17 Nisan 2014 Perşembe

Görmezler mî ki Allah rızkı dilediğine yayıp bîr ölçüye göre verir. Muhakkak ki bunda inanan bir kavim için âyetler vardır.

37 — Görmezler mî ki Allah rızkı dilediğine yayıp bîr ölçüye
göre verir. Muhakkak ki bunda inanan bir kavim için âyetler vardır.
Bu ifade sabit bir ölçüye dayanmayan, açık bir yol İzlemeyen
insanların ruhunu tasvir etmektedir. Gelip geçici heyecanlarının,
arızî düşüncelerinin hadise ve olaylarla kabarmalarının tasviridir.
Sıkıntı bastığı zaman insanlar Rablerini hatırlıyorlar. Ve kendilerini koruyan bu yegâne güce sarılıyorlar. O zaman anlıyorlar ondan
başkasına sığınmakla kurtuluş olmayacağını. Ama sıkıntı gidince,
şiddet azalmaya başlayınca ve Allah kendilerine acıyarak üstlerinden musibetleri kaldırınca işte o zaman "Bakarsınız ki içlerinden bir
grub Rablerine şirk koşup durmaktadır.' Bu grub sağlam bir inanca
sahip olmayan, doğru yola erişmemiş grubdur. Sıkıntı gidince Allah 'a iltica etmelerini sağlayan zorluk kalkmış ve kendilerini Allah'a çeviren şiddet unutulmuştur artık. Şimdi Allah'ın kendilerine verdiği hidayet ve rahmete şükrederek doğruca O'na yönelip sığınacaklarına küfre koşmaktadırlar. İşte bu noktada o şirk koşan grub çabucak tehdit edilmekte Hz. Muhammed'in hitabı ile karşılaşan müşriklerin şahsında hitap onlara yöneltilmekte ve kendilerinin bu grub arasında yer aldığını belirtmektedir:
"Safa sürün bakalım. Yakında bileceksiniz."
İç içe bir tehdit bu. Korku ve dehşet dolu. Gerçekten de insan
bir hâkimin veya bir reisin tehdidinden hemen korkuverir. Ya bir
"ol" emri ile şu koca kâinatı yaratıveren Allah'ın tehdidi nasıl olur?
"Safa sürün bakalım. Yakında bileceksiniz."
Çabucak bu korkunç tehdit belirtildikten sonra âyeti kerime dönüyor ve reddedercesine sorular tevcih ediyor onlara. Allah'ın nimetine karşılık şirk koştukları mesnedi soruyor. Neden bu küfre daldıklarını sual ediyor:
"Yoksa onlara şirk koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik?"
Çünkü bir insanın akideyle ilgili her konuyu yalnız tanrısından
alması gerekir, öyle ise biz kendilerine sirk koşmalarını dayandıracakları bir mesnet bir dayanak mı indirdik? Bu sual istinkarî bir sual olup alay ifade etmektedir. Hiç bir dayanağı bulunmayan sirk
inancının düşüklüğünü göstermektedir. Bir yandan da akidelerin
ancak Allah katından indirilen şeklide olabileceğini ve yalnız O'nun
katından gelen akidenin sağlam olacağını belirten takriri bir sualdir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder