30 Mayıs 2014 Cuma

ARAPLARINAN YAĞUDİLERİN BENSERLİĞİ..

42 — Onlar kendilerine bir uyarıcı gelince, ümmetlerin içinde en doğru yolda gidenlerden bîri olacaklarına, and olsun ki, bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi Fakat onlara asap ile korkutan bir Peygamber gelince bu, onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şey artırmadı.
43 — Çünkü onlar yeryüzünde büyüklenmek, fena ve hileli
tuzaklar kurmak istiyorlar. Halbuki fena düzen ancak sahibinin başına geçer, öncekilere uygulanagelen kanundan başkasınımı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda asla bir değişik.lik bulamazsın.
Sen Allah'ın kanununda asla döneklik de bulamazsın,
Araplar, Yahudileri C e z i r e 'de kendilerine komşu olmuş
Ehli Kitap olarak görüyor, onların ötedenberi sapık gidişlerini, kötü davranışlarını biliyorlardı. Tarih boyunca nice Peygamberin canına kıydıklarını, kendilerine getirdikleri hak dinden yüz çevirdiklerini duymuş ve okumuşlardı. Dolayısıyle Araplar yahudilere karşı menfi bir tavır takınmış bulunuyorlardı. Allah'a en ağır şekilde
yemin edip: "Kendilerine bir uyarıcı gelince, ümmetlerin içinde en doğru yolda gidenlerden biri olacaklarına" dair kesin söz veriyorlardı. "Ümmet" den kasıtları da Yahudilerdİ. Bunu açıktan söylemiyor ve fakat telmihen ifade ediyorlardı.
  İşte Arapların o zamanki halleri bu. ettikleri yemin de bu merkezde İdi. Arap kavminin cahiliyet dönemindeki durumlarını Kur'anı kerim, sanki dinleyenleri ibretle seyretmeye davet için açıklamaktadır.
Sonra da Allahutealâ. arzularını yerine getirip, emellerini gerçekleştirerek kendilerine bir peygamber gönderince, bunu nasıl karşıladıklarını şöylece beyan buyurmaktadır
"—Fakat onlara azap ile korkutan bir Peygamber gelince bu,
onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şey artırmadı. Çünkü
onlar yeryüzünde büyüklenmek, fena ve hileli tuzaklar kurmak
istiyorlar—
Bunca ağır yeminleri yaptıktan sonra büyüklenerek, kötü tuzaklar kurarak yoldan sapmaları cidden çok çirkin bir durumdur.
Kuranı kerim onların bu vaziyetini apaşikâr beyan ediyor. Eğri ve
yanlış gidişlerini tescil ediyor, bir yandan bu edebî mukabele İle
onları alçaltırken. öte yandan onların adi yollarını tutmak isteyenleri tehdit ediyor:
"Halbuki fena düzen ancak sahibinin başına geçer."
Kurdukları kötü tuzağa önce kendileri düşer, tuzakları onları
kuşatır ve yaptıkları amelleri hiçe çıkarır.
Durum böyle olunca daha ne kadar bekler onlar? Onlar, kendilerinden önce yalanlayanların başlarına gelen belaları bekliyorlar.
0 belalar da bildikleri şeyler. Bir de Allah'ın sabit ve sağlam kanununun kendilerine uygulanmasını ..
"Sen Allanın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sen
Allah'ın kanununda bir döneklik de bulamazsın."


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder