25 Mayıs 2014 Pazar

İNSANLARIN DİRİLTİLMESİ

9 — Bulutları yürüten, rüzgârları gönderen Allah'tır. Biz bulutları ölü bir yere sürüp, onunla toprağı ölümünden sonra diriltiriz.İnsanları diriltmek de böyledir.
Bu tablo Kur'anı kerimin gözler önüne serdiği kâinatta cari
iman delillerini sunmaktadır. Şu rüzgârın manzarası; denizden kaldırdığı bulutları önüne katıp götürmesi.. Sıcak esen rüzgâr buharı
kaldırıyor. soğuk rüzgar da onu kesifleştirip bulut haline getiriyor.
Sonra Allah'ın kudretiyle bu bulut, muhtelif hava tabakalarındaki
cereyanlarla sevk ediliyor, arkadan iten rüzgâr ve hava cereyanına
tabi olarak bir sağa bir sola gidiyor; kudret eliyle çizilen yolu takip
ederek hedefine varıp dayanıyor., ölü bir yere.. Su ile hayata kavuşması ezelde takdir edilmiş olan yere. Yeryüzünde her şeyin Hayatı sudur. "Onunla toprağı ölümünden sonra diriltiriz.
Ve böylece her an vücuda gelen harikaların ardı arkası kesilmez
de insanoğlu bu çok hayret ve İbret verici hadiseleri gafletinden dolayı değerlendiremez. Bu harikalar her lâhza meydana geldiği halde tutar, ölümden sonra başlayacak olan ahiret hayatını yadırgarlar.
Halbuki dünyada ve gözlerinin Önünde vuku bulup duruyor.. "İnsanları diriltmek de böyledir." Hem de gayet basit ve kolayca, müşkilatsız, cedelsiz..
Bu tablo, kâinatta cari iman delillerini Kur'anı kerîmin ayetleriyle gözler önüne seriyor; çünkü bunlar gözle görülen, dolayısıyle
inkâra mahal olmayan gerçekçi delillerdir. Diğer taraftan bu delillerin serdedilmesi kalbe tesir eder ve gafletten uyandırır. Bunları
düşünüp tefekküre varan duyguları da tatlıca okşar. Hülâsa bu tablo
cazip, güzel ve uyarıcı niteliktedir. Bilhassa sahranın arzettiği manzara.. İnsan bugün bakıyor, kuru, çorak bir çöl; bir de yarın geçiyor,
görüyor ki su sayesinde yemyeşil zümrüt gibi olmuş. Kur'anı kerim
diriltici misallerini, böyle insanların gözü önünde duran ve fakat
alışkanlık icabı ibret alınmadan geçilen eserlerden verir. Halbuki
ibret gözüyle bakılmış olsa fevkaladeliği kendini gösteriyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder