11 Mayıs 2014 Pazar

YAHUDİLERİN,MÜSLÜMANLAR ARASINA SOKMAK İSTEDİKLERİ FİTNELERDEN BİR TANESİ.

HZ. PEYGAMBERİN ZEYNEB'LE EVLENMESİ
Bundan sonra Peygamber (S.A.) in Cahş kızı Zeyneb (R.A.) le
evlenmesi, ve bu evlilikten önce ve sonraki hüküm ve tavsiyelerle
alakalı Ayetler başlıyor:
37 — Habîbim. Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimedlendirdiğin kimseye: "Zevceni kendine sıkı tut ve Allah'tan kork" diyordun da Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun. İnsanlardan
çekiniyordun. Halbuki Allah kedisinden korkmana daha çok lâyıktı.
Şimdi mademki Zeyd o kadından ilişiğini kesti, biz onu sana zevce
yaptık. Ta ki, evlâtlıkları, eşleriyle İlgilerini kestiklerinde onlarla
evlenmek hususunda mü'minler üzerine günah olmasın. Allah'ın
emri de yerine gelmiş bulunuyor.
38 — Allah'ın Peygambere farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük
yoktur. Bu, Allah'ın ötedenberi, gelmiş geçmişlere tatbik ettiği bir
kanunudur. Allah'ın emri mutlak surette gereği gibi yerine gelecektir.
39 — Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler, O'ndan
korkarlar, Allah'tan başka kimseden korkmazlardı. Allah hesap gören olarak yeter.
40 — Muhammed (S.A.) içinizden her hangi bir adamın babası
değil, fakat o Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir.
Evlâtlık edinme geleneğinin iptali, evlâtlıkların kendi öz babalarına nispet edilmesi ve ailevi alâkaların, tabiî temeli üzerine kurulmasına dair hususlar Sûrenin başında geçmişti.
"Evlâtlıklarınızı da oğullarınız gibi tutmanızı meşru kılmamıştır. Bunlar sizin dillerinize doladığınız boş sözlerdir. Allah gerçeği
söylemektedir. Doğru yola O eriştirir. Evlâtlıkları babalarına nispet
edin, bu Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız
olarak kabul edin. İçinizden kasdederek yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınızda size bir sorumluluk yoktur. Allah Gafur 'dur
Rahim 'dur.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder