır ki sizin İlâhınız kesinlikle Bir Tek'tir. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=706303669821037&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 93. Kuran neden indirilmiştir_Uyarıcı gönderilmemiş toplumların akıbeti
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708003679651036&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 94. İnsanoğlu yapay zekâ ile ilgili teknolojiyi bir hayli geliştirdi. Yakında bu alanda somutlaştırılan birçok kolaylığın ve gerecin yaşamımızda yer alacağını şimdiden görebilmekteyiz. Ama dikkatinizi çekmiştir, insanoğlu bu kez kendini tanrı yerine koymaktadır. Çünkü yapay zekâ tanımlamalarla, sınırlamalarla, lojik açıklamalarla, deneyimlenmiş çözümlerle ve yazılı kodlarla geliştirilmeye çalışılmaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=715606602224077&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 95. Allah'ın Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
  Selâmün aleyküm.
  Nasılsınız.
  Bir soru sormak istiyorum onun için önce mesaj atayım sonra onaylarsan görüntülü konuşuruz.
  Tez konusu soran öğrenci biliyorsan öğrenciye veya kendin yazabilirsin.
  İlk etapta etiket mevki makam kariyer sahibi olmak için fakat ahiret içinde mevki makam söz konusu.
  Sebebine gelince; Peygamberimizin zamanındaki kişiler güven ile bu günün kişileri delil ile bir şeyi onaylama gittikleri için bu konuları etiketli kişilere onaylattırmaya gerek duyuyorum.(Zaten hepsi delillendirilmiş)
  Saygılarımla...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=728735620911175&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 96. Allah'ın Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
  Selâmün aleyküm.
  Nasılsınız.
  Bir soru sormak istiyorum onun için önce mesaj atayım sonra onaylarsan görüntülü konuşuruz.
  Tez konusu soran öğrenci biliyorsan öğrenciye veya kendin yazabilirsin.
  İlk etapta etiket mevki makam kariyer sahibi olmak için fakat ahiret içinde mevki makam söz konusu.
  Sebebine gelince; Peygamberimizin zamanındaki kişiler güven ile bu günün kişileri delil ile bir şeyi onaylama gittikleri için bu konuları etiketli kişilere onaylattırmaya gerek duyuyorum.(Zaten hepsi delillendirilmiş)
  Saygılarımla...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=728735620911175&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 97. İnsanın hayata bakış açısı, onun yaşamı açısından çok önemlidir. Çünkü süreceği yaşam onun hayat hakkındaki anlayışına göre şekil alır. Temel dinamik ve kişinin hayat hakkında kabul ettiği temel fikir ne olursa, süreceği yaşam da onun üzerine binâ edilecektir. Kişi şu soruları kendisine sormalı, cevap verirken de insaflı davranmalı, cevaplarda kesinlik ve katiyyet aramalıdır. Bu kesinlik ve katiyyet onda imanı meydana getirecektir. İman kelimesi şeksiz, şüphesiz emin olma anlamına gelir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=733118433806227&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 98. Biz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. (1/Fâtiha 5)
  “Şayet bizi bundan kurtarırsan, muhakkak ki şükredenlerden olacağız.” (derler). (10/Yûnus 22)
  ► De ki: “Rabbim! Şeytanların dokunuşlarından/(masiyete) kışkırtmalarından sana sığınırım.” (23/Mü'minûn 97)
  ► “Ve onların, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim!” (23/Mü'minûn 98)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=733988817052522&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 99. Siyasi, iktisadi, hukuki işlerini İslama göre yapmak için bir araya gelip organize olmuş bir insan topluluğu yoksa, beyin ölümü gerçekleşmiş, makinaya bağlı yaşayan ama vücudun diğer organlarının rastgele çalıştığı bir dindar hayat, ne hayatıysa! Bağlantı yok, kopmuş, merkez yok ölmüş.
  Küresel Çağda Varolmak için aşağıdaki fikri benimsememiz lazım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=736619476789456&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 100. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Pek çoğumuz belki gelişmelerin seyrini algılamakta bile zorlanıyoruz .
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=736766343441436&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 101. "Afrika'da kanat çırpan bir kelebek, Amerika'da fırtına yaratır".
  Her şey, birbirine etki eder zincirleme olarak ve hayatı var eden bu döngüdür. İnsan hayatının ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu; minik bir kartopunun nasıl bir çığa dönüşebileceğini, hayatımızda önemsiz görünen her şeyin aslında hayatımızın akışını etkilediğini anlatır.
  Müslüman beldelerdeki alimler bu meseleye değinmezse,Dünyanın diğer beldelerindeki filozoflar veya üstün akıl sahipleri bu konuya değinip gündeme getirecekler.(Allah'ın taktirinden sonra)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=737320880052649&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 102. Akide; insan, hayat ve kâinat hakkında, bunların öncesi ve bunların sonrası hakkında, bunlar ile öncesi arasındaki ve bunlar ile sonrası arasındaki münasebetler hakkında kapsamlı bir fikirdir. Bu, temel fikirdir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744810165970387&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 103. 33,34.Yahut vahyedilenleri, “Kendi uydurup söyledi” mi diyorlar? Aslında onlar inanmıyorlar. Peki, onun gibi bir sözü onlar getirsinler, eğer doğru kimseler iseler.
  https://bredahollanda.blogspot.com/2019/07/o-gun-gok-sarsldkca-sarslr-daglar-da.html?showComment=1570698621612

  YanıtlaSil
 104. Osmanlı Devletini bir fetret devri bekliyor.Rabbim sonumuzu hayır etsin.Der Ali Muhsin Bey ve Hünkar evet haklısın bu koca devleti bir fetret devri bekliyor.İçim kan ağlıyor yüreğim yanıyor ama nafile artık elimden bir şey gelmiyor
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=756469081471162&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 105. Osmanlı Devletini bir fetret devri bekliyor.Rabbim sonumuzu hayır etsin.Der Ali Muhsin Bey ve Hünkar evet haklısın bu koca devleti bir fetret devri bekliyor.İçim kan ağlıyor yüreğim yanıyor ama nafile artık elimden bir şey gelmiyor
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=756469081471162&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 106. Tüm insanlığın bu konu üzerine yoğunlaşması gerekiyor ki doğru hedefine varabilsin.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=758788761239194&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 107. Ey Allah’ın gönderdiği mesajlarla toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler!
  Ey toplumu uyarı ve aydınlatma görevine hazır kişiler! Hadi görev başına!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=761136094337794&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 108. Fikrin anlaşılması için bir iki örnek; Mucizeler.Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın. Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773956023055801&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 109. Fikrin anlaşılması için bir iki örnek; Mucizeler.Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın. Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773956023055801&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 110. Fikrin anlaşılması için bir iki örnek; Mucizeler.Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın. Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773956023055801&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 111. Çağın sorunlarını doğru okuyacak alim ve önderler çıkaramıyoruz.
  İddia eden iddiasını ispatlıyamıyorken bu insanla ne dağ devrilir ne dünya feth edilir...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786266378491432&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 112. Şimdinin dünyasını anlayabilmek için, üzerine basabileceğimiz çok sağlam bir zemine ihtiyacımız var. Müslümanlar olarak yeniden radikal temellendirmeler yapmak zorundayız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=787182081733195&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 113. DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788979461553457&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 114. Bana neyi teklif ediyorlar bende olmayan ki, Müslüman olayım?”
  İdeolojik Dolandırıcılık; Demokrasi
  Kitabı referans alıp, sürekli muhasebe altında tutmadığımız ve yeniden inşa etmediğimiz tercihlerimizin, ne kadarının zanna dayalı olduğunu yakinen müşahade edeceğiz.
  Kitabı; tertil üzere, kendimizi ve halimizi esas almadan, muttaki olmadan okuduğumuzda, hidayet doğmadığına, tereddütsüz şahit olacağız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791486964636040&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 115. Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı; onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor; bunların oğullarını boğazlıyor; eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiriyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o, bozgunculardan idi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795681177549952&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 116. ”İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemindeyiz”
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=796836604101076&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 117. Hayır onlar ilmini kavrayamadıkları hakkı reddetmenin encamına akıl erdiremedikleri şeyi yalan saydılar...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=802412560210147&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 118. Kur'an; mevzuları,olayları,vakaları insan fıtratına,eşyadaki özelliklere en uygun şekilde temas eder,ilişkilendirir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807590356359034&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 119. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=829600164158053&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 120. Binaları kolonlarını dikkate alıyorsunuz da ebedi hayatınızın kolonunu niye dikkate almıyorsunuz..!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=845940285857374&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 121. GÖRÜNMEYEN PERDE ***BU GÜN,ARAŞTIRIP DA İMAN ETMEDİĞİNİ SÖYLEYENLER DE EBU CEHİL İNADI VAR DEMEKTİR.(2017)
  https://t.co/o1R5p9Qf5I
  BAYRAM BENİM NEYİME KAN DAMLAR YÜREĞİME
  https://t.co/JDFcVZFHKn

  YanıtlaSil
 122. İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Rum:41
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/TniZmoHqJd
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN
  https://t.co/rbDf7TtCym
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA..
  https://t.co/1kbK9dQsRN https://t.co/oX6h1tlk24

  YanıtlaSil
 123. Ritüellerin Beyne Etkisi
  https://t.co/lB1oCPLjTZ
  Bugün İslam dünyasında yaşanan din, Kur’ân kaynaklı bir din değildir.
  https://t.co/mx7EcjWGfv
  Yeni fikir, gelişen hayatta devamınızı mümkün kılacak fikir demektir. Gerçeğin çiğ hâlini hazmetmek zordur.
  https://t.co/vFlgJRMceP
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1324022502960615425?s=19

  YanıtlaSil
 124. ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN...
  https://t.co/rY1dGJrQbn
  https://t.co/Pz2CXExb8Q
  https://t.co/fEmhQTyaGm https://t.co/TUQ4BIl8aY

  YanıtlaSil
 125. Gerçek/büyük/derin sorunları farkedemeyen toplumlar bilinç/idrak/nitelik katliamına maruz kaldıkları için, küçük sorunlarla oyalanırlar...
  Kapitalizm... Bu ideolojiyi doğru şekilde kanalize etmenin yolunu bulabilirsek bir gün dünyaya öncü lider olabiliriz.
  https://t.co/IxZgkY9D3E

  YanıtlaSil
 126. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Dîn, çok ciddî bir konudur. Heveskârların at oynatacağı bir saha değildir.
  İçeriye ve dışarıya ilmi, fikri ve insani bir sözümüz olmalı…
  Fikrim var!
  https://t.co/xN6Opx7nPo

  YanıtlaSil
 127. Sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilen hiç köre benzer mi? Ancak akıl sahipleri ibret alırlar.
  Onlar ki Allah’ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  https://t.co/IHIHYAW4ov

  YanıtlaSil
 128. Şayet Kur’an ile dağlar yürütülmüş veya yeryüzü parçalanmış, yahut ölüler konuşturulmuş olsaydı kâfirler yine inanmazlardı.
  Yeni fikir,gelişen hayatta devamınızı, yaşamanızı mümkün kılacak fikir demektir. Gerçeğin çiğ hâlini hazmetmek zordur.
  Öğrenmek Şart
  https://t.co/ZswUzi2IEW

  YanıtlaSil
 129. Şüphesiz Allah ve doğadaki güçleri/indirdiği Kur’ân âyetleri Peygamber’i destekliyorlar/yardım ediyorlar/arka çıkıyorlar. Ey iman etmiş kimseler! Siz de Peygamber’e destek olun/O’na yardım edin/arka çıkın ve O’nun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın!
  https://t.co/Qz8Kalom04

  YanıtlaSil
 130. Bu Kitab îman edecek bir kavm için Rabbınız tarafından basiretleri açacak deliller, hidayet ve rahmettir.
  “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.”6/129)
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/dJPigkUIQ4

  YanıtlaSil
 131. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HEDEF...
  Gerçek/büyük/derin sorunları farkedemeyen toplumlar bilinç/idrak/nitelik katliamına maruz kaldıkları için, küçük sorunlarla oyalanırlar.
  İLİM VE TEKNOLOJİYİ KURAN İLE BİRLEŞTİRİP BU İNSANLIĞA SERVİS ETMEZSENİZ...
  https://t.co/fnnN4pyLWd

  YanıtlaSil
 132. #sesimiduyinsanlık
  ÇÖZÜM
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  «Ben sizi geride bırakıp gidince ne kötü olmuşsunuz»
  DOĞRU YOLDA OLDUKLARINI SANANLAR.
  https://t.co/ONZ0dTCp1w

  YanıtlaSil
 133. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HEDEF.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Gidişatı doğru okuyup tedbirler almamız; mükellefiyetlerimiz bakımından büyük önem arz etmektedir.
  Bildiklerimizle değil de...
  Yeni Nesillere Duyurulur.
  https://t.co/5S5E8w0FJ1 https://t.co/8KHPzg3z9f

  YanıtlaSil
 134. İnsanlığın “fabrika ayarlarında” kalması için insanlık tarihi boyunca Elçiler gönderip dinini yinelemek suretiyle bozulan algı ve anlayışlarını düzeltmiştir.
  EŞYA,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞIN DİKKATİNE.
  İNSAN+EŞYA=ÇÖZÜM
  https://t.co/QvmkgbFycE

  YanıtlaSil
 135. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HEDEF.
  ŞEYTANIN SON KALESİ SON KOZU HİLAFET.
  Mühendislere duyurulur.
  İnsanlığın geleceğinin inşası için yeni fikir.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  NEDEN SEN DEĞİL...?
  İNSANIN HAYATA BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?
  https://t.co/LWhHEsSwNa

  YanıtlaSil
 136. Yani önce bakış açısını değiştirmek lazımdır.
  Arkadaşlar, gençliğimiz S.O.S veriyor, duymuyor musunuz?
  Cenneti kazanmak onay ve ret meselesidir.
  Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak, netleştirmek gerekir.
  https://t.co/gR0MX23Q9R
  https://t.co/eBkJOvo3lX

  YanıtlaSil
 137. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN İSTİKAMET.
  Gerçek sorunları farkedemeyen toplumlar bilinç katliamına maruz kaldıkları için, küçük sorunlarla oyalanırlar.
  DÜNYAMI KARANLIK YOKSA BEN Mİ GÖRMÜYORUM
  Sığınacağı adresi şaşıran insanın düşeceği yerdi, karanlık.
  https://t.co/b1sHNQpqXx

  YanıtlaSil
 138. Kelime-i şahadetin içine çöreklenmiş şeytan...
  Allah’ın gönderdiği mesajlarla toplumu aydınlatma görevini sürdürenler! Hadi görev başına!
  FETRET DEVRİ...
  Dostunu düşmanını tanıman için önce matematiksel verilerini bilmen gerekir.
  NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL...?
  https://t.co/IyHeXZ1k11

  YanıtlaSil
 139. Dava sahibi ve Müslüman olmak için “adam olmak” şarttır
  Olaylarla çok yakından ilgilenen ama fikirlerle ilgilenmeyen bir topluluk için, sağlıklı bir gelecek imkânı yoktur.
  Kişinin eşiyle, çocuklarıyla akrabalarıyla ve tanıdıklarıyla imtihan olmaktadır.
  https://t.co/OFB2F0slsw

  YanıtlaSil
 140. Fıtri, doğal yaşam alanlarımıza dönmeliyiz.En büyük zulüm varlığı fıtratından koparmaktır.
  KAİDELER-RABÇANIN FITRATCASI
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE...
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz
  La İlahe İllallah ımızda Ne Problem...
  https://t.co/kQ4c7Q1FWs

  YanıtlaSil
 141. İnsanlığın kurtuluş istikameti
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir
  Yeni Nesillere Duyurulur..!
  ÇÖZÜM.
  İmtihanın Şuurunda Olmak.
  İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN KURTULUŞ İSTİKAMETİ.
  Yeni zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  https://t.co/jtQ9lcezgr

  YanıtlaSil
 142. İnsanlığın kurtuluş istikameti
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir
  Şüphesiz ki bir kavim, kendini değiştirmedikçe; Allah da onları değiştirmez.
  GEÇMİŞ KUTSALLAŞTIRILARAK SAVUNULUYOR
  İlim, söz ve amelden önce gelir.
  ÇAĞRI..
  https://t.co/McIpVbPL62

  YanıtlaSil
 143. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞIN DİKKATİNE.
  "Kimlik sahibi Mü'minler eliyle yeryüzü huzura kavuşabilir"
  MODERNİTE GEMİSİNDE TERSİNE KOŞMAYA ÇALIŞAN KİMLİKLER.
  https://t.co/40jSQG11hY
  https://t.co/nQn4ukLg9u

  YanıtlaSil
 144. Bir ailede İslam’ı bilen ve anlatan varsa o aile için rahmettir.
  İnsan yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  "Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."
  Hayat verecek şeylere çağıran ses, İslam davetçilerinin sesidir!
  https://t.co/DdMd56naoS

  YanıtlaSil
 145. İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİNE ....
  İNSANLIĞIN ÇÖZÜMÜ EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALMAKTAN GEÇER.
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  https://t.co/r8o3hzezOp

  YanıtlaSil
 146. ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  İnkar edenler, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından (kurtulmak için) fidye vermeye kalkışsalar, yine onlardan kabul edilmez.
  https://t.co/CfLs2BdsT0

  YanıtlaSil
 147. Peygamberi ve Alimleri Rab Edinmek
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Kelime-i şahadetin içine çöreklenmiş şeytan...
  Allah yolundan alıkoyan hocalar.
  RİVAYET NOTERLERİ!
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir.
  DTY
  https://t.co/TmxVI62UTo

  YanıtlaSil
 148. Biz cehennemi kâfirlere bir zindan yaptık.(İNANÇ!ta ki kafirlik)
  Cehennem onların hepsini içine alıp çepeçevre kaplayacaktır.
  Doğru Yolda Olduğunu Zanneden "HERKESİN" Dikkatine !!
  DÜNYA LİDERLERİNE,SENARİST VE OYUNCULARA DUYURULUR.!
  MAHŞERDE OLACAKLAR.
  DTY
  https://t.co/t9bJN4X1jE

  YanıtlaSil
 149. GÖRÜNMEYEN PERDE.
  BU GÜN,ARAŞTIRIP DA İMAN ETMEDİĞİNİ SÖYLEYENLER DE EBU CEHİL İNADI VAR DEMEKTİR.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  ŞAHİT OLMAK ZORUNDASINIZ
  Tefarruatla uğraşmak yerine şu Fikrin üzerine yoğunlaşsanız.
  DTY
  https://t.co/yrzpOQSedo

  YanıtlaSil
 150. Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ.
  Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.
  Bilgilendirme günü CUMA.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://t.co/Rrf1GDlALz

  YanıtlaSil
 151. İslami Bilincin İnşası.+ Aslında insan,tüm mazeretlerini koysa da bile kendi aleyhine iyi bir gözetmendir:
  İslami bilinci özgürleştirerek,toplumsal değişime öncelik vermeleri gerek
  İlallah'ımızda Problem!
  DİNİ YANLIŞ.
  Melekler*deriler*Şahit.
  HELAK KAPIDA.
  https://t.co/w1N7ImDjUz https://t.co/nTnAdVckjv

  YanıtlaSil
 152. İnsanlığın kurtuluş istikameti
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir
  Ruh eşyadaki özelliktir.
  Bakarsın bir sinek çıkar her şey değişir.
  Samimiyet istiyorum artık,
  Eğer topyekün seferber olmazsanız,sizin yerinize başka bir topluluk getirir
  https://t.co/kjOEipx20k

  YanıtlaSil
 153. İnsanlığın kurtuluş istikameti
  Asıl olan.vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir
  Değişim fıtrat gereğidir.Ya değiştirirsiniz,ya da değiştirilirsiniz
  Selefiler de cehennemin diğer kapısından girecek. Çünkü Allah'ın kırmızı çizgisi olan şirke...
  https://t.co/Nh8eOFM57F

  YanıtlaSil
 154. Bu din benim dinim değil
  İnsanlar bize (!) bakıp dinden soğudular.
  Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter
  Sıfırdan başlamamız gerekir.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  Hırs,başarıya giden yoldur.
  https://t.co/G0aPp68ROp

  YanıtlaSil
 155. Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  ŞU FİKİRLERE SAHİP OLURSAN BAKIŞ AÇIN DEĞİŞECEKTİR
  Tüm insanlık hastadır.Temel nedenleri vardır,göz ardı edip durduğumuz temel nedenler.
  Düşünmelidir ki,bildiklerini iyice hazmetsin.
  NEREDEN NEREYE.!
  https://t.co/sAtkhSOhLs

  YanıtlaSil
 156. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HEDEF.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Gidişatı doğru okuyup tedbirler almamız; mükellefiyetlerimiz bakımından büyük önem arz etmektedir.
  Bildiklerimizle değil de...
  Yeni Nesillere Duyurulur.
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02osMdJojdjjhkBEhJrHca9k5z5Kv5ZRnGUDw5gquh4TDx79NwfE22DCNZUSugVRhbl&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 157. Bütün insanlığın kurtuluş istikameti..
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Kardeşlik, itimat demektir. İtimat ise itikat ister. Sözle değil, gönülle olur.
  Maddeci düşünürler; evrenin bir yaratıcısı olmadığı
  düşüncesindedirler.
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0351xXVoB24cGBvMqyda96xtPkvfT4xZVy7RJqnYMrBu7vWhLReUnr8iWAAGcTtD8Dl&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 158. Fikirsiziz efendiler, fikirsiziz! İhtiyacımız sadece fikre.
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer.
  Küresel Çağda Varolmak için aşağıdaki fikri benimsememiz lazım.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Allah için hak olarak cihad edin.O sizi seçti...
  Zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1270215986763133&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 159. İSLÂMÎ ÇÖZÜM İÇİN İSLÂM DAVASI "ANA HAYATÎ DAVA” OLARAK İDRAK EDİLMELİ :VE MÜCADELESİ "ÖLÜM-KALIM MESELESİ" SEVİYESİNDE BENİMSENMELİDİR .
  İNSANIN EŞYA OLUŞU-
  İnsanlığın kurtuluş istikameti..
  Vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  ÇÖZÜM
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1024137941370940&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 160. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN İSTİKAMET.
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
  Vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  BU ÖZELLİK,KİŞİNİN OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI BELİRLEMEK İÇİN BİR ÖLÇÜDÜR.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165952757189467&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 161. İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİNE ....
  İNSANLIĞIN ÇÖZÜMÜ EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALMAKTAN GEÇER.
  Yaratıcı; Sizin en büyük düşmanınız şeytan diye söyleyip dururken bu Alimler. proflar. filozoflar, pisigologlar niye şu fikrin açılımını yapıpta insanlığa servis yaparak şeytana dur demiyorlar.
  Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri.
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=609358056182266&id=100013242319421

  YanıtlaSil