27 Mayıs 2014 Salı

MÜŞRİKLERE DUYURULUR

14 — Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile
size cevap veremezler. Kıyamet gününde de onlar sizin eş koşmanızı inkâr ederler. Her şeyden hakkıyle haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber vermez.
Bulutu yürütmek için rüzgârı gönderen, Öldükten sonra yeryüzünü tekrar dirilten, sizi topraktan yaratan, sizleri çift çift kılan, her
dişinin neye gebe ve ne doğurduğunu bilen, ömrü uzatılan ve kısaltılanlardan haberdar olan, denizleri yaratan, geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, muayyen bir zamana kadar seyrine devam etmek üzere ayı, güneşi müsahhar kılan... O'dur. "Rabbiniz olan Allah'tır."
"Hükümranlık Onundur."
"Onu bırakıp taptıklarınız bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir."
Buradaki ( ) çekirdek kabuğu manasınadır. Allah'ı bırakıp da taptıkları nesneler, işte bir değeri olmayan kabuğa bile malik değildirler.
Daha sonra Kur'an, tapmakta olduklarının içyüzünü biraz daha açıklar:
"Eğer onlara duâ ederseniz duanızı işitmezler.."
Müşriklerin taptıkları; putlardır, yahut ağaçlar, yıldızlar, melekler veya cinlerdir. Bunların hiç biri bir çekirdek kabuğuna bile
malik değillerdir. Ve hiç birisi kendilerine tapan sapık kullarının
seslerini işitmezler. İster gerçekten hiç duymaz olsunlar, isterse beşer sözünü işitemesinler, değişmez.
"İşitseler bile size cevap veremezler."


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder