4 Nisan 2014 Cuma

MÜŞRİK LİDER VE ALİMLERLE ONLARA TABİİ OLAN KİŞİLERİN KONUŞMASI

62 — O gün Allah onlara seslenip: "Benim ortağım olduklarını
ileri sürdükleriniz nerededirler?" der.
63 — Aleyhlerine hüküm gerçekleşen kimseler: "Rabbimiz, işte
bunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak onları da
öylece biz azdırdık. Onlardan uzaklaşıp sana geldik, zaten onlar bize
tapmıyorlardı." derler.
64 — Denir ki : "Koştuğunuz ortaklarınızı çağırın." Onlar çağırırlar ama kendilerine cevap veremezler. Cehennem azabım görünce de doğru yolda olmadıklarına yanarlar.
65 — O gün Allah onlara seslenip: "Peygamberlere ne cevap
verdiniz?" der.
66 — Ama o gün onlara karşı bütün haberler kör olmuştur.
Birbirlerine de soramazlar.
67 — Ama tevbe edip inanan ve salih amel işleyen kimse kurtuluşa erenlerden olması ümit edilir.
İlk soru, uyarı ve ihtar içindir:
"Benîm ortağım olduklarını ileri sürdükleriniz  nerededirler?"
Cenabı Allah koştukları bu eşlerin o gün mevcut olmadığını,
onlara uyanların bugün hiç bir şeyden haberdar olmadığını ve kendilerine yardım edemeyeceklerini gayet iyi biliyor ama sahillerin
gözü önünde onları rezil ve rusvay ediyor.
Bu yüzden kendilerine sual sorulanlar bu soruya cevap veremiyorlar Zaten maksat ta cevap almak değil. Onlar suçu kendilerini
yoldan çıkaranlara atarak onların kendilerini Allah'ın doğru yolundan alıkoyduklarını söylüyorlar. Ama koşulan eşler de kendileriyle
onlar arasında hiç bir ilişki bulunmadığını açıkça ifade ediyorlar ve
Kureyşli ekabirin arkalarına taktıkları halka yaptıkları muamele
gibi muamele ederek diyorlar ki:
"Rabbimİz, işte bunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak onları da öylece biz azdırdık. Onlardan uzaklaşıp sana
geldik, zaten onlar bize tapmıyorlardı." derler,
Rabbımiz, biz onları zorla yoldan çıkarmadık. Zaten kalblerine
de gücümüz  yetmezdi. Biz nasıl zorlanmadan kendi isteğimizle yol
dan çıkmışsak onlar da zorlanmadan kendi istekleriyle yoldan çıktılar: "Onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı.'' Onlar sadece putlara, heykellere, senin yarattığın yaratıklara tapınıyorlardı. Biz kendimizi onlara ilâh olarak takdim etmedik ve onlar bize aslında ibadet de etmediler.
Bu esnada tekrar onlara donuluyor. Allah'tan başka şirk koştukları ortaklar konusuna geçiliyor:
"Denir ki: "Koştuğunuz ortaklarınızı çağırınız."
Çağırın onları. Ve gelmelerinden korkmayın. Çağırın da size cevap versinler ve kurtarsınlar. Çağırın onları bugün, işte onların yardımınıza koşacakları gündür.
Onlar da biliyorlar Allah'a eş koştukları şeyleri çağırmanın hiç
bir anlam ifade etmiyeceğini, ama zorla emre itaat ediyorlar. Ve.

"Onlar çağırırlar ama kendilerine cevap veremezler."Hiç yorum yok:

Yorum Gönder