25 Mayıs 2014 Pazar

Ey insanlar! Şüphe yokki Allah'ın vaadi bir gerçektir.

5 — Ey insanlar! Şüphe yokki Allah'ın vaadi bir gerçektir. O
halde asla sizi dünya hayatı aldatmasın. O mağrur şeytan da tizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.
6 — Haberiniz olsun ki şeytan size düşmandır. Onun için siz de
onu bir düşman tutun. O, kendi taraftarlarını çılgın ateşlik kimseler olmaya çağırır.
Şüphesiz haktır Allah'ın vaadi. Onun mutlaka geleceğinden şüphe yoktur. Bu, değişmeyen bir vakıadır. Çünkü bu, haktır. Hak olan
şey, mutlaka vuku bulur. Hak hiç bir zaman kaybolmaz yok olmaz,
değişmez, şaşmaz... Fakat ne yazık ki dünya hayatı aldatıyor, gururlandırıyor insanı.
"O halde asla sizi dünya hayatı aldatmasın."
Kişiyi dünya ile oyalayıp gaflete düşüren de şeytandır. Şeytan
devamlı surette insanın ayağını kaydırmak için onu aldatıyor, gurura düşürüyor. O halde ona yer vermeyin, imkân vermeyin, fırsat
vermeyin :
"O mağrur şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın."
Şeytan ta ezelden insanın düşmanı olduğunu ve bu düşmanlığını da ilelebed sürdüreceğini açıklamıştır :
"Onun için siz de onu bir düşman tutun."
Ona asla güvenmeyin, sözüne kanmayın ve izini takip etmeyin.
Düşman, bile bile kendi düşmanının yolundan gitmez. Hem o sizi
hayra çağırmıyor, kurtuluşa davet etmiyor:
"O, taraftarlarını çılgın ateşlik kimseler olmaya çağırır."


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder