6 Şubat 2016 Cumartesi

Hiristiyan olan MüslümanlarMünafıklara yöneltilen bu hücumlar içinde müminler için de bazı prensip ve kayıtlar zikrediliyor. Bu keyfiyet; o gün münafıkların, müslüman cemaati arasında oynadıkları oyunların ne derece büyük olduğunun açık delilidir. Kur’anın, münafıklara böyle bir hücumu iltizam etmesi; bir taraftan onların, müminlerin İslâmî yaşayışlarını bozmak için ne derece büyük gayretler sarfettikleri hususunu, diğer taraftan da müslümanları, adım be adım münafıkların tesir ve zararlarından uzaklaştırmak ve onları korumak keyfiyetini ifade etmek içindir. Bunun için de ilk olarak, Alla’ın ayetlerinin inkâr ve istihza edildiği nifak meclislerinde müminlerin oturmamaları, onlardan sakınmaları emredilmiştir. Fakat mutlak olarak münafıklarla olan münasebetlerini kesmeleri emredilmemiştir. Bu münafıklar cephesinin kalabalık olduğunu, karıştırıcıların bulunduğunu, müslümanların, onlarla olan münasebetlerini doğrudan doğruya kesmelerinin, kötü neticeler doğurabileceğini ifade eder.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1049377718416372&set=rpd.100000324607185&type=3&theater


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder