28 Mart 2014 Cuma

KIYAMETİN ŞARTLARI

Bundan sonra âyeti kerime müşriklerle bir gezintide daha bulunuyor ve kıyametin şartlarını ve bir kısım kıyamet sahnelerini daha
vukuundan evvel haber veriyor. Ve böylece sürei celile de son buluyor. Bu son bolümde Allah'ın kâinattaki âyetlerine inanmayanlarla konuşan yerden bir canlının çıkacağı hatırlatılıyor. Sonra bir mahşer tablosu çiziliyor Burada Allah'ın âyetlerini yalanlayanlar uyarılıyor. Hepsinin bu sahnede sessizce ve topluca duruşları gösteriliyor.
Bundan sonra insanların gördükleri halde gafil oldukları gece ve
gündüz mucizesine ve ardından tekrar sûra üflendiği gün belirecek
dehşet tablosunu geçiliyor. Dağların yürütüldüğü, bulutlar gibi akıtıldığı zamanki hal dile getiriliyor. Bu arada onlara o dehşet dolu
günün korkusundan emin olan ve kötülerin yüzünü ateşin yalayacağı günden emin bulunan iyilerin durumu gösteriliyor:
82 — Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman yerden bir canlı çıkarırız ki insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyleyerek konuşur.
83 — Ve o gün her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanları toplarız. Onlar bir arada tutulurlar.
84 — Geldikleri zaman Allah buyurur ki ""Siz benim âyetlerimi
anlamadığınız halde mi yalanladınız, yoksa yaptığınız neydi?"
85 — Zulümleri yüzünden söylenilen söz başlarına geldi. Artık konuşamaz olurlar.
86 — Görmediler mi ki Biz dinlenesİnİz dîye size geceyi karanlık, çalıdaşınız diye de gündüzü aydınlık olarak yarattık. Doğrusu
bunda inanan bir kavim için ibretler vardır.
87 — Sûra üfürüleceği gün Allah'ın dilediklerinden başka göklerde olanlar da yerde olanlar da korku İçinde kalırlar. Ve hepsi boyunları bükülmüş olarak O'na gelirler.
88 — Sen dağları görür ve yerinde durur sanırsın. Oysa onlar
bulutlar gibi geçip giderler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın
sanatıdır  Muhakkak ki O, yaptıklarınızdan haberdardır.
89 — Kim bir iyilikle gelirse ona daha iyisi vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.
90— Kim de kötülükle gelirse yüzleri ateşle sürtülür. "Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılacaksınız?" denir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder