27 Mart 2014 Perşembe

BU KUR'AN EN DOĞRUYU GÖSTERİR

76 — Gerçekten bu Kuran Israil oğullarına ayrılığa düştükleri
şeyin çoğunu anlatmaktadır.
77 — Gerçeklen o mutlak bir hidayettir, müminler için de bir
rahmet
78 — Muhakkak ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. Ve O, Azizdir. Alimdir.
79 — Öyle İse ara Allah'a güven ve dayan. Şüphesiz ki sen
apaçık bir hak üzerindesin.
80 — Elbette sen ölülere işittircmezsin. dönüp giden sağırlara
da çağırıyi duyuramazsın.
81 — Körleri sapıklıklarından vaz geçirip doğru yola döndüremezsin. Sen ancak âyetlerimize inananlara duyurabilirsin. Ve işte onlar müslumanlardır.
Hıristiyanlar gerek Hz. isa hakkında gerekse annesi Meryem konusunda ihtilafa düşmüşlerdi. Bir grup diyordu ki Hz.
İsa doğrudan doğruya insandır. Bir başka grup ise baba, oğul ve Ruhulkudusün her biri Allah'ın kendisini açıkladığı değişik şekillerden
başka bir şey değildir, diyordu. Onlara göre tanrı üç asıldan mürekkep idi. Baba, oğul ve Ruhülkudus. Bununla Hz. Isa kasdedilıyordu. Güya baba olan tanrı Ruhülkudus suretine bürünmüş ve
Meryem de insan cesedine girmişti. Buradan da Hz. isa şeklınde dünyaya gelmişti. Bir başka grup ise şöyle diyordu: Oğul baba
gibi ezeli değildir. Bilakis o âlem yaratılmazdan Önce halk edilmiş
tir. Binaenaleyh oğul babanın dûnundadır ve onun emrine boyun
eğer Bir başka grup ise Ruhülkudüsün bir asıl olmasını reddedmişti. Nihayet milâdın 325. yılında toplanan İznik konsülü ve yine 381 miladi senesinde toplanan İstanbul konsülü oğulun ve
Ruhülkudüsün lâhutİ birlik içinde babaya müsavi olduklarını ve
oğulun ta ezelden babadan doğduğunu, Ruhülkudüsün ise yine babadan meydana geldiğini kararlaştırdı. Endülüs te 589 milâdi yılın
da toplanan Tuleytule konsülü ise Ruhülkudüsün aynı şekilde oğuldan meydana geldiğini kararlaştırmıştı. Böylece şark kilisesi İle bu nokta üzerinde ihtilâfa düştü. Ve bu ihtilâf sürüp gitti.
Kur'anı kerim geldiği zaman bu gruplar arasındaki kesin hükmü bildirerek Hz. M e s i h 'in Allah tarafından Hz. Meryem'e üfürülen ilâhi bir ruh ve doğrudan doğruya beşer olduğunu belirtmişti:
"O ancak bir kuldur. Biz onu inam ettik ve İsrailogullarına bir misal kıldık." Ve işte onların ihtilâfa düştükleri konuda gelen kesin hüküm buydu.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder