30 Mayıs 2014 Cuma

GAFLET'TE OLANLARA UYARI...DÜŞÜNSÜNLER DİYE...

41 — Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri zeval bulmasın diye tutmaktadır. Eğer onlar zeval bulurlarsa andolsun ki, ondan sonra kimse bunları tutamaz. Hakikaten 0,  Halim 'dir,  Gafur 'dur.
Şu göklere ve yere ve hududu bilinmeyen geniş fezaya serpiştirilmiş sayısız yıldızlara bir bakmak... Hepsi de yerli yerinde duruyor; kendi ekseninde, mecrasını takip ederek, intizamını bozmadan, yoldan sapmadan, seyrinde sekteye uğramadan veya fazla hız
yapmadan ve hepsi de bir direk ve dayanağa istinat etmeden, sağlam halatlarla bağlanmadığı halde, şu veya bundan herhangi bir
şeye dayanmadan vazifesini yapıyor... Bu müthiş yaratıklara dikkatle bakmak, bunları tutan ve zevalden koruyan kuvvet ve kudreti görecek kalb gözünü açmağa kâfi gelir.
Gökler ve yer, farzediniz yerinden oynamış, intizamı bozularak
darmadağın olmuş olsa, hiç bir kimse onu tutup düzeltemez. Ve
artık Kur'an'ın çok çok bahsettiği bu âlemin sonunun gelmesi demektir.
Kâinatın nizamı bozulduğunda yer gök her şey sarsılır, parçalanıp dağılır ve istisnasız bütün mevcudat bu fezada kaybolup gider ve kimse bunu tutup engelleyemez.
Dünya hayatında yapılanların hesabını görüp, karşılığının verilmesi için tayin edilen süre işte budur. Mahiyeti itibariyle bu
dünyadan tamamen ayrı olan başka bir âleme intikal ediştir. Bu itibarla, göklerin ve yerin son bulmaktan korunup tutulduğunu müteakiben şöyle buyuruluyor:
"Hakikaten O Halimdir, Gafur'dur."
"Halim" dir Yüce Allah, suçluları hemen cezalandırmaz;
mühlet verir. Onların yüzünden bu âleme son vermez, günahkârların enselerinden tutup belli gün gelmeden hesap ve cezaya çekmez. Tevbe edip iyi amel işleyerek hazırlık görmeleri için kullarına fırsat verir.
"G a f û r" dur. İşlenilen her günahtan ötürü insanları muaheze etmez. Onlarda hayra yönelme isteği olduğunu bilirse, günahlarının çoğundan geçip bağışlar.
Bu âyetin bu şekilde bitmesi, gaflete düşenleri uyarıp bir daha
dönmemek üzere elden çıkmadan fırsatı ganimet bilsin için bir ikazdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder