15 Ekim 2015 Perşembe

Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.Bu ümmete vahdet lazım. (Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya denir.)
Vahdet için evvela TEVHİD lazım.(Allah'tan başka ilâh olmadığına inanmak.”)

DİKKAT.!

(İLİMLER PAKETİ)
Akideler ancak, kesinlik ifade eden delilden alınır. Akidenin delilinin kesin olması lazımdır. Çünkü Allahu Teâla zannî olana itikat edenleri zemmederek şöyle buyurmuştur : "Onlar zandan başkasına tabi olmazlar. Halbuki, zan haktan bir şey ifade etmez." [5] 

Bu hitapla akide hakkında konuşurken zanna tabî olanları teşhir edip azarlamıştır.
Allahu Teâlâ zanna bir delalet (sapıklık) olarak itibar etmiştir. Nitekim Allahu Teâlâ; "Eğer sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar." [6] buyurmuştur. 

Allah zanna hiç bir zaman ilim (kesin delil) olarak itibar etmemiştir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyurdu : "Onunla (inandıklarıyla) ilgili kendilerinde ilim (kesin delil) yoktur. Ancak, zanna uyarlar. Halbuki zan, haktan bir şeyi ifade etmez." [7]

[5] Necm : 28
[6] En'am : 116
[7] Nisa : 157

Bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez.
Rad-11TEKFİRİN AÇIKLAMASI.***KİTABI.
*********************************
TEVHİD NEDİR.?
*******************************************
  
***********************************
***********************************************
Allah'ın dini şeriat 
şeytanın dini Demokrasi
Seçim senin.!
İnsan fıtratına uygun değil bu demokrasi.
**********************************

Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. 

***************************************
********************************************************************************
TAŞLANMIŞ / LANETLİ ŞEYTANDAN ALLAH’A SIĞINIRIM
Bilgi net ve berrak olmadığından Müslümanlar dağınık.
Müslümanların başındaki Alimlerde bu bulanıklılığı bir an önce gidermeleri lazım.
OTARİTE MÜSLÜMAN A LAZIM MI.?

ŞİRK'İN DEVLET ELİYLE RESMİLEŞTİRİLMESİ.!

2016**BU GÜN DÜNYADAKİ KAOSUN SEBEBİNİ AÇIKLIYOR.

İnsan unsuruna verdiği değeri ve aynı zamanda bu müessesenin arzettiği ehemmiyeti ifade eder. İslâm, aile müessesesini kâinatın külli nizamına raptediyor ve peşinden de bütün dinlere şâmil bir takva emri getiriyor. Aksi halde, Allah’ın her şeye kâdir olduğunu, bu emre riayet etmiyenleri derhal helâk edebileceğini, yarlerine Allah’a itaat eden ve O’nun eşsiz nizamına ittiba eden bir kavmi getireceğini hatırlatıyor. Çok önemli bir nokta bu; Çünkü Konu helâke varıyor. İşte Aile müessesesi de, Allah’a ve Allah’ın nizamına göre böyle bir ehemmiyet hâlesi ile kuşatılmıştır.
https://soundcloud.com/ht-radyo
Ey Âdemoğlu!

Öyle bir mahkemeden geçeceksin ki orada torpil yok, aracı yok, rüşvet yok, Allah Subhenehû ve Teala izin vermezse şefaatçi yok, her yönden çepeçevre kuşatılmışsın, yaptığın her iş ve sözde, beş ayrı şahit ile Yüceler Yücesi Allahu Teala’nın mahkemesine geleceksin. Gel yol yakınken, yaşarken, kendi kendini muhakeme et... Yol yakınken hidayete tabi ol, kalıcı olan nimetlere bağlan, talep et... Allah Subhenehû ve Teala katında hayırlı olan nimetlere bağlan. Allah’a ve Allah’tan gelen iman ve yaşam esaslarına sımsıkı sarıl, akideni yeniden gözden geçir, kontrol et, amellerinin ölçüsünü nereden alıyorsun ona bir bak, yanlışsa o ölçüleri terk et, tövbe et. Böylece ahiret gününde yüzleri ağıranlardan ol, yüzleri kararanlardan değil.

Şunu bil ki; Allah Subhenehû ve Teala’yı asla kandıramazsın. Sözünde özünde dosdoğru ol. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ilahi emrine Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem sımsıkı sarılmıştı sende rehberini takip et, ona uy.
http://islamdevleti.info/sohbet/insanin_hayata_bakisi_nasil_olmalidir.htm
GENELDE TÜM İNSANLIĞA ÖZELDE MÜSLÜMANLARA
BU ZELİL HALDEN KURTULUP YÜKSELMESİ İÇİN GEREKEN İLK İKİ ŞART.
1-Konuşulan sözlerin islami kaideye oturup oturmadığını ölçerek.
2-Raşidi Hilafet Devleti kurup. Cihad emrini yerine getirmek.

Biz isteseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları, konuşma üslubundan tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir.
Muhammed**30
*****************************
"Biz isteseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın" demektedir. Yani biz isteseydik, onları teker teker, ayrı ayrı tanıtırdık da sen onlardan, kimi görsen simasından tanırdın. (Bu ayet yüce Allah'ın Peygambere onlardan bir zümreyi, isimleri ile teker teker açıklamasından önce inmişti) Bununla birlikte, onların konuşmaları ses tonları, sözü doğru anlamından saptırmaları ve seninle konuşurken sözlerinin mantık dışına çıkması tüm bunlar sana onların münafık olduklarını ifade eder de sen "Andolsun ki sen onları konuşma üslubundan tanırsın."
***************************************
Peki bu gün tanımam nasıl olmalı dersen..
Konuşulan sözlerin islami kaideye oturup oturmadığını ölçerek.
Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır. 

Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.

FİZİLAL KURAN TEFSİRİ.

**DEVLET (OTARİTE) OLMADAN CİHAD OLMAZ.

Devlet olmadan bu cihadın yerine getirilmesi mümkün müdür?


Devlet, ümmeti cihad üzere eğitir.

Cihad için hazırlık yapar ve fertleri askerî ve İktisadî konularda görevlendirerek genel silahlanma ameliyesinde
bulunur. Zaruret halinde halkın tamamının bu cihada katılmasını sağlar. Bütün bunlar ancak ,İslâm Devletinin hakimiyetinde sağlanabilir...

İSLAM DEVLETİ VAR OLMALI- - İSLAM'IN AKİDESİNE VE KAYNAKLARINA BAĞIMLI KALINMALI. 


3- CİHAD

Cihad; doğrudan ya da mal, görüş veya kalabalıkları çoğaltmak ile yardım ederek Allah Subhenehû ve Teala yolunda savaşta azami gayret sarf etmektir. Zira Allah’ın Kelimesinin/dininin yüceltilmesi için savaşmak cihaddır.

Allah yolunda görüş ile cihada gelince; eğer o görüş Allah yolunda savaş ile doğrudan alakalı ise, o cihaddır. Doğrudan alakalı değilse, onda meşakkat olsa da, Allah’ın Kelimesinin yüceltilmesi için bir takım yararlar olsa da o, Şer’iata göre cihad değildir. Çünkü cihad, Şer’iata göre kıtala/savaşa hastır ve savaş ile doğrudan alakalı her şey cihada dâhil olur. Mesela; savaşa başlaması için orduya tahrik edici, coşturucu hitapta bulunmak, düşmanlarla savaşa teşvik edici makale yazmak gibi doğrudan savaşla alakalı ise yazılı ve sözlü görüş cihaddır, aksi halde cihad değildir. Buna binaen, siyasi mücadeleye, zalim Müslüman yöneticilerle çatışmaya, her ne kadar büyük sevabı olsa da ve Müslümanlara çok büyük yararları olsa da, cihad ismi verilmez. Zira mesele meşakkat ve fayda meselesi değildir. Mesele sadece bu kelimenin içinde geçtiği Şer’î manadır. Şer’î mana ise kıtaldır ve onunla alakalı görüş, konuşma, yazma, tuzak ve hile planlama v.b. her husustur.

DÜNYA GENELİNDEKİ DİN ALGISI... "NEW AGE FELSEFESİ"2016.

BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİRLEMEDE YANLIŞ İSTİKAMETLERE YÖNLENDİRİR

Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen “Uluslararası Hilafet Konferansı”dan özel görüntüler...


- İslam Davetini yüklenenler, herhangi bir davanın adamı değildirler.
- Herhangi bir fikre ya da ideolojiye davet etmiyorlar.
- Herhangi bir malın pazarlayıcısı değiller.
- Herhangi bir partinin propagandacısı da değiller.
- Ayrıca İslam Davetini yüklenenler, bu işi boş zamanlarını değerlendirmek de için yapmıyorlar.
- Rutin işlerin vermiş olduğu gerginliği, stresi üzerlerinden atmak, deşarj olmak, rahatlamak için de bu işi yapmıyorlar. Yani bu iş, hobileri olmamalıdır.!.
http://islamiyontem.net/makale.php?id=38

Bu insan şeytanlarının vasıflarının ve misyonlarının da şunlar olduğu görülmektedir:

-Şeytanı veli / dost ve yardımcı edinirler,

-Allah’tan çok şeytanın korkuttuğu şeylerden korkarlar,

-Tağut yolunda mücadele ederler,

-Allah’ın Resulüne ve Şeriatına düşmanlık yaparlar,

-Sürekli aldatıcı yaldızlı sözler söylerler,

-Savurganlık yaparlar ve savurganlığa teşvik ederler,

-Cimrilik yaparlar ve cimriliğe teşvik ederler,

-Yalan yere yemin ederler. Bu yeminlerini kalkan yaparak Allah yolundan alıkoyarlar,

-Allah’ı ve zikrini / risaletini unuturlar ve unuttururlar,

-Allah’ın indirdiklerinden hoşlanmazlar ve Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanları severler, sayarlar,

-Allah’ı öfkelendiren şeylerin ardına giderler ve O’nu razı eden şeylerden hoşlanmazlar,

-İnsanları boş beklentiler, emeller ve ameller peşine düşürürler,

-Kendilerini bir hakikat üzerinde adam sanırlar, bilgiçlik taslarlar,

-Söz ve fiillerinde tutarsızlık vardır,

-Yüzleri, sözleri ve fiilleri onların iç dünyalarını ortaya koymak hususunda ipucu verir,

Bu ayeti kerimelere topluca bakıldığında insan ve cin şeytanlarının örgütsel bir yapıda çalıştıkları da anlaşılmaktadır. Günümüzde bu örgütsel yapıyı; BM çatı örgütü altındaki tüm siyasi, askeri, kültürel örgütler ve Laiklik, demokrasi, cumhuriyet, başkanlık, krallık, kapitalist, sosyalist vb. çağdaş cahiliye sistemler ve ideolojiler ile yönetilen tüm tağuti devletler temsil etmektedirler.

Bu insan ve cin şeytanları ve örgütleri, devletleri misyonlarını yerine getirmek için her çağın şartlarına uygun çeşitli üslup ve vesileler edinmektedirler. Günümüzde insanlar üzerindeki saptırıcı vesvese / sahte algı oluşturma misyonları için bilimsel çalışmaları, özellikle resmi eğitim kurumlarını, bütün araçlarıyla medyayı, interneti, modern iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmaktadırlar.
*******************************************
https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/videos/vb.100000324607185/1002015113152633/?type=3&theater
TAŞLANMIŞ / LANETLİ ŞEYTANDAN ALLAH’A SIĞINIRIM
http://islamiyontem.net/makale.php?id=191
BEYNİN RECENT VE FORMAT OLMASI ŞART.
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/03/beynin-recent-ve-format-olmasi-sart.html?spref=fb
1- Tüm çabalarımızı İslam Devletinin kurulması uğrunda yoğunlaştırmalıyız.

2- Bunu yaparken gerçekleştirmek istediğimiz gayeyi ve İslam’ın sistem ve düşüncülerini derin bir biçimde idrak edip İslam’ı diğer sistem ve düşüncelerden ayırabilmeliyiz.

3- Bu gayeye doğru yürürken zaferi Allahu Teala’dan bekleyerek sadece Allah Subhânehu Ve Teala’nın rızasını gözeterek ancak ve ancak Allah’ın Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem kullandığı metoda bağlı kalmalıyız.

4- Bu gayeyi gerçekleştirmenin ölüm-kalım mücadelesi gerektirdiğini, herhangi bir iş olmadığını ve icabında bu dava uğrunda ölmeye hazır olmalıyız.

MÜSLÜMANLARIN ÇÖKÜŞÜ NASIL OLDU?
http://islamdevleti.info/sohbet/Muslumanlarin_Cokusu_Nasil_Oldu.htm
İslam Devletini kurmayı hedef edindiğimizde bizler insan beyninin algılayamayacağı kadar müthiş bir şekilde mükâfatlandırılacağız.

İslam ümmetinin arasına dava taşıyıcıları bu fikirlerle ulaşmalıdır. Sadece, kitaplar okuyarak bu hedefe ulaşılmaz. Fiillerimizden bu dava için ne kadar caba sarf ettiğimiz anlaşılmalıdır. Aksi takdirde Allahu Teala’nın emrini ciddiye almadığımız ortaya çıkar.

Bu davayı her Müslüman yüklenebilir. Çünkü her birimizde iyiyi ve kötüyü ayırt edebilecek akıl mevcuttur.
HAYATIN SONU
http://islamdevleti.info/sohbet/Hayatin_Sonu.htm
************************
Hatta İslâmî konularda son derece gayret sahibi kimseleri bile görüyoruz ki-ibadetle ilgili en küçük bir hususu tashih etmek için durmadan çalışıyorlar. Ahlâkî bir inhilâli kötülemek, bir takım emirlere karşı muhalefeti bertaraf etmek için durmadan konuşuyorlar da İslâm’da hâkimiyet esasından ve bu esasın İslâm akidesindeki yerinden söz bile etmiyorlar. İslâm akidesinin feri yönlerinden birisi olan alkollü şeylerle mücadele ettikleri halde en büyük kötülük olan İçtimaî hayatın tevhid akidesinden başka esaslara göre kaim olması üzerinde hiç konuşmuyor, hâkimiyetin Allah’tan başkasına verilmesine hiç de karşı gelmiyorlar.
http://seyyitkutubtefsiri.blogspot.nl/2016/05/hatta-islami-konularda-son-derece.html?spref=fb

33 yorum:

 1. Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım.
  Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.

  Şehid Seyyid Kutup

  İSLÂM AKİDESİ
  (İLİMLER PAKETİ)
  Akideler ancak, kesinlik ifade eden delilden alınır. Akidenin delilinin kesin olması lazımdır. Çünkü Allahu Teâla zannî olana itikat edenleri zemmederek şöyle buyurmuştur : "Onlar zandan başkasına tabi olmazlar. Halbuki, zan haktan bir şey ifade etmez." [5] Bu hitapla akide hakkında konuşurken zanna tabî olanları teşhir edip azarlamıştır.
  Allahu Teâlâ zanna bir delalet (sapıklık) olarak itibar etmiştir. Nitekim Allahu Teâlâ; "Eğer sen yeryüzündekilerin çoğunluğu.........
  na itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar." [6] buyurmuştur. Allah zanna hiç bir zaman ilim (kesin delil) olarak itibar etmemiştir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyurdu : "Onunla (inandıklarıyla) ilgili kendilerinde ilim (kesin delil) yoktur. Ancak, zanna uyarlar. Halbuki zan, haktan bir şeyi ifade etmez." [7]
  [5] Necm : 28
  [6] En'am : 116
  [7] Nisa : 157
  MÜSLÜMANLARIN GENELİNDE İSLÂMÎ ÖLÇÜNÜN HAKİM OLMAYIŞI.İSLÂM DEVLETİ HİLAFET'E GİDERKEN MESELELERİMİZ ;
  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET..DEVLET KURULUNCAYA KADAR
  MÜSLÜMANLARIN İYİLEŞMESİNİN REÇETELERİ..
  Bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez.
  Rad-11
  KURANI ANLAMAM DİYENLERE....
  KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR !
  MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  MÜSLUMANLAR VARLIKLARINI KORUMA UĞRUNA DA OLSA İSLÂMÎ KİŞİLİK VE TAVIRDAN VAZGEÇMEMELİDİRLER

  YanıtlaSil
 2. İŞTE BU VİDEONUN T.C.DEVLETİ TARAFINDAN ENGELLENMESİ ŞUNU İŞARET ETMEKTEDİR.
  T.C.DEVLETİ VATANDAŞLARINI BÖYLE İSDEDİĞİ DOĞRULTUDA MANKURTLAŞTIRIYOR.
  Buyrun Engelleme Neden?
  Halbuki bu vidolar YouTube de Mevcut.
  Bu dusenbazlar bu halkın vakalari alakandiramadiklarini bildiklerinden
  Vakalari alakalandirici aciklamalar yapan videoları kaldiriyor.DIKKAT.!
  Bak bu sahip çıktığınız T.c devleti sizin bilgilenmenizi istemediğinden youtebeden kaldırıyor videoyu
  https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/videos/1002015113152633/?pnref=story

  YanıtlaSil
 3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 4. Bu zamanda (2015) Tevhit kavramının içeriği karıştırılarak vahdet oluşturulmuştur ama bu vahdet i vücut olarak insanlığa yansıtılmıştır.
  Halbuki tevhit La ilahe illallah Muhammedin resul Allah la tamamlanır.
  Muhammedin getirdiği Allah tanımını bilmek ile Müslümanlıkta kalabilir kişi yoksa tv kanalları vasıtasıyla Müslüman kılığına girmiş prof etiketi ile kişileri fikirleriyle zehirleyip Allaha verdiği vaadi yerine getirmektedir şeytan.
  örnek
  https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/videos/vb.100000324607185/1002015113152633/?type=3&theater

  YanıtlaSil
 5. Bu âyet okçuların halini belirtmektedir. Onlardan bir kısmı ganimet sevdasına kapılıp, aralarında niza başlamıştı. Rasulullah’ın emrine mutlak şekilde itaat edenlerle, ganimet peşindekiler arasındn geçen bu ihtilâf isyana kadar vardı... Arzu ettikleri zaferi gözleriyle gördükten sonra ikiye bölündüler. Bir kısmı dünya ganimetini istiyordu, bir kısmı da Ahiret sevabını... Kalbler bölün
  dü, saflarda birlik kalmadı. Hedef birliği de bozulmuştu. İtikad savaşlarında gereken tecerrüd ve ihlâs cilâsını, dünyevî arzular silip attı. î’tikad savaşları diğer savaşlara benzemez. İtikad için yapılan savaş hem harp meydanında, hem de vicdan sahasında yapılır. Vicdan harbinde zafer kazanılmadan, meydan harbinde zafer kazanılmaz. Çünkü itikad harbi, Allah içindir. Halisâne bir niyetle çalışmayanlara Allah zafer vermez. Allah’ın sancağını ne kadar taşısalar ve onun altında kümelenseler de, taşıdıkları sancağa tamamen uyup, lâyık olmadıkları müddetçe Allah onlara zafer vermez. Sancağa yabancı şeyleri, hile ve hud’aları sokmamak için bu şarttır. Bazı savaşlarda Allah’ın bildiği bir hikmete mebni olarak, açıkça bâtıl sancağını taşıyan, bâtıl yolun yolcuları zafer kazanabilirler. Fakat, Hak sancağını taşıyıp da ona her şeyinden vazgeçercesine bağlanmayanlara Allah, onları deneyip, seçmedikten sonra zafer ihsan etmez. İşte savaştaki tutumlarına bu şekilde işaretle Kur’anın müslüman cemaatına açıklamak istediği şeyler bunlardır... İşte Allah’ın İslâm cemiyetine öğretmek istediği şeyler bunlardır... Onlar, bu kararsız ve kaypak tutumlarından dolayı bu acı yaraya ve elim hezimete dûçar oldular.

  «İçinizde dünyayı isteyenler ve âhireti isteyenler bulunduğundan...»

  Kur’an projektörlerini müslümanların kendilerinin kalplerinde var olduğunu bildikleri şeylere, tutuyor...

  Abdullah İbni Mesut diyor ki : Uhud gününde «Sizden bir kısmınız dünyayı, bir kısmınız da âhireti istiyor» âyeti ininceye kadar, Ashaptan bir kişinin dünyayı isteyeceğini zannetmiyordum ..
  BU GÜNKÜ İNSANLARIN, MÜSLÜMAN OLANLARADA BAKIŞI MESUT GİBİ...

  YanıtlaSil
 6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 7. İNSAN DENEN MAHLUKUN EN ÖNEMLİ BAŞLANGIÇ NOKTASI.OLMAZSA OLMAZLARDAN.
  Araştırıp öğrenmek bu insan cinsi denen mahluka neden bu kadar zor geliyor.
  Halbuki burada kişinin olmazsa olmazlarından bakış acısı açıklanıyor.

  YanıtlaSil
 8. BU KURANI ANLAMAM ANLAYAMAYIZ DİYENLERE...
  (Allah ile insanlık arasındaki kontrat sözleşme.)
  36 — Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip öğünenleri elbette sevmez.

  37 — Onlar ki kendileri cimrilik ettiği gibi başkalarına da cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar. Biz de böyle nimetleri gizleyen nankörlere hor ve rüsvay edici bir azap hazırladık.

  38 — Mallarını insanlara gösteriş için sarfedip, Allah’a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytanın arkadaşı olduğu kimse için bu arkadaş ne de fenadır!

  39 — Bunlar Allah’a, ahiret gününe inanmış ve Allah’ın verdiği rızıklardan riyasızca sarfetmiş olsalardı ne olurdu? Allah onların söz ve işlerini çok iyi bilendir.

  40 — Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik yapılsa onun sevabını kat kat artırır ve yapana kendi kalından büyük bir mükâfat verir.

  41 — Her ümmete peygamberlerini şahit kıldığımız ve onlara da seni şahit getirdiğimiz zaman bakalım halleri ne olacak!..

  42 — İşte o gün öyle temenni edecek o küfredip peygambere asi olanlar: Keşke, diyecekler, yerle bir olsaydıkta, Allah’tan o bir sözü ketmetmeseydik!...

  43 — Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi billnceye kadar, bir de cünüpken yolcu olmanız müstesna — güsül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, yahut her hangi biriniz ayak yolundan gelmişse veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız pâk bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
  https://www.youtube.com/watch?v=iwTUPYP2sUs&index=1&list=PLr342JFErS77dpJpchCluyboo5WU1s8lu
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1035886146432196&set=ms.c.eJw9yssJACAMBNGOJJvPmu2~%3BMUWIp4HHwKK6iWSGQ1wY0GaV60OF6dYHXO9ADgTekTzYDhEs.bps.a.1024394247581386.1073741910.100000324607185&type=3&theater

  YanıtlaSil
 9. Kişi yaradana ve yaradanın insanlığa son gönderdiği kişiye (Peygambere) inanması kişinin Müslüman olması ve cennete girmesine yetiyor.
  Bunu bilen şeytan değişik metodlarla kişileri Müslümanlıklarından çıkarıyor.Medya aracılığı ile her eve Müslüman kılığında Prof.etiketi ile kişilere zehrini akıtıyor.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/10/diyorlar-ki-bu-ummete-vahdet-lazm.html

  YanıtlaSil
 10. BAK HADİS NE DİYOR..
  - H z . Ömer Huzur-u Saadet'e geldi ve : "Ya Resulallah,
  Beni Kureyza yahudilerinden bir tanışa söyledim. Bana Tevrat'dan
  âyetler yazdı, getirdi. Görmek ister misiniz?" dedi.
  Peygamberimizin mübarek çehresi değişti. Abdullah bin Sabit diyor ki:
  "Ya
  Ömer, Rasulullah'ın çehresini görmüyor musun?" dedim.
  Hz.
  Ömer: "Rab olarak bana Allah'ım yeter, din olarak İslâmiyet
  yeter, Peygamber olarak Muhammed Mustafa yeter."
  dedi. Peygamberimizin çehresi yavaş yavaş aklaşıp
  buyurdu:
  "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer
  kardeşim
  M û s a dirilip aranıza gelseydi, siz de beni bırakıp
  ona
  uysaydınız dalâlete düşerdiniz!.. Ümmetlerden benim
  nasibime siz,
  Peygamberlerden de sizin nasibinize ben düştüm."
  -Rasulullah buyurdu : "Ehl-î kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlara
  bir şey sormayınız. Onlar dalâlette olduklarından size
  doğru
  yolu göstermezler. O zaman siz ya bâtılı tasdik edersiniz,
  yahut
  da Hakkı tekzib... Allah'a yemin ederim ki, eğer Musa
  aranızda
  olsaydı, bana uymaktan başka bir şey yapmazdı." Aynı
  hadisin başka
  bir rivayetinde son cümlesi şöyledir : "Eğer M û s a ve
  Isa
  aranızda sağ olsalardı, bana uymaktan başka bir şey
  yapmamaları
  gerekirdi."-
  HADİSLER BÖYLE DEYİP DURURKEN DAHA HALA KAFİR TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÖVDÜĞÜ
  ALİMLERİ NE DİYE DEZDEKLİYORSUNUZ..!!!

  YanıtlaSil
 11. Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.
  O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi lazım.
  Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş.
  o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız.(Sonuncusu gecerlidir kaidesinden)
  Sonuncusu Muhammed olduğuna göre onun getirdiği kontratda insanlığa bir rest çekiş meydan okuma var.
  Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38
  Aradan bin dört yüz geçmiş hala bir ses yok peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var.
  o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye.
  örneğin Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye.
  (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)
  Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.
  Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır.Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür.
  Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur.
  Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylayıp orada kalmazı lazım.
  Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi)
  (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82
  O tarifde budur.)
  Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kişinin onayını alarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor.
  Devamı var...

  YanıtlaSil
 12. Kaidenin oluşumu***Eşyadaki özellik

  YanıtlaSil
 13. Mücerret mânalar müşahhas şekillerle örneklendirilmedikçe insan zihninde boş ve köksüz kalır. İnsan zekasına ne kadar mücerret
  güc verilmiş olursa olsun, yine de kavrayabilmek için bu mücerret
  mânanın örnekler, işaretler ve çizgiler halinde gösterilmesi gerekir...
  insan zekasının sınırı belli. Fakat mücerret mâna ifade eden şeyler
  karşısında durumu bu. Ya sınırsız ve hududsuz nesneler karşısında
  nasıl olur.

  YanıtlaSil

 14. Hatta İslâmî konularda son derece gayret sahibi kimseleri bile görüyoruz ki-ibadetle ilgili en küçük bir hususu tashih etmek için durmadan çalışıyorlar. Ahlâkî bir inhilâli kötülemek, bir takım emirlere karşı muhalefeti bertaraf etmek için durmadan konuşuyorlar da İslâm’da hâkimiyet esasından ve bu esasın İslâm akidesindeki yerinden söz bile etmiyorlar. İslâm akidesinin feri yönlerinden birisi olan alkollü şeylerle mücadele ettikleri halde en büyük kötülük olan İçtimaî hayatın tevhid akidesinden başka esaslara göre kaim olması üzerinde hiç konuşmuyor, hâkimiyetin Allah’tan başkasına verilmesine hiç de karşı gelmiyorlar.
  http://seyyitkutubtefsiri.blogspot.nl/2016/05/hatta-islami-konularda-son-derece.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 15. BU ÖZELLİK,KİŞİNİN OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI BELİRLEMEK İÇİN BİR ÖLÇÜDÜR.
  Kişi bir şeyi anlatırken anlattığı olay kişinin hoşuna giderse,onaylarsa, o olayı öve öve anlatır.Hoşuna gitmezse yere yere anlatır.(Bu hal bütün insanlarda vardır.İnsan eşya olduğundan eşyadaki bir özelliktir.)
  O zaman kişinin övdüğü kişi açık delillerle kafir ise,öven kişide onu onaylayan kişide kafir olur.
  Bilerek veya bilmeyerek fark etmez cezası aynıdır.
  (örnek.Trafikte cezalı hususu ihlal ettiğin zaman bilmiyordum demen seni cezadan muaf kılmadığı gibi.)
  Şirk'ide Allah affetmiyor.(Bilmek mecburiyetindesin)
  Muhammed.30
  A'raf.30**Çünkü onlar; Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dostlar edindiler. Ve onlar; kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.
  zuhruf.37**O şeytanlar bunları doğru yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html
  https://www.youtube.com/watch?v=cF7O4M18Wrw&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=7
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o

  YanıtlaSil
 16. DEMOKRASİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN ÇOĞUNLUĞA İNSANLAR NASIL BAKMIŞ İNSANLARIN YARATICISI NASIL TARİF ETMİŞ BAKALIM.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/demokrasinin-en-belirgin.html
  Haber-i Vahıd olan rivayetler İnanç konularında delil, hüccet kabul edilmezler.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/10/diyorlar-ki-bu-ummete-vahdet-lazm.html
  onların işitme, görme duyuları ve derileri yaptıkları şeyler ile ilgili kendi aleyhlerinde şâhitlik ederler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.***
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/kabir-azabi-var-midir-berzah-alemi-diye-bir-alem-var-midir

  YanıtlaSil
 17. https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/a2QsGRBJ7kQ

  YanıtlaSil
 18. Güzellik yapan kişiler için daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerine kara bulaşmaz, aşağılık, aşağılanma da. İşte bunlar, cennet ashâbıdırlar. Onlar, orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Kötülük kazanmış olan kimseler de, kötülüğün cezası, bir benzeri iledir. Ve onları bir aşağılık kaplar. Onlar için Allah'tan, hiçbir koruyucu yoktur. Sanki onların yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar ateşin ashâbıdırlar. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır. 26-27
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=904024723382263&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. ‘Fikirsiziz efendiler, fikirsiziz! Ne yola, ne madene,ne buğdaya,ne silaha muhtacız! İhtiyacımız sadece fikre. Ondan da mahrumuz! Fikir olunca hepsi olur, o olmayınca da hiçbiri olmaz; Bunu bile anlamıyoruz!’
  https://www.facebook.com/100013242319421/videos/pcb.890634411387961/926123634505705/?type=3&theater
  https://www.youtube.com/watch?v=q6hWllK2FFI

  YanıtlaSil
 20. İşte böylece Biz, sana, “Sen ders görmüşsün/ bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin” desinler ve açığa koyalım diye âyetleri evirip çeviriyoruz/geniş geniş açıklıyoruz. 105.en'am.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1015366875581380&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. VAHDET AMA NASIL?
  https://t.co/Mmjzn334fl
  Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  https://t.co/bPccVjkVKH
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var.
  https://t.co/AGF1NBqUEX
  DEVLET
  https://t.co/dVMWqTkOWb
  Fikirler
  https://t.co/x8wXsMKLtR
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1317153911111847943?s=19

  YanıtlaSil
 22. Ben Her Şeyi Yaparım Abi...!
  https://t.co/xsfkNkQ3t9
  Fikirsiziz efendiler, fikirsiziz! Ne yola, ne madene, ne silaha muhtacız! İhtiyacımız sadece fikre. Ondan da mahrumuz! Fikir olunca hepsi olur, o olmayınca da hiçbiri olmaz; Bunu bile anlamıyoruz!
  https://t.co/wsI4wNemN1
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1321466894017286145?s=19

  YanıtlaSil
 23. Siki taşağına denk götü trampet çalıyor zan ediyor bu insanlık (özelde Müslümanlar).
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN
  https://t.co/FhsPIg0Fh5
  ÇÖZÜM.
  https://t.co/17CWILQ1n2
  #sesimiduyinsanlık
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1365331402196209664?s=19

  YanıtlaSil
 24. Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım. https://t.co/bPccVjkVKH
  Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  https://t.co/bWke3nUL8R
  İLİNTİLİDİR...
  https://t.co/jtp6dfOiiw
  TEVHİD...
  https://t.co/TqnVCWbgwA
  YENİDEN DOĞMAK...!
  https://t.co/WNGlAhws9K

  YanıtlaSil
 25. Ey Mûsâ! Biz, tek yemeğe asla dayanamayız, artık bizim için Rabbine dua et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, acurundan, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın” demiştiniz.
  Bilgilendirme günü CUMA. Sebt.
  Namaz kılmak, Allah'a söz vermektir.
  https://t.co/svIDP8vzFg

  YanıtlaSil
 26. Temel bozuk olursa ne kadar doğru bilgin ve amalin olursa olsun hepsi boş.
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  İLİNTİLİDİR...
  TEVHİD...
  YENİDEN DOĞMAK...!
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Ben cenneti garantiledikden sonra gerisi vız gelir
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  YENİ BİR TANRI VE ÖLÜMSÜZLÜK PROJESİ
  https://www.facebook.com/100013242319421/posts/1278306349287430/?sfnsn=mo

  YanıtlaSil
 27. Tevhid ve Şirk Psikolojisi - https://t.co/AqnOSSxOVd
  Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  https://t.co/bPccVjkVKH
  ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://t.co/RjIRRd0FoP
  Detaylar
  https://t.co/EQTruMKI6n
  Ruh eşya...

  YanıtlaSil
 28. Bunlardan bir kısmı da, kuruntu dışında Kitab’ı bilmeyen, okuma-yazma bilmeyen/analarından doğdukları gibi kalmış kimselerdir. Bunlar, sadece zannediyorlar.
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  Allah yolundan alıkoyan hocalar.
  HELAK KAPIDA..!
  DTY
  https://t.co/0eXyyFJHT5 https://t.co/IJOFm1eltq

  YanıtlaSil
 29. KUR'AN MESAJLARI - TEVHİD İNANCININ TAHRİP EDİLMESİ -Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  HAYATIMIZA "LEGO DİN" ADEPTE Mİ EDİLİYOR?
  Müceddid, dinin hakikatlerini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlar.
  DETAY
  https://t.co/NMQoTBpmtc

  YanıtlaSil
 30. Ey Âdemoğlu!
  Öyle bir mahkemeden geçeceksin ki orada...Böylece ahiret gününde yüzleri ağıranlardan ol, yüzleri kararanlardan değil.
  Şunu bil ki; Allah Subhenehû ve Teala’yı asla kandıramazsın. Sözünde özünde dosdoğru ol. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol”
  https://t.co/OIq8yWEXKg

  YanıtlaSil
 31. Müslümanlar "Şehadet" kelimesinin anlamını BİLİYORLAR MI?
  Allah katında En Büyük YEMİNLE söylüyorum:
  Başta Diyanet başkanı Cumhurbaşkanı ve tüm müftüler imamlar Şeyhler hocalar âlimlere İLAHİYATCİLARA HODRİ MEYDAN çekiyorum:
  Vallahi de billahi de tallahi de
  BİL Mİ YOR LAR BİL Mİ YOR LAR..
  BİL Mİ YOR LARRR!!...
  1 MİLYAR 800 MİLYON İslâm dünyasında Bin Sekiz yüz kişi biliyorsa öpüp başımıza koyalım.
  Bir daha yazıyorum:
  BİL Mİ YOR LAR....
  https://www.facebook.com/Mehmet.ALKAN.0956/posts/pfbid0jDQ9VSeEYhqfTAHNJGmW5gSz1i5jJMQEgZvPvrkMZhXBNiAQ9SoKnUMGmdMF36mtl

  YanıtlaSil
 32. Hanif (muvahhid) olan İbrahim'in dinine uy.
  Allah’a şirksiz ibadet edecek vahiy kaynaklı ilmi öğrenip elde etmek farzdır.
  Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  SADELİKTEN NEFRET EDEN İNSAN TÜRÜNÜN ULEMÂSI
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var.
  DETAYLARDA.
  🔦"adam arıyorum"🔦
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1546047389179990&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. Diyorlar ki;Bu ümmete vahdet lazım.Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  Akideler ancak,kesinlik ifade eden delilden alınır.
  KUR'AN YETER"DİYENLER,CİDDİ MİSİNİZ ?
  Bilgilendirme-Cenneti kazanmak onay ve red meselesi.
  Zan,haktan bir şeyi ifade etmez.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1667518727032855&id=100013242319421

  YanıtlaSil