26 Mart 2014 Çarşamba

Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.

Nisa:48 - Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur.
   
      
  Allah (c. c) bu ayette şirki asla affetmeyeceğini onun dışındaki günahları ise dilemesine bağlı olarak affedeceğini bildiriyor. fakat Allah, başka bir ayette şöyle buyuruyor:

    “De ki: “Ey kendi nefsi aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcı ve çok esirgeyendir.” (Zümer: 53)


    Bu ayet amm olan bir ayettir. Allah’ın şirk dahil bütün günahları affedeceğini göstermektedir. Fakat Nisa: 48 ayetinde Allah şirki affetmeyeceğini bildiriyor. Bu has olan bir ayettir. Her zaman amm olan ayetler has olan ayetlere göre açıklanır. Bunun için Zümer: 53 ayetinden her türlü şirki hariç tutmak gerekir.

    Allah’u Teala başka bir ayette şöyle buyuruyor:

    “Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.” (Taha: 92)

    Bu ayet, şirk koştuktan sonra tövbe eden kişiyi Allah’ın affedeceğini gösteriyor.

    Ebu Mecliz dedi ki:

    “De ki: “Ey kendi nefsi aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcı ve, çok esirgeyendir.” (Zümer: 53) ayeti indikten sonra Rasulullah (s.a.s) bu ayeti müslümanların karşısında minberde okudu. Bunun üzerine bir adam:

    “Ey Allah’ın Rasulü! Allah’a ortak koşmak buna dahil midir?” dedi. Rasulullah (s.a.s) sustu. Sonra bu adam tekrar ayağa kalkarak:

    “Allah’a ortak koşmak buna dahil midir, ya Rasulallah? dedi. Rasulullah (s.a.s) sustu. Ve bu, üç sefer tekrarlandı. Bunu üzerine Nisa: 48 ayeti indi.” (İbn-i Münzir, İbn-i Cerir Taberi İbn-i Ömer’den buna benzer bir rivayet zikretti.)

    Allah (c.c) şirk dahil bütün işlenen günahlardan sonra halis ve geçerli bir tövbe yapılırsa suçu affeder. Bütün alimlere göre her türlü şirkten tövbe edilmediği müddetçe şirk affedilmez.

    Bu ayet gösteriyor ki büyük küçük her türlü şirkten tövbe edilmedikçe Allah’ın affı söz konusu değildir. Fakat büyük şirkin cezası ebedi cehennemde kalmaktır. Küçük şirkin cezası ise böyle değildir. Küçük şirk işleyen kişi cehennemde ceza görecek fakat ebedi olarak kalmayacaktır.

YAHUDİLER UZEYİR ALLAH'IN OĞLU DEDİLER KAFİR OLDULAR
HİRİSTİYANLARDA İSA ALLAH'IN OĞLU DEDİLER KAFİR OLDULAR
PEKİ SEN MÜSLÜMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEN KARDEŞİM SEN ALLAH'DAN BAŞKASINDAN YARDIM VEYA HERHANGİ BİR ŞEY İSTERSEN (FATİHAYI OKU)
ZAMAN,MEKAN,ŞEKİL VEYA BAŞKA BİR ŞEYE BENZETİRSEN (İHLAS OKU)
SENİNDE OLACAĞIN YAHUDİ VE HİRİSTİYANLAR GİBİ KAFİR OLMAKTIR.

DİKKAT ET...

Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.Zuhruf-82

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder