21 Aralık 2013 Cumartesi

Orta yol hakkında gerekli bilgi verildikten sonra, rızık vericinin ancak Allah olduğu, rızkı genişletmek, daraltmak ve takdir etmek kudretine ancak O'nun sahip bulunduğu beyan ediliyor.

Orta yol hakkında gerekli bilgi verildikten sonra, rızık vericinin ancak Allah olduğu, rızkı genişletmek, daraltmak ve takdir etmek kudretine ancak O'nun sahip bulunduğu beyan ediliyor. 
Kullarının sarfiyatta orta yolu seçmelerini emreden de yine kendisidir.

30 — Doğrusu senin Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. O, kullarını gören ve haberdar olandır.
Dilediği kimsenin rızkını görerek ve haberdar olarak genişletir.
Verirken kullandığı ölçüyü bilerek ve haberdar olarak kullanır.
Sarf edecek olanlara da ölçülü hareket etmelerini, cimrilik ve israf
yollarına sapmamalarını emreder. Her şeyde en doğruyu bilen ve
gören O'dur. Her hususta insanları en doğruya iletmesi için Kur'an'ı inzal buyurmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder