24 Mayıs 2014 Cumartesi

HZ. ALLAH'IN RAHMETİ

HZ. ALLAH'IN RAHMETİ
2 — Allah'ın insanlara verdiği rahmeti önleyebilecek yoktur.
Tutacağı şeyi de bundan sonra salıverecek yoktur. O, Aziz 'dir,
Hakim 'dir.
Sûrenin bu ikinci âyetinde Allahuteâlânın mutlak olan kudretinden örnekler vardır. Birinci âyet de O'nun kudretiyle sona ermiştir.
Bu örnekler insan kalbine bir yerleşti mi, hayatın her safhasında, onun duygu ve düşüncelerinde, gidişinde, değer ölçülerinde tam
bir değişme ve gelişme meydana gelir.
Bu örnekler giderek, göklerde ve yerde başka bir kuvvetin bulunacağı Şüphesini insan kalbinden atıp, insanı Allah'ın kudretine
sıkıca bağlar. Göklerde ve yerde başka bir rahmetin olabileceği ihtimalini kaldırarak onu Allah'ın rahmetine sığınmaya sevkeder. Kâinatta her türlü kapıyı ona kapayıp, Allah'ın kapısını ardına kadar
açar. Ve yine göklerde ve yerdeki yolların hepsini tıkayıp, Allah'a
götüren nurlu, doğru ve hak yolu açar...
Yüce Allah'ın geniş rahmetinin, rakamlarla ifade ve tesbiti imkânsızdır. İnsanın bizzat kendi nefsinde, kendi gelişiminde, Rabbinin yaptığı ikramları kendi emrine ve istifadesine verilmiş, bildiği ve
bilemediği daha çoktur bunca nimetleri tasavvur etmek dahi, insanı
acze düşürecek derecede zordur.
Allah'ın bu rahmeti yasaklarda olduğu gibi, yasak olmayan şeylerde de tecelli ediyor. Basiretli insan, bu rahmetin her yerde eserini
bulabilir. Rahmetin her tarafta, her durum ve şartlarda, her
zaman ve her yerde tecelli ettiğini görür. O rahmeti kendi kendinde
görür, duygularında, etrafında, bulunduğu her zaman ve her yerde
onu görür, bulur.. Kaybını, bir mahrumiyet kabul ettikleri her şeyini yitirse dahi..
Yüce Allah'ın bu rahmetini tutup esirgediği, yani rahmetinden
mahrum ettiği kimse ise, o rahmeti ve o rahmetin tecellilerini hiç bir
yerde bulamaz. O, ondan daima mahrum ve uzaktır. İnsanlar nazarında kıymetli sayılan her şeyi bulsa dahi o rahmeti hiç bir yerde görüp bulamaz!
Bir nimet ki, yüce Allah ona rahmetini eş etmemiştir, o artık bir
nimet olmaktan çıkıp mihnet ve musibet olmuştur.
Bİr mihnet ve sıkıntı ki, Allah'ın rahmetine vesiledir, o artık
mihnet ve meşakkat olmaktan çıkmış bizzat nimetin kendisi olmuştur. İnsan diken olsa dahi üzerinde Allah'ın rahmetiyle beraber olduğu takdirde o diken hemen döşek oluverir. İpeğin üzerinde rah-
metten mahrum olarak yatsa o ipekli yatak derhal keven dikeni gibi
gelir. En çetin ve güç işler Allah'ın rahmetiyle kolayca halledilir. En
kolay bir işin, rahmetten uzaksa halli çok zor olur. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder